יום שני, דצמבר 22, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 22/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק שומרת על מבנה מגמתי שוורי בעוד מגמת הטווח הקצר טרם השלימה את המבנה המינימאלי לכך (מבנה המחייב פריצת רמת השיא 10093 נקודות) ונסחרת כעת בירידות חרף העלייה החדה אשר ראינו בשבוע האחרון.

תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים את אסטרטגיית איסוף החוזים מסוג LONG במהלך הירידות והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח של הדאקס במהלך הימים הבאים.

נקודות התנגדות: 9900.00, 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9650.00, 9500.00, 9450.00, 9400.00, 9200.00, 9161.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית מתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו לאחרונה, כלומר: דשדוש בתוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.8780 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9480 שקלים, דינאמיקה אותה קטלגנו כאתנחתא זמנית בטרם יוחלט על כיוונו החדש של הדולר/שקל בטווח הקצר.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת התנאים הנחוצים לגבי מגמת העלייה. לכן, אנחנו עדיין מאמצים את אסטרטגיית איסוף החוזים מסוג LONG בירידות והימור על חידוש מגמת העלייה אל מעבר למחסום 4.000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הצמד EURUSD שומרת על מבנה מגמתי דובי עם צפי להמשך דינאמיקה זו בעתיד וכל עלייה קרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות שורט והימור על חידוש מגמת הירידה לאחר מכן.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2570$ עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.2300, 1.2350, 1.2400, 1.2500, 1.2570, 1.2605
נקודות תמיכה: 1.2220, 1.2160, 1.2040

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD מתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו במהלך הסקירה האחרונה ולפיו:

"כניסה לדשדוש בין משוכת התמיכה 1.5540$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.5825$ בטווח הקצר מה שהופך את אסטרטגיית איסוף החוזים בסמוך לתחתית (תמיכה) ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר – בסמוך למשוכת ההתנגדות, לאסטרטגיה הטובה תחת תנאי השוק הנוכחיים, כאשר תקוף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על גבולות טריטוריית הדשדוש שציינו.

נזכיר גם, לגבי מגמת הליש"ט בטווח הארוך השומרת עדיין על מבנה דובי, מבנה המוביל אותנו לצפות משחקני מגמה זו לנצל כל שיפור במהלך התקופה הקרובה לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג SHORT (במהלך העליות) והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר למימד זמן זה (ט"א) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5825$.

נקודות התנגדות: 1.5785, 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שציינו במהלך הסקירה האחרונה ולפיה:

הסוויסי שומר על מבנה מגמתי שוורי בעוד מגמת הטווח הקצר עלולה להתכנס לתוך דשדוש בין טריטוריית ההתנגדות התחומה בין הערכים 0.9817 – 0.9848 פרנק ולבין טריטוריית התמיכה התחומה בין הערכים 0.9527 – 0.9553 פרנק. מכאן, ובהינתן כי מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה שוורי אזי אנו ננצל כל ירידה קרובה הצפויה לקבל תמיכה בסמוך לטריטוריית התמיכה שציינו קודם לכן ונגדיל את כמות החוזים מסוג LONG ונהמר על חידוש העליות כולל פריצת משוכת ההתנגדות שציינו.

נקודות התנגדות: 0.9850, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9740, 0.9650, 0.9595, 0.9550, 0.9525, 0.9470

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק שומרת על מבנה מגמתי שוורי ורואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 115.55 – 119.01 כאזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG המאפשר הימור טוב (במונחי סיכון/תועלת) לחידוש העליות ושבירת שיא חדש בשוק מעל לרמת 121.70 ין.

נקודות התנגדות: 119.65, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 117.20, 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר ב-LOONIE מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו כלומר: תיקון טכני יורד עם צפי להתייצבות הירידות מעל למשוכת התמיכה התחומה ביו הערכים 1.1400 – 1.1450 ולאחר מכן צפי לחידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מותנה בהתייצבות שער הדולר/קנדי מעל לרמת השפל 1.1190 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אתנחתא זמנית נצפית כעת בזירת האוסטרלי/דולר בה שער החליפין מדשדש בין הגבוהה היומי 0.8235$ ולבין הנמוך היומי 0.8107$ תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד. מכאן, אנו יכולים לשרטט את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

(1)  פריצת הגבוהה היומי 0.8235$ תוליד תיקון טכני עולה.
(2)  שבירת הנמוך היומי 0.8107$ תצביע על חידוש מגמת הירידה.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה עדיין בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8543$ .

נקודות התנגדות: 0.8215, 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד ניוזלנדי/דולר מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי, מגמת הטווח הקצר של השוק שומרת על מבנה דובי בעוד מגמת הטווח הארוך יותר נכנסה לתבנית דשדוש אשר גבולותיה הינם:

טריטוריית התמיכה התחומה בין הערכים 0.7608 – 0.7659$ גבול תחתון וטריטוריה ההתנגדות התחומה בין הערכים  0.7974 – 0.8033$ גבול עליון.

מכאן, אסטרטגיית המסחר לתקופה הקרובה הינה קנייה בתחתית (משוכת התמיכה) ומימוש רווחים מאוחר יותר בסמוך לטריטוריית ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7675, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון בצורת יום פנימי מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה ולפיה:

"מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$. מכאן, אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בנפט אשר ממשיך להתנהל במגמת ירידה וקריאות השוק התכנסו לאחרונה בין משוכת התמיכה 53.94$ ולבין משוכת ההתנגדות 59.27$ בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירות קודמות.

נזכיר כי, במקרה של שבירת הנמוך 53.94$ אזי מגמת הירידה צפויה להתחדש. מנגד, במקרה של פריצת הגבוהה 59.27$ אזי אנו צופים לתחילתו של תיקון טכני עולה בשוק.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, רמת השפל 14.15$ תשחק בתקופה הקרובה בתפקיד תחתית השוק על כן אנו ננצל כל ירידה לצורך איסוף חוזים והימור על חידוש העליות אל היעד 18$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות מחירי הכסף מעל לאותה תחתית 14.15$.

נקודות התנגדות: 16.50, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום שישי, דצמבר 19, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 19/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדאקס הגביר את גל העליות אשר התחיל ב-16/12/2014 ובינתיים טרם נוצר התקדים למבנה מינימאלי של מגמת עלייה על הגרף היומי, תרחיש המחייב פריצת רמת השיא 10093.00 קודם לכן.

כתוצאה מכך, ובהיעדר הפריצה לשיא 10093 כאמור אזי אנו מקטלגים את העליות החדות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ונמשיך לאסוף בירידות והימור על חידוש העליות לאחר מכן זאת תחת הנחת העבודה שמגמת הטווח הארוך (השולטת) עדיין שומרת על מבנה מגמתי שוורי, דינאמיקה התומכת בניסיון פריצת אותו השיא 10093 במהלך השבועות הקרובים.

חשוב לציין כי, המסחר בדאקס מתאפיין ברמת תנודתיות גבוהה במיוחד, על כן סוחרי הדאקס חייבים להתאים את גודל הפוזיציה שלהם במהלך האיסוף עליו אנו מדברים לעיל.

נקודות התנגדות: 9835.0, 9900.00, 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9650.00, 9500.00, 9450.00, 9400.00, 9200.00, 9161.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בטווח הקצר על הצמד דולר/שקל מתנהל בתוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.8780 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9480 שקלים, דינאמיקה המצביעה על אתנחתא זמנית בטרם יוחלט על כיוון חדש לאותו מימד זמן.

אודות מגמת הטווח הארוך אנחנו עדיין מאמצים אותה דעה שוורית על הירוק ונברך על כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך של השוק אל מעבר למחסום 4.0000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו דולר ממשיך להתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו במהלך הימים האחרונים, כעת ולאור קרבת שער החליפין ממשוכת התמיכה המינורית 1.2250$ אנו צופים לניתור מתקן, דינאמיקה העשויה לבחון את משוכת ההתנגדות 1.2375 – 1.2400$ , טריטוריה בה נחזק את עמדות ה-SHORT על המטבע האירופי ונמשיך באותה טקטיקה – קרי, איסוף הדרגתי של חוזים מהסוג דנן (שורט) במהלך העליות, והימור על חידוש מגמת הירידה לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2570$ עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.2350, 1.2400, 1.2500, 1.2570, 1.2605, 1.2770
נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2160, 1.2040

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD צפוי להתכנס בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.5540$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.5825$ בטווח הקצר מה שהופך את אסטרטגיית איסוף החוזים בסמוך לתחתית (תמיכה) ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר – בסמוך למשוכת ההתנגדות, לאסטרטגיה הטובה תחת תנאי השוק הנוכחיים, ותוקפה מותנה בשמירה על גבולות טריטוריית הדשדוש שציינו.

אודות הטווח הארוך, מגמת השוק עדיין שומרת על מבנה דובי, כך שחקני המגמה עשויים לנצל כל שיפור במהלך התקופה לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג SHORT (במהלך העליות) והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר למימד זמן זה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5825$.

נקודות התנגדות: 1.5785, 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ראשית אנו מגדירים שתי טריטוריות חשובות:

טריטוריית ההתנגדות התחומה בין הערכים 0.9817 – 0.9848 פרנק אשר תשחק כתקרת השוק בטווח הקצר ומנגד טריטוריית התמיכה התחומה בין הערכים 0.9527 – 0.9553 פרנק אשר תהווה תחתית השוק לאותו מימד זמן.

מכאן, ובהינתן כי מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה שוורי אזי אנו ננצל כל ירידה קרובה הצפויה לקבל תמיכה בסמוך לטריטוריית התמיכה שציינו לעיל ונגדיל את כמות החוזים מסוג LONG ונהמר על חידוש העליות כולל פריצת משוכת ההתנגדות שציינו קודם לכן.

נקודות התנגדות: 0.9850, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9740, 0.9650, 0.9595, 0.9550, 0.9525, 0.9470

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר/ין מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:

"טריטוריית הערכים התחומה בין 115.55 – 119.01 מהווה אזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על שבירת שיא חדש בשוק מעל לרמת 121.70 ין. "

נקודות התנגדות: 119.55, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 117.20, 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אתמול דיברנו על הססנות וכעת אנו רואים מימושים העלולים להתפתח לגל ירידות (הטריגר מותנה בשבירת הנמוך היומי 1.1559) אותו נקטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד עם צפי להתייצבות הירידות מעל למשוכת התמיכה התחומה ביו הערכים 1.1400 – 1.1450 ולאחר מכן צפי לחידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח, כלומר ירידה לצורך עלייה.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.1190 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באוזי ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו כאשר תוקף הנחה זו עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8543$ .

נקודות התנגדות: 0.8215, 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בקיווי מתנהל במגמת ירידה התחומה בתוך התעלה הדובית בעוד מגמת הטווח הארוך יותר נכנסה לתבנית דשדוש אשר גבולותיה הינם:

טריטוריית הערכים 0.7608 – 0.7659$ בתפקיד משוכת התמיכה בעוד הטריטוריה 0.7974 – 0.8033$ בתפקיד משוכת ההתנגדות. מכאן, אסטרטגיית המסחר לתקופה הקרובה הינה קנייה בתחתית (משוכת התמיכה) ומימוש רווחים מאוחר יותר בסמוך לטריטוריית ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7675, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בזהב הגורסת כי:

"מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$. מכאן, אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט ממשיך להתנהל במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו עם צפי להתכנסות בין משוכת התמיכה 53.94$ ולבין משוכת ההתנגדות 59.27$ כאשר שבירת הראשון תצביע על חידוש מגמת הירידה בעוד פריצת האחרון תוליד תיקון טכני בשוק.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בכסף ולפיה:

"בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל 14.15$ אזי כל ירידה תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מחסום 18.00$ בקירוב. "

נקודות התנגדות: 16.50, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום חמישי, דצמבר 18, 2014

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 18/12/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס  MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס ננעל אתמול ללא שינוי כמעט, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:

מגמת הטווח הקצר שינתה את כיוונה לדובית בעוד מבנה הטווח הארוך של השוק שומר על מבנה שוורי לכן אנו ננצל את הירידות של הטווח הקצר לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות: 10095.00, 10100.00, 10150.00, 10200.00
נקודות תמיכה: 9200.00, 9161.00, 9148.00, 8900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בצורת יום פנימי וקיים צפי לכך שזירת המסחר המקומית תחדש את העליות לאחר ביצועי הדולר בעולם בשעות הלילה לאחר החלטת הפד.

לסיכום, אנחנו עדיין רואים את הדולר מטפס חזרה מעל למחסום 4.000 שקלים וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות: 3.9480, 4.0000, 4.0250, 4.0500, 4.0700
נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8500, 3.8200

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר מתנהל על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול ולפיו:

"...לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 1.2600$ אנו מניחים כי, יהיו סוחרים אשר ינצלו את הדינאמיקה הזו כולל העליות הבאות בשוק לצורך מכירת האירו מחדש והימור על חידוש המגמה הדובית ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלהם יהיה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.2600$. "

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת שוק דובית כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.2569$ עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1.2570, 1.2605, 1.2770
נקודות תמיכה: 1.2320, 1.2240, 1.2160      

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD מתנהל על פי הנחת העבודה הדובית שלנו לפיה יש לנצל את העליות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש הירידות!

נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו עבור הטווח הקצר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא היומי 1.5785$.

נקודות התנגדות: 1.5785, 1.5825, 1.5875, 1.5950, 1.6025
נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5430, 1.5270

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין מאמצים את הנחת השוק השוורית עבור מגמת הטווח הארוך ולפיה יש לנצל את הירידות בטווח הקצר לצורך הימור על חידוש העליות כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר לרמת השפל 0.9553 פרנק עבור מגמת הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.9750, 0.9820, 0.9840, 0.9890, 0.9970
נקודות תמיכה: 0.9650, 0.9595, 0.9550, 0.9525, 0.9470, 0.9360

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 115.55 – 119.01 אזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על שבירת שיא חדש בשוק מעל לרמת 121.70 ין.

נקודות התנגדות: 119.00, 121.70, 122.00, 122.35
נקודות תמיכה: 117.20, 115.50, 113.85, 112.50, 111.00

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הססנות מלווה את סוחרי הצמד USDCAD במהלך הימים האחרונים אם כי, מבנהו הטכני השוורי לא נפגע, מה שמאפשר לנו להמשיך לאסוף חוזים מסוג LONG בירידות והימור על חידוש העליות לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר לרמת השפל 1.1190 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1680, 1.1725, 1.1800
נקודות תמיכה: 1.1500, 1.1370, 1.1310, 1.1290, 1.1180, 1.1120

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד AUDUSD ולפיה השוק שומר על מבנה מגמתי יורד אם כי, אנו מזכירים את רמת המחירים אשר נכנסה למצב מכירות יתר המפחית מאטרקטיביות הצטרפותם של רוכבי המגמות ברמות הנוכחיות ומעדיפים להמתין עד לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8543$ .

נקודות התנגדות: 0.8215, 0.8275, 0.8375, 0.8415, 0.8545, 0.8640
נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8065, 0.7970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הקיווי שומר על מבנה מגמתי יורד וכל עלייה במהלך הטווח הקצר תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7870$.

נקודות התנגדות: 0.7870, 0.7925, 0.7950, 0.7980
נקודות תמיכה: 0.7675, 0.7605, 0.7575

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:

"מחיר האונקייה צפוי להתנדנד בטווח הקצר בין משוכת התמיכה 1180$ ולבין משוכת ההתנגדות 1240$. מכאן, אסטרטגיית המסחר בזהב לטווח הקצר הינה איסוף במהלך הירידות אל כיוון התמיכה 1180$ ומימוש רווחים מתחת להתנגדות 1240$ כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1180$.

נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את התנאים עבור מגמת הירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחירי האונקיה אינם פורצים את רמת השיא 1251$ בכיוון מעלה".

נקודות התנגדות: 1208.00, 1221.00, 1240.00, 1256.20, 1277.00
נקודות תמיכה: 1180.00, 1160.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט ננעל אתמול בעליות ואנו מקטלגים כל עלייה במהלך התקופה הקרובה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, דינאמיקה אשר תשפר את מחירי מכירת החוזים במחירים אטרקטיביים והימור על גל ירידות נוסף.

נקודות התנגדות: 63.70 64.20, 68.25, 70.00, 73.20, 75.95
נקודות תמיכה: 53.70, 53.20, 52.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל 14.15$ אזי כל ירידה תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מחסום 18.00$ בקירוב.

נקודות התנגדות: 16.15, 16.80, 17.40, 17.50, 17.80
נקודות תמיכה: 15.50, 15.00, 14.15

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.