יום רביעי, אפריל 23, 2014

הדולר האוסטרלי ומחירי הזהב מדרימים את כיוונם

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס התנהל אתמול על פי התחזית שלנו לאותו היום – קרי, עליות כולל פריצת מחסום 9500 נקודות.

נציין כי, באין פריצה לאחד מגבולות תבנית הדשדוש הקיימת והתחומה בין משוכת התמיכה 9070 ולבין משוכת ההתנגדות 9794 נקודות אזי מדד הדאקס צפוי להמשיך ולהיסחר בתוך התבנית הנוכחית.

נקודות התנגדות: 9603.00, 9725.00, 9795.00
נקודות תמיכה: 9376.00, 9181.00, 9156.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9384.50 ולבין רמת ההתנגדות 9710.35  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9547.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9655.20 עם צפי לנגיעה בנקודה 9710.35 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9547.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9492.30 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9384.50 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל המשיך אתמול לטפס ובהתאם לתחזית. אם כי, לא מדובר בשינוי מגמת הטווח הארוך השומרת על מבנה מדשדש בו שער החליפין מתכנס בין משוכת התמיכה 3.4600 ולבין משוכת ההתנגדות 3.5100 שקלים.

תחת תנאי שוק אלה, איסוף החוזים בסמוך לתחתית הדשדוש ומימוש מאוחר יותר בסמוך לתקרת התעלה הינה האסטרטגיה המתאימה כעת.

נקודות התנגדות: 3.4930, 3.5195, 3.5200, 3.5340
נקודות תמיכה: 3.4580, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4750 ולבין רמת ההתנגדות 3.4955 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4855 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4910 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4955 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.4855 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4810 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4750 שקלים. 
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמה שוורית על כן יש לנצל את ירידות הטווח הקצר לצורך הגדלת החשיפה למטבע האירופי – LONG EURUSD והימור על חידוש העליות לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל 1.3673$. לסיכום, מגמת הטווח הארוך של השוק נותרה מגמת עלייה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 1.3673$.

נקודות התנגדות: 1.3865, 1.3900, 1.3915, 1.3970, 1.4005
נקודות תמיכה: 1.3785, 1.3750, 1.3670, 1.3640, 1.3560

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3765 ולבין רמת ההתנגדות 1.3845. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3805 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3825 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3845 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3805 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3785 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3765 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה מגמת עלייה הן על הגרף היומי והן על הגרף השבועי, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות הקרובה וכל ירידה בתקופה קרובה תקוטלג על ידנו כתיקון בר חלוף.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק שלעיל מותנה בהתייצבות שער הפאונד מעל לרמת השפל היומי 1.6774$.

נקודות התנגדות: 1.6845, 1.6880, 1.6950, 1.7040
נקודות תמיכה: 1.6775, 1.6720, 1.6685, 1.6550

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6760 ולבין רמת ההתנגדות 1.6870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6815 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6845 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6870 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6815 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6790 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6760 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שוויצרי ולפיה שתי מגמות השוק שומרות על מבנה דובי על כן, יש לשקול איסוף חוזים מסוג שורט דולר/פרנק והימור על חידוש הירידות בקרוב כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8953 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8865, 0.8900, 0.8955
נקודות תמיכה: 0.8815, 0.8755, 0.8700

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8820 ולבין רמת ההתנגדות 0.8875. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8850 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8860 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8875 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8850 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8830 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8820 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין משוכת התמיכה 100.75 ולבין משוכת ההתנגדות 104.15 ין והשוק נמצא כעת בחציון התעלה האופקית, מה שמפחית מאטרקטיביות נקיטת פעולה כלשהי ועדיף להמתין עד להתקרבות שער החליפין לאחד מגבולות הדשדוש הנוכחי ולפעול בהתאם.

נקודות התנגדות: 102.75, 103.75, 104.10, 104.50 
נקודות תמיכה: 102.00, 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.25 ולבין רמת ההתנגדות 102.90   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.60 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 102.90 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.60 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.25 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר צפוי להמשיך ולטפס בטווח הקצר במסחר מול הקנדי אם כי, מבנהו הטכני של השוק שומר בינתיים על מבנה דובי.

לכן, באין פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.1278 בכיוון מעלה אזי ניתן לנצל את השיפור הנוכחי לצורך בניית פוזיציית שורט על הירוק והימור על חידוש הירידות בקרוב.

נקודות התנגדות: 1.1040, 1.1070, 1.1155, 1.1200
נקודות תמיכה: 1.0955, 1.0855, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0980 ולבין רמת ההתנגדות 1.1065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1025 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1045 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1065 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1025 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.1005 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0980 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית שפל יומי חדש בתום המסחר אתמול סביב 0.9315$ באה להחליף את השפל הקודם 0.9206$. היום לפנות הבוקר היינו עדים לניסיון שבירת אותו שפל חדש בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר ממגמה שוורית לדובית.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הצמד AUDUSD ייסחר בטווח הקצר בירידות אותן ניתן לנצל לאיסוף חוזים מסוג LONG AUDUSD כל עוד שער החליפין אינו שובר את רמת השפל השבועי 0.8860$ ולהמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח.

נקודות התנגדות: 0.9380, 0.9460, 0.9485, 0.9545
נקודות תמיכה: 0.9215, 0.9205, 0.9135, 0.9105

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9315 ולבין רמת ההתנגדות 0.9405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9360 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9390 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9405 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9360 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9340 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9315 דולר.
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, באין פריצה לרמת השיא השבועי 0.8745$, אזי הצמד ניוזלנדי/דולר מועמד לירידה מתחת למחסום התמיכה 0.8514$ על רקע סימני החלשה העולים מביצועי הגרף השבועי של השוק, תרחיש העלול להפיל את שער החליפין ב-130 נקודות לערך.

נקודות התנגדות:0.8640, 0.8700, 0.8745, 0.8800
נקודות תמיכה: 0.8515, 0.8500, 0.8425

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8545 ולבין רמת ההתנגדות 0.8655. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8655 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8600 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8580 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8545 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ניסיון שבירת רמת השפל 1277.40$ מצביעה על שינוי מגמת הטווח הארוך של השוק לירידה, מה שמוביל אותנו להניח כי, מחירי הזהב ימשיכו לרדת, יעד ראשון 1250$ וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1330.00$.

נקודות התנגדות: 1300.00, 1319.00, 1327.00, 1340.00
נקודות תמיכה: 1275.00, 1260.00, 1247.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1266.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1300.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1283.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1290.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1300.60 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1283.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1273.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1266.00 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט שבר אתמול את רמת השפל היומי 102.17$ בכיוון מטה, ראייה המובילה אותנו לשנות את הנחת השוק עבור הטווח הקצר לדובית. כלומר, צפי להמשך הירידות.

אולם, באין שבירה לרמת השפל השבועי 97.37$ אזי מגמת הטווח הארוך של השוק מותירה סיכוי לחידוש העליות על כן, ניתן יהיה לנצל אותן ירידות הטווח הקצר לצורך איסוף חוזים והימור על חידוש העליות בקרוב.

נקודות התנגדות: 104.10            , 104.50
נקודות תמיכה: 102.15, 101.65, 99.90, 98.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.15 ולבין רמת ההתנגדות 104.45 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 102.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 100.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 100.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 102.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 104.45 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הכסף ולפיה טריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 19.30 – 18.00$ מהווה אזור המיועד לאיסוף חוזים והימור על תחילתו של גל עליות נאה אל היעד 22.00$.

נקודות התנגדות: 19.60, 20.50, 20.60, 21.00
נקודות תמיכה: 19.00, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 18.95 ולבין רמת ההתנגדות 19.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 18.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 19.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.90 דולר.   

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום שלישי, אפריל 22, 2014

דולר ניוזלנדי לקראת גל ירידות חד

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מבט על הגרף השבועי מראה לנו כי, מגמת הטווח הארוך מתכנסת לדשדוש בין משוכת התמיכה 9070.00 ולבין משוכת ההתנגדות 9794.00 נקודות.

אודות הטווח הקצר אזי אנו רואים סיכוי לחידוש העליות בשוק כולל ניסיון פריצת מחסום 9500.00 נקודות.

נקודות התנגדות:9500.00, 9600.00, 9725.00, 9795.00
נקודות תמיכה: 9344.00, 9181.00, 9156.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9227.85 ולבין רמת ההתנגדות 9508.75  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9368.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9459.25 עם צפי לנגיעה בנקודה 9508.75 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9368.30 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9318.75 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9227.85 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל מתכנס בין משוכת התמיכה 3.4600 ולבין משוכת ההתנגדות 3.5100 שקלים עם נטייה להמשך העליות על רקע התחזקותו האחרונה של המטבע האמריקאי מול המטבעות העיקריים בעולם.

נקודות התנגדות: 3.4930, 3.5195, 3.5200, 3.5340
נקודות תמיכה: 3.4580, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4565 ולבין רמת ההתנגדות 3.4990 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4780 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4900 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4990 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.4780 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4690 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4565 שקלים. 
                                                                              
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ניסיון שבירת רמת השפל היומי 1.3790$ בכיוון מטה, מצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר של השוק למגמה דובית. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הצמד אירו/דולר ייסחר בירידות ובאין שבירה לרמת השפל השבועי 1.3673$ אזי ניתן לנצלן לצורך איסוף חוזים מסוג LONG EURUSD והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

לסיכום, מגמת הטווח הארוך של השוק נותרה מגמת עלייה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 1.3673$.

נקודות התנגדות: 1.3865, 1.3900, 1.3915, 1.3970, 1.4005
נקודות תמיכה: 1.3750, 1.3670, 1.3640, 1.3560

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3760 ולבין רמת ההתנגדות 1.3850. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3805 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3775 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3760 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3805 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3820 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3850 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין שומרת על מבנה שוורי אם כי, הדינאמיקה האחרונה על הגרף היומי מצביעה על נסיגה בסנטימנט השוורי, מה שעלול להוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו שבירת רמת השפל היומי 1.6774$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.6845, 1.6880, 1.6950, 1.7040
נקודות תמיכה: 1.6775, 1.6720, 1.6685, 1.6550

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6765 ולבין רמת ההתנגדות 1.6835. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6795 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6775 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6765 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6795 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6810 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6835 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שתי מגמות השוק שומרות על מבנה דובי חרף העליות האחרונות אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחיר מכירת הדולר מול השוויצרי.

נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הפרו שוויצרית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8953 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8855, 0.8900, 0.8955
נקודות תמיכה: 0.8815, 0.8755, 0.8700

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8805 ולבין רמת ההתנגדות 0.8875. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8840 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8865 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8875 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8840 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8830 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8805 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/ין צפוי להתנהל במהלך התקופה הקרובה בין משוכת התמיכה 100.75 ולבין משוכת ההתנגדות 101.20 ין. מכאן, אסטרטגיית המסחר המתאימה ביותר למבנה השוק הנוכחי הינה איסוף חוזים מסוג LONG USDJPY בסמוך למשוכת התמיכה ומימוש מאוחר יותר בקרבת משוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 102.75, 103.75, 104.10, 104.50 
נקודות תמיכה: 102.00, 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.20 ולבין רמת ההתנגדות 102.90   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 102.90 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.20 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה דובי הן על הגרף היומי והן על הגרף השבועי זאת לאחר שבירת רמת השפל 1.0910 קנדי בכיוון מטה, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ את הנחת השוק היורד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1278 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1035, 1.1070, 1.1155, 1.1200
נקודות תמיכה: 1.0955, 1.0855, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0995 ולבין רמת ההתנגדות 1.1045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1020 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1030 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1045 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1020 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.10005 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0995 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האוזי שומר על מבנה שוורי חרף גל הירידות האחרון עליו דיברנו בסקירות קודמות והמקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד. נציין כי, באין שבירה לרמת השפל היומי 0.9206$ בכיוון מטה אזי כל ירידה נועדה לשפר את מחיר רכישת האוסטרלי מול האמריקאי ומאפשרת הימור נוח על חידוש העליות.

נקודות התנגדות: 0.9425, 0.9460, 0.9485, 0.9545
נקודות תמיכה: 0.9305, 0.9205, 0.9135, 0.9105

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9300 ולבין רמת ההתנגדות 0.9365. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9330 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9350 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9365 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9330 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9320 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9300 דולר.
                                                                         
תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר מועמד לירידה מתחת למחסום התמיכה 0.8514$ על רקע סימני החלשה העולים מביצועי הגרף השבועי של השוק, תרחיש העלול להפיל את שער החליפין ב-130 נקודות לערך.

נקודות התנגדות:0.8640, 0.8700, 0.8745, 0.8800
נקודות תמיכה: 0.8515, 0.8500, 0.8425

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8540 ולבין רמת ההתנגדות 0.8610. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8590 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8610 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8555 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8540 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

באין שבירה לרמת התמיכה 1277.40$ אזי ניתן לראות ברמת המחירים הנוכחית הזדמנות לאיסוף חוזים והימור על חידוש העליות במחירי הזהב אל היעד 1330$.

נקודות התנגדות: 1319.00, 1327.00, 1340.00
נקודות תמיכה: 1280.00, 1275.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1270.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1311.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1290.90 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1279.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1270.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1290.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1300.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1311.60 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנה מגמת עלייה אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עוד לצורך איסוף החוזים ועדיף להמתין עד לתיקון טכני יורד כלשהו.

נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורית מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל היומי 102.17$.

נקודות התנגדות: 104.10            , 104.50
נקודות תמיכה: 102.15, 101.65, 99.90, 98.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.70 ולבין רמת ההתנגדות 105.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 103.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 104.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 105.05 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 103.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.70 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 19.30 – 18.00$ אזור המיועד לאיסוף חוזים והימור על תחילתו של גל עליות נאה, יעד 22.00$.

נקודות התנגדות: 19.60, 20.50, 20.60, 21.00
נקודות תמיכה: 19.00, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 18.95 ולבין רמת ההתנגדות 19.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 18.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 19.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.90 דולר.   

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,
·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.
·         

·