יום שלישי, ספטמבר 27, 2016

סקירת מטח יומית 27 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה חדה, ביצוע התואם בדיוק את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, הגורסת כי:
"... כל עלייה כולל זו האחרונה מקוטלגת כתיקון טכני הנועד לספק למוכרים הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. .."
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אותה אסטרטגיה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10440.00, 10490.00, 10660.00, 10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00
נקודות תמיכה:
10320.00, 10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה אולם אנו מותירים אותה הנחת עבודה פרו דולר על כנה ולפיה:
"...בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים אזי לשער החליפין של הדולר צפוי לחוות מהלך עליות כולל ניסיון פריצת רמת השיא 3.8250 שקלים, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית (מגמת עלייה). "

נקודות התנגדות:
3.7700, 3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000, 3.6700

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה התומכת בהנחת העבודה הדובית שלנו הגורסת כיף
מגמת הטווח הארוך של הצמד אירו/שקל הינה מגמת ירידה וכל עלייה במהלך התקופה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לספק למוכרים הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2400, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בעלייה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, דינאמיקה (עליות) אשר תספק  למוכרים הזדמנות איסוף חוזי מכירה במהלך אותן עליות ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובי הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיכום כל עלייה הינה לצורך ירידה, כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1195, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 ללא שינוי, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה המלווה לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2915, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 ללא שינוי, זה היום השני ברציפות, לכן אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
"...גל הירידות האחרון (משבוע שעבר) מקוטלג כתיקון טכני בלבד בעוד כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו עלייה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9730, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה אולם אנו עדיין בדעה לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.25, 101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55
נקודות תמיכה:
100.05, 99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בעלייה שנייה ברציפות כולל פריצת מחסום 1.3100 קנדי, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, הגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הנוכחית תקוטלג כתיקון טכני הנועד לספק הזדמנות איסוף חוזי קנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3275, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3150, 1.3000, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בעלייה ובצורת "יום פנימי" אולם לא חל שינוי מהותי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, מה שמוביל אותנו לנצל את העלייה הנוכחית והמקוטלגת כתיקון טכני תחת סעיף התיקון הטכני לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות אותה מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7675, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7600, 0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בעלייה אולם אנו עדיין מחזיקים בדעה כי, בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7485$ אזי הקיווי עלול להמשיך לאבד מערכו חרף מבנהו הטכני השוורי הקיים.

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580
נקודות תמיכה:
0.7220, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 ללא שינוי זה היום השני ברציפות, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$."

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה בעלייה ובצורת "יום פנימי" על כן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה עבור מגמת הטווח הארוך של השוק, הגורסת כי:
"... לא חל שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך אשר עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה. מכאן, אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה,.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר. "

נקודות התנגדות:
46.55, 47.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שני ה-26/09/2016 בירידה שנייה ברציפות, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך נעה בכיוון יורד בעוד גל העליות האחרון (בין 16/09-22/09/2016) מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקה מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בכסף שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.25$. "

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.25, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום שני, ספטמבר 26, 2016

סקירת מטח יומית 26 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה תוך שמרה על מבנה מגמתי דובי עבור מגמת הטווח הארוך, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה והגורסת כי:
כל עלייה כולל זו האחרונה מקוטלגת כתיקון טכני הנועד לספק למוכרים הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10545.00, 10490.00, 10385.00, 10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה מינורית ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"...בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים אזי לשער החליפין של הדולר צפוי לחוות מהלך עליות כולל ניסיון פריצת רמת השיא 3.8250 שקלים, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית (מגמת עלייה). "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בעלייה קטנה ובצורת "יום פנימי" דינאמיקה המאופיינת כתיקון טכני בלבד בעוד מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי מגמת הירידה לכן כל עלייה במהלך התקופה הקרובה הינה לצורך ירידה, מה שיספק הזדמנות עבור המוכרים להגדיל את כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2300, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי" תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי עבור מגמת הטווח הארוך של השוק, מכאן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, ולפיה:
כל עלייה במהלך התקופה הנוכחית הינה לצורך ירידה, כלומר תשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה ותספק למוכרים הזדמנות להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה חדה. יחד עם זאת, אנו עדיין מאמצים אותה דעה לגבי כיוונו הבא של השוק, הגורסת כי:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2915, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 ללא שינוי, מה שמוביל אותנו להמשיך באותה הנחת עבודה שוורית לגבי מגמת הטווח הארוך והגורסת כי:
גל הירידות האחרון (משבוע שעבר) מקוטלג כתיקון טכני בלבד בעוד כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו עלייה, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה עבור הקונים במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9730, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 ללא שינוי כמעט ואנו עדיין מאמצים אותה דעה לגבי כיוונו הבא של השוק, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בעלייה חדה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה הנוכחית (בין התאריכים 20/09-22/09/2016) תחת סעיף התיקון הטכני אותו ננצל לצורך איסוף חוזי קנייה במטרה להמר על סיומו של גל הירידות הנוכחי ותחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת אל מעבר למחסום 1.3100 קנדי. "
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.31850, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3000, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה, התנהגות התומכת בהנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ולפיה:
"... מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה לכן אנו ננצל את גל העליות הנוכחי והמקוטלג כתיקון טכני לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$. "

נקודות התנגדות:
0.7675, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה שנייה ברציפות, ביצוע התואם בדיוק את התרחיש עליו אנו מדברים לאורך כל הימים האחרונים, לפיו:
"... במידה והשוק לא יצליח בפריצת רמת השיא 0.7485$ בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לחידוש הירידות במיוחד כאשר תתחדשנה בזירת האוסטרלי/דולר אמריקאי. "

נקודות התנגדות:
0.7275, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580
נקודות תמיכה:
0.7220, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 ללא שינוי תוך שמירה על מבנהו הדובי של השוק, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$."

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה חדה, התואמת בדיוק להנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה לפיה:
"... לא חל שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך אשר עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה. מכאן, אנו מקטלגים את מהלך העליות האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה,.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר. "

נקודות התנגדות:
46.55, 47.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי האחרון ה-23/09/2016 בירידה התומכת בהנחת העבודה הדובית שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך נעה בכיוון יורד בעוד גל העליות האחרון (בין 16/09-22/09/2016) מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקה מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בכסף שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.25$. "

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.25, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

יום שישי, ספטמבר 23, 2016

סקירת מטח יומית 23 ספטמבר 20116

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה נאה אבל עדיין לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק במיוחד כיוונה של מגמת הטווח הארוך המקיימת עדיין את תנאי מגמת הירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את גל העליות הנוכחי להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו.

נקודות התנגדות:  
10710.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00
נקודות תמיכה:
10545.00, 10490.00, 10385.00, 10240.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בירידה אולם אנו עדיין מחזיקים בדעה לפיה:
"...בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 3.7250 שקלים אזי לשער החליפין של הדולר צפוי לחוות מהלך עליות כולל ניסיון פריצת רמת השיא 3.8250 שקלים, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך מדובית לשוורית (מגמת עלייה). "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בירידה מינורית התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
כיוונה של מגמת הטווח הארוך הינו "דרומה" וכל עלייה במהלך התקופה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית קיימת.
נציין כי, תוקף סטרטגיית המסחר באירו /שקל מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2300, 4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה ובהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה הגורסת כי:
"...הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" מה שמצביע על האפשרות לתחילתו של מהלך עליות במהלך הימים הבאים..."
נזכיר כי, מבנה מגמת הטווח הארוך הינו דובי לכן אנו ננצל אותו גל עליות נוכחי והמקוטלג כתיקון טכני לצורך איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת בתום התיקון הטכני הנוכחי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1285, 1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק על כן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"...חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, לדידנו בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור. "

נקודות התנגדות:
1.3140, 1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3030, 1.2945, 1.2865, 1.2850, 1.2775

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בירידה שלישית ברצפיות תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי מה שמוביל אותנו לקטלג אותו גל ירידות נוכחי תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה מה שיזמן את כניסתם את קונים חדשים וכתוצאה מכך שער החליפין של הדולר צפוי לחדש את עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת אל מעבר למחסום 0.9800 פרנק.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה התייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 0.9644 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9730, 0.9840, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:  
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
101.40, 103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.90, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בירידה נוספת השלישית ברצפיות אולם מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני אותו ננצל לצורך איסוף חוזי קנייה במטרה להמר על סיומו של גל הירידות הנוכחי ותחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת אל מעבר למחסום 1.3100 קנדי.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3150, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה מינורית ואנו עדיין מחזיקים באותה דעה לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה לכן אנו ננצל את גל העליות הנוכחי והמקוטלג כתיקון טכני לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$. "

נקודות התנגדות:
0.7675, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בירידה, דינאמיקה התומכת בתרחיש עליו אנו מדברים במשך כל הימים האחרונים לפיו:
"... במידה והשוק לא יצליח בפריצת רמת השיא 0.7485$ בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לחידוש הירידות במיוחד כאשר תתחדשנה בזירת האוסטרלי/דולר אמריקאי. "

נקודות התנגדות:
0.7340, 0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7235, 0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה דובית על כנה ולפיה:
מגמתה טווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה בעוד גל העליות של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אל מתחת למחסום 1320.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1360.00$.

נקודות התנגדות:
1345.00, 1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה אולם אנו עדיין מחזיקים באותה דעה לפיה:
"... לא חל שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך אשר עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה. מכאן, אנו מקטלגים את מהלך העליות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה,.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 48.40 דולר. "

נקודות התנגדות:
47.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
45.00, 43.00, 42.60, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-22/09/2016 בעלייה ואנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים על כנה, לפיה:
מגמתה טווחה ארוך נעה בכיוון יורד בעוד גל העליות האחרון מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקה מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות בתום התיקון הטכני הנוכחי.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בכסף שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.25$.

נקודות התנגדות:
20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
19.25, 18.70, 18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.