יום שישי, ספטמבר 30, 2016

סקירת מטח יומית 30 ספטמבר

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בירידה חדה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, ביצוע התואם את הנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
"...חרף העלייה הנוכחית (של יום רביעי 28/09/2016) והעשויה להימשך גם בימים הקרובים, בהיעדר פריצה לרמת השיא 10779.50 אירו אזי אנו ננצל את העליות הבאות בשוק לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. "

נקודות התנגדות:  
10580.00, 10660.00, 10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 ללא שינוי מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של הדולר בזירת המסחר המקומית, הצמד USDILS צפוי לחוות גל עליות לכן כל ירידות נוספת וגם אם במקרה משוכת התמיכה 3.7250 שקלים תישבר בכיוון מטה, אנו ננצל את הירידות הבאות לצורך איסוף חוזי קנייה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על אותו תרחיש עליות בתום גל הירידות הנוכחי."

נקודות התנגדות:
3.7700, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000, 3.6700

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בעלייה קטנה ובצורת "יום פנימי", דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, לפיה:

"... מגמת הטווח הארוך של הצמד אירו/שקל הינה מגמת ירידה וכל עלייה במהלך התקופה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לספק למוכרים הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2400, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 ללא שינוי כמעט תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר לפיה אנו אוספים חוזי מכירה במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1180, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בירידה יחד עם זאת אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
".. ברציפות ולדידנו מגמת הטווח הקצר תיבחן כעת את האפשרות לפרוץ את רמת השיא 1.3120$, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, הגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "
בינתיים, בהיעדר פריצת רמת השיא 1.3120$ כאמור, הצפי שלנו הינו לדשדוש בין 1.2850$ - 1.3120$.

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2915, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בירידה כולל שבירת רמת השפל 0.9644 פרנק בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך משוורית לדובית.
תחת תנאי שוק אלה, אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT לפיה:
שער הדולר עלול לאבד מערכו במסחר מול הפרנק במהלך התקופה הקרובה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית החדשה.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9885 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9740, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בעלייה, התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.95, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55
נקודות תמיכה:
100.05, 99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בעלייה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד גל הירידות האחרון (28/09 – 29/09/2016) קוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד שביכולתו לזמן את כניסתם של קונים חדשים לאור השיפור במחירי הקנייה לכן אנו צופים לחידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת בתום התיקון הטכני היורד הנוכחי. "
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3295, 1.3405, 1.3470, 1.3500
נקודות תמיכה: 
1.3000, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בירידה, דינאמיקה התואמת בדיוק את הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך כל הימים האחרונים, הגורסת כי:
"... בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7732$ בכיוון מעלה אזי מהלך העליות הנוכחית יספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7600, 0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בירידה, התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"...בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7485$ אזי הקיווי עלול להמשיך לאבד מערכו חרף מבנהו הטכני השוורי הקיים. "

נקודות התנגדות:
0.7330, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580
נקודות תמיכה:
0.7220, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 לא שינוי ואנו מותירים אות הנחת העבודה הדובית על כנה, הגורסת כי:

"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$."

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בעלייה אולם ללא הצלחה בפריצת רמת השיא 48.40$ על כן מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ את הנחת השוק הדובית כלומר צפי לחידוש הירידות בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 48.40$.

נקודות התנגדות:
48.50, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
46.00, 44.00, 43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-29/09/2016 בעלייה מינורית ולדידנו המסחר צפוי להיכנס לתקופת דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 18.50$ ולבין משוכת ההתנגדות 20.25$ כאשר שמירה על קריאות מתחת לרמת ההתנגדות 20.25$ מותירה את הנחת העבודה הדובית על כנה.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום חמישי, ספטמבר 29, 2016

סקירת מטח יומית 29 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה נאה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום לפיו:
"... המסחר ביום שלישי 27/09/2016 התאפיין בירידות כולל שבירת מחסום 10300.00 אירו... אולם אותו גל ירידות הצליח לקבל תמיכה סביב משוכת התמיכה 10245.00 אירו, מה שגרם למחיקת אותן ירידות תוך יומיות בתום המסחר, דינאמיקה העשויה להוליד תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים .."
נזכיר כי, חרף העלייה הנוכחית והעשויה להימשך גם בימים הקרובים, בהיעדר פריצה לרמת השיא 10779.50 אירו אזי אנו ננצל את העליות הבאות בשוק לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:  
10520.00, 10660.00, 10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 ללא שינוי כמעט ואנו מותירים את הנחת העבודה על כנה לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של הדולר בזירת המסחר המקומית, הצמד USDILS צפוי לחוות גל עליות לכן כל ירידות נוספת וגם אם במקרה משוכת התמיכה 3.7250 שקלים תישבר בכיוון מטה, אנו ננצל את הירידות הבאות לצורך איסוף חוזי קנייה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על אותו תרחיש עליות בתום גל הירידות הנוכחי."

נקודות התנגדות:
3.7700, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000, 3.6700

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה מינורית אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד EURILS השומר על מבנה מגמתי דובי – מגמת ירידה, לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של הצמד אירו/שקל הינה מגמת ירידה וכל עלייה במהלך התקופה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לספק למוכרים הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2400, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה מינורית עם צפי לתחילתו של מהלך עליות במהלך הימים הקרובים אותו אנו מקטלגים כתיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, מהלך הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה ולספק לנו הזדמנות להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1180, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות ולדידנו מגמת הטווח הקצר תיבחן כעת את האפשרות לפרוץ את רמת השיא 1.3120$, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, הגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "
בינתיים, בהיעדר פריצת רמת השיא 1.3120$ כאמור, הצפי שלנו הינו לדשדוש בין 1.2850$ - 1.3120$.

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2915, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך על כן אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הגורסת כי:
"...גל הירידות האחרון (משבוע שעבר) מקוטלג כתיקון טכני בלבד בעוד כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו עלייה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9740, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה הפרו דולר המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55
נקודות תמיכה:
100.05, 99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בירידה חדה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, ראייה המובילה אותנו לקטלג את הירידה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני בלבד שביכולתו לזמן את כניסתם של קונים חדשים לאור השיפור במחירי הקנייה לכן אנו צופים לחידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת בתום התיקון הטכני היורד הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3295, 1.3405, 1.3470, 1.3500
נקודות תמיכה: 
1.3000, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה ובצורת "יום פנימי" לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7732$ בכיוון מעלה אזי מהלך העליות הנוכחית יספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7600, 0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 ללא שינוי כמעט עם צפי לתחילתו של מהלך עליות חדש במהלך הימים הבאים, אולם אנו מזכירים כי,
"...בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7485$ אזי הקיווי עלול להמשיך לאבד מערכו חרף מבנהו הטכני השוורי הקיים. "

נקודות התנגדות:
0.7330, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580
נקודות תמיכה:
0.7220, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בירידה, השלישית ברציפות, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:

"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$."

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 בעלייה חדה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני כל עוד מחר חבית אינו מצליח לפרוץ את רמת השיא 48.40$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות:
48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
46.00, 44.00, 43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום רביעי ה-28/09/2016 לאל שינוי עם צפי לתחילתו של מהלך עליות במהלך הימים הבאים העשוי להשיא את מחיר אונקיית הכסף מעל מחסום 19.50$ מהלך אותו ננצל לצורך איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.25$.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.00, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום רביעי, ספטמבר 28, 2016

סקירת מטח יומית 28 ספטמבר 2016


תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 ללא שינוי כמעט כאשר במהלך היום התאפיין בירידות כולל שבירת מחסום 10300.00 אירו בדיוק לפי התרחיש עליו אנו מדברים בימים האחרונים, אולם אותו גל ירידות הצליח לקבל תמיכה סביב משוכת התמיכה 10245.00 אירו, מה שגרם למחיקת אותן ירידות תוך יומיות בתום המסחר, דינאמיקה העשויה להוליד תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים אולם בהיעדר פריצה לרמת השיא 10779.50 אירו אזי אנו ננצל את העליות הבאות בשוק לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:  
10490.00, 10660.00, 10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00
נקודות תמיכה:
10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק לכן אנו עדיין בדעה הגורסת כי:
חרף מבנהו הטכני הדובי של הדולר בזירת המסחר המקומית, הצמד USDILS צפוי לחוות גל עליות לכן כל ירידות נוספת וגם אם במקרה משוכת התמיכה 3.7250 שקלים תישבר בכיוון מטה, אנו ננצל את הירידות הבאות לצורך איסוף חוזי קנייה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על אותו תרחיש עליות בתום גל הירידות הנוכחי.

נקודות התנגדות:
3.7700, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000, 3.6700

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנה דובי לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה המלווה אותנו כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הצמד אירו/שקל הינה מגמת ירידה וכל עלייה במהלך התקופה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לספק למוכרים הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים. "

נקודות התנגדות:
4.2400, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו דובי בעוד מהלך העליות האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות אותה מגמת טווח ארוך קיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1190, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בעלייה, ראייה התומכת בהנחת העבודה השוורית שלנו והגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2915, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בעלייה, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה הפרו דולר שלנו לפיה:
"...גל הירידות האחרון (משבוע שעבר) מקוטלג כתיקון טכני בלבד בעוד כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו עלייה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9730, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בעלייה מינורית התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו במהלך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.25, 101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55
נקודות תמיכה:
100.05, 99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה מינורית תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה השוורית שלנו, הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג כתיקון טכני הנועד לספק הזדמנות איסוף חוזי קנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3295, 1.3405, 1.3470, 1.3500
נקודות תמיכה: 
1.3150, 1.3000, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בעלייה ואנו מזכירים כי, בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7732$ בכיוון מעלה אזי מהלך העליות הנוכחית יספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7700, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7600, 0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בעלייה קטנה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד NZDUSD לכן אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה, הגורסת כי:
"...בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7485$ אזי הקיווי עלול להמשיך לאבד מערכו חרף מבנהו הטכני השוורי הקיים. "

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580
נקודות תמיכה:
0.7220, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה התואמת בדיוק את הנחת העבודה הדובית אותה אנו מאמצים לאורך כל התקופה האחרונה לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$."

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה התואמת את הנחת העבודה הדובית שלנו הגורסת כי:
"... לא חל שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך אשר עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה. מכאן, אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה,.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר. "

נקודות התנגדות:
46.55, 47.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שלישי ה-27/09/2016 בירידה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך נעה בכיוון יורד בעוד גל העליות האחרון (בין 16/09-22/09/2016) מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקה מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בכסף שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.25$. "

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.00, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.
אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.