יום שני, מרץ 30, 2015

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 30/03/2015

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה שלנו לגבי הדאקס נותרה על כנה ולפיה:

מגמת הטווח הקצר של השוק השתנתה משוורית עולה לדובית יורדת. אולם, מגמת הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה והיא עדיין שומרת על מבנה שוורי. מכאן, שחקני הטווח הארוך עשויים לנצל את הדינאמיקה הנוכחית – מגמת הירידה של הטווח הארוך, לצורך הגדלת החשיפה שלהם לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה כאמור.

נקודות התנגדות:
12087.60, 12220.00, 12300.00, 12380.00, 12420.00
נקודות תמיכה:
11600.00, 11400.00, 11193.00, 11013.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר/שקל ממשיך להתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה:
"השוק מצליח להתייצב מעל רמת התמיכה 3.9000 שקלים ואנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמה פרו דולרית לכן אנו נמשיך להוסיף חוזים מסוג LONG לפוזיציה שלנו (באופן הדרגתי) והימור על חידוש העליות אל מעבר למחסום 4.0000 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.9700, 4.0030, 4.0700, 4.1000, 4.1250
נקודות תמיכה:
3.8900, 3.8230, 3.8000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד EURUSD ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי,
"השוק מתכנס בין הגבוהה היומי 1.1052 ולבין הנמוך היומי 1.0580 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך הימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.1040$ תוליד תיקון טכני עולה אל מעבר 1.1200$ בעוד שבירת הנמוך היומי 1.1052$ תצביע על חידוש מגמת הירידה של השוק, תרחיש המעלה את הסיכויים לניסיון שבירת השפל 1.0460$."

נקודות התנגדות:
1.1115, 1.1270, 1.1445, 1.1500, 1.1540
נקודות תמיכה:
1.0635, 1.0460, 1.0385, 1.0320, 1.0280, 1.0160  
                                   
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד בפאונד/דולר ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו הגורסת כי,
"הצמד GBPUSD מדשדש בין הגבוהה היומי 1.5165 ולבין הנמוך היומי 1.4635 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך הימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של הצמד מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.5165$ תוליד תיקון טכני עולה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 1.5315$. מנגד, במקרה של שבירת הנמוך היומי 1.4635$ אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה של השוק. "

נקודות התנגדות:
1.5195, 1.5315, 1.5480, 1.5555, 1.5620, 1.5785
נקודות תמיכה:
1.4990, 1.4695, 1.4570, 1.4415

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הקצר צפויה לסיים את שלב התיקון הטכני היורד ולחדש את מגמת העלייה של השוק עם ניסיון לטפס מעל למחסום 0.9800 פרנק כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9489 פרנק עבור מגמת הטווח הקצר בלבד.

נקודות התנגדות:
1.0130, 1.0240, 1.0300
נקודות תמיכה:
0.9485, 0.9450, 0.9345, 0.9165

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר/ין ננעל ביום שישי האחרון בצורת יום פנימי, ראייה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה הנחת עבודה זו ולפיה:
"מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין שומרת על מבנה שוורי בעוד מגמת הירידה קצרת הטווח צפויה להימשך. מכאן, אסטרטגיית המסחר שלנו הינה הגדלת החשיפה לחוזים מסוג LONG במהלך הירידות ובאופן הדרגתי כאשר תוקף אותה הנחת עבודה מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 115.85 ין. נוסיף כי, תבנית המחירים בה ננעל המסחר ביום חמישי מצביעה על האפשרות להתייצבות ירידות מגמת הטווח הקצר מעל 118.20 ין והתחדשות העליות. תרחיש המאפשר לנו להתחיל להוסיף חוזים מסוג LONG והימור על עליות חזרה מעל 120.00 ין."

נקודות התנגדות:
119.55, 120.25,122.05, 122.50, 123.00
נקודות תמיכה:
118.25, 118.00, 117.05, 116.85, 115.85

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד USDCAD מתנהל על פי הנחת העבודה הפרו דולר שלנו ולפיה:
מגמת הירידה קצת הטווח תטיב על שחקני מגמת הטווח הארוך אשר ינצלו אותן ירידות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור על חידוש העליות, דינאמיקה המתקיימת במהלך היומיים האחרונים של המסחר. נציין כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2350 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.2650, 1.2835, 1.2920, 1.3000
נקודות תמיכה:
1.2405, 1.2350, 1.2045, 1.2020
           
תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר באוסטרלי/דולר ולפיה:
"חרף הירידות אנחנו עדיין רואים את הדולר אוסטרלי מטפס אל היעד 0.8000$ לכן אנו ננצל את הירידה הנוכחית לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG במחירים אטרקטיביים והימור על אותו תרחיש שוורי – עליות. "

נקודות התנגדות:
0.7845, 0.7940, 0.8035, 0.8090
נקודות תמיכה:
0.7700, 0.7640, 0.7550, 0.7460, 0.7380

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בקיווי ולפיה:
"מגמת הטווח הקצר של השוק שינתה כיוון מדובית לשוורית – מגמת עלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות כולל נגיעה ביעד 0.7700$. עוד נציין כי, קיים צפי לתחילתו של מימוש (תיקון טכני יורד) בטרם מגמת העלייה תימשך אל 0.7750$."

נקודות התנגדות:
0.7695, 0.7700, 0.7795
נקודות תמיכה:
0.7500, 0.7400, 0.7310, 0.7175, 0.7120

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב צפוי להמשיך ולהתנהל בין משוכת התמיכה 1141.60$ ולבין משוכת ההתנגדות 1223.00$ כאשר מהלכו הבא של השוק מותנה בפריצת אחד מהגבולות שציינו.

נקודות התנגדות:
1223.00, 1236.00, 1240.00, 1245.90
נקודות תמיכה:
1190.00, 1160.00, 1140.00, 1132.00, 1120.00, 1100.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב משוכת התמיכה 44.00 – 45.00$ כאשר הצלחה בלהתייצב מעל לרמה זו תהווה איתות לתחילתו של גל עליות נאה אל מחסום 55.00$ לפחות. אחרת, במקרה שבירה את רמת השפל 44.00$ בכיוון מטה אזי מדובר בתרחיש המעלה את הסיכויים לשינוי קידומת (מתחת ל-40$).

נקודות התנגדות:
54.00, 55.00, 56.10
נקודות תמיכה:
48.00, 45.00, 43.50, 42.80, 41.70, 40.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה:
"אנו צופים תחילתו של מימוש לאחר שמחיר אונקיית הכסף התקרב מהיעד 17.50$. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא בשינוי מגמה, כלומר ירידה לצורך עלייה."

נקודות התנגדות:
17.50, 17.75, 18.50
נקודות תמיכה:
16.50, 16.00, 15.50, 15.25, 15.00, 14.70

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.
אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום שישי, מרץ 27, 2015

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 2703/2015

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מדד הדאקס שבר אתמול את רמת השפל 11787.30 נקודות בכיוון מטה וכמעט נגע ביעד 11600 נקודות, תרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום.
שבירת רמתה השפל אתמול הצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר של השוק, משוורית עולה לדובית יורדת, דינאמיקה העלולה להוליד ירידות נוספות במהלך הימים הבאים.
נציין כי, מדובר בשינוי במגמת השוק לטווח הקצר בלבד אולם מגמת הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה והיא עדיין שומרת על מבנה שוורי. מכאן, שחקני הטווח האורך עשויים לנצל את הדינאמיקה הנוכחית – מגמת הירידה של הטווח הארוך, לצורך הגדלת החשיפה שלהם לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה כאמור.

נקודות התנגדות:
12087.60, 12220.00, 12300.00, 12380.00, 12420.00
נקודות תמיכה:
11600.00, 11400.00, 11193.00, 11013.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר/שקל מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה:
"השוק מצליח להתייצב מעל רמת התמיכה 3.9000 שקלים ואנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמה פרו דולרית לכן אנו נמשיך להוסיף חוזים מסוג LONG לפוזיציה שלנו (באופן הדרגתי) והימור על חידוש העליות אל מעבר למחסום 4.0000 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.9700, 4.0030, 4.0700, 4.1000, 4.1250
נקודות תמיכה:
3.8900, 3.8230, 3.8000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ניסיון ראשון לפריצת הגבוהה היומי 1.1040$ לא צלח ושער החליפין חזר להתנדנד בתוך התעלה האופקית המינורית אם כי, הגבוהה היומי 1.1052 יחליף את הטריגר השוורי שקדם לו 1.1040. כלומר:
"השוק מתכנס בין הגבוהה היומי 1.1052 ולבין הנמוך היומי 1.0580 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך ימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.1040$ תוליד תיקון טכני עולה אל מעבר 1.1200$ בעוד שבירת הנמוך היומי 1.1052$ תצביע על חידוש מגמת הירידה של השוק, תרחיש המעלה את הסיכויים לניסיון שבירת השפל 1.0460$."

נקודות התנגדות:
1.1115, 1.1270, 1.1445, 1.1500, 1.1540
נקודות תמיכה:
1.0635, 1.0460, 1.0385, 1.0320, 1.0280, 1.0160  
                                   
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בליש"ט ולפיה:
"הצמד GBPUSD מדשדש בין הגבוהה היומי 1.5165 ולבין הנמוך היומי 1.4635 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך הימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של הצמד מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.5165$ תוליד תיקון טכני עולה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 1.5315$. מנגד, במקרה של שבירת הנמוך היומי 1.4635$ אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה של השוק. "

נקודות התנגדות:
1.5195, 1.5315, 1.5480, 1.5555, 1.5620, 1.5785
נקודות תמיכה:
1.4990, 1.4695, 1.4570, 1.4415

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי לסיומו של התיקון הטכני היורד וחידוש מגמת העלייה של השוק עם ניסיון לטפס מעל למחסום 0.9800 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0130, 1.0240, 1.0300
נקודות תמיכה:
0.9485, 0.9450, 0.9345, 0.9165

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר/ין מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה:
"מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין שומרת על מבנה שוורי בעוד מגמת הירידה קצרת הטווח צפויה להימשך. מכאן, אסטרטגיית המסחר שלנו הינה הגדלת החשיפה לחוזים מסוג LONG במהלך הירידות ובאופן הדרגתי כאשר תוקף אותה הנחת עבודה מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 115.85 ין. "
נוסיף כי, תבנית המחירים בה ננעל המסחר אתמול מצביעה על האפשרות להתייצבות ירידות מגמת הטווח הקצר מעל 118.20 ין והתחדשות העליות. תרחיש המאפשר לנו להתחיל להוסיף חוזים מסוג LONG והימור על עליות חזרה מעל 120.00 ין.

נקודות התנגדות:
119.55, 120.25,122.05, 122.50, 123.00
נקודות תמיכה:
118.25, 118.00, 117.05, 116.85, 115.85

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר ב-Loonie ולפיה:
"מגמת הטווח הקצר של השוק עלולה לשבור שוב את רמת התמיכה 1.2425 קנדי בכיוון מטה, תרחיש אשר יטיב עם שחקני מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2350 קנדי. כלומר, הירידה הנוכחית נועדה לשפר את מחיר איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה.

נקודות התנגדות:
1.2835, 1.2920, 1.3000
נקודות תמיכה:
1.2405, 1.2350, 1.2045, 1.2020
           
תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
חרף הירידות אנחנו עדיין רואים את הדולר אוסטרלי מטפס את היעד 0.8000$ לכן אנו ננצל את הירידה הנוכחית לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG במחירים אטרקטיביים והימור על אותו תרחיש שוורי – עליות.

נקודות התנגדות:
0.7940, 0.8035, 0.8090
נקודות תמיכה:
0.7730, 0.7640, 0.7550, 0.7460, 0.7380

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בקיווי ולפיה:
"מגמת הטווח הקצר של השוק שינתה כיוון מדובית לשוורית – מגמת עלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות כולל נגיעה ביעד 0.7700$. עוד נציין כי, קיים צפי לתחילתו של מימוש (תיקון טכני יורד) בטרם מגמת העלייה תימשך אל 0.7750$."

נקודות התנגדות:
0.7695, 0.7700, 0.7795
נקודות תמיכה:
0.7550, 0.7400, 0.7310, 0.7175, 0.7120

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב התנהל על פי התרחיש עליו דיברנו במהלך הסקירות האחרונות ולפיו:

"גל העליות הנוכחי במחירי הזהב צפוי להתמתן ככל שקריאות השוק תתקרבנה ממשוכת ההתנגדות התחומה בין הרמות 1200 – 1220$, מה שיוליד מימושים...".

אודות המהלכים הבאים בשוק, אזי הדבר מותנה בפריצת אחד מנקודות השיא או השפל של השוק, 1223.00 או 1141.60 בהתאמה. בינתיים, המסחר צפוי להתנהל בין שני טריגרים אלה.

נקודות התנגדות:
1223.00, 1236.00, 1240.00, 1245.90
נקודות תמיכה:
1190.00, 1160.00, 1140.00, 1132.00, 1120.00, 1100.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הסיכוי לתחילתו של מימוש – ירידות, עליו דיברנו בסקירות קודמות עדיין בר קיימא, כעת יש להמתין ולראות איך יגיב השוק סביב רמת 45.00$ והאם תצליח לכהן בתפקיד משוכת תמיכה, תרחיש אשר יתמוך בעליות נאות כתוצאה מביקוש ער לחבית הנפט סביב רמת תמיכה זו.  

נקודות התנגדות:
54.00, 55.00, 56.10
נקודות תמיכה:
48.00, 45.00, 43.50, 42.80, 41.70, 40.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנו צופים תחילתו של מימוש לאחר שמחיר אונקיית הכסף התקרב מהיעד 17.50$. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא בשינוי מגמה, כלומר ירידה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
17.50, 17.75, 18.50
נקודות תמיכה:
16.50, 16.00, 15.50, 15.25, 15.00, 14.70

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.
אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.יום חמישי, מרץ 26, 2015

תחזית דולר שקל | מט"ח | זהב | נפט 26/03/2015

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בצורת יום פנימי, תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שהופך את תוקף הנחת השוק העולה מותנה עדיין בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 11787.30 נקודות. עוד נציין כי, במקרה שבירה לרמה זו בכיוון מטה, אזי יושלם לו המבנה המינימאלי של מגמת הירידה, תרחיש ההופך את היעד 11600 נקודות לריאלי.

נקודות התנגדות:
12087.60, 12220.00, 12300.00, 12380.00, 12420.00
נקודות תמיכה:
11785.00, 11600.00, 11400.00, 11193.00, 11013.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר/שקל מצליח לקבל תמיכה סביב רמת התמיכה 3.9000 שקלים הודות להתערבותו של בנק ישראל בשוק המט"ח אתמול.
עוד נציין כי, אנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמה פרו דולרית לכן אנו נמשיך להוסיף חוזים מסוג LONG לפוזיציה שלנו (באופן הדרגתי) והימור על חידוש העליות אל מעבר למחסום 4.0000 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9700, 4.0030, 4.0700, 4.1000, 4.1250
נקודות תמיכה:
3.8900, 3.8230, 3.8000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר באירו/דולר ולפיה:
"השוק מתכנס בין הגבוהה היומי 1.1040 ולבין הנמוך היומי 1.0580 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך ימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.1040$ תוליד תיקון טכני עולה אל מעבר 1.1200$ בעוד שבירת הנמוך היומי 1.0580$ תצביע על חידוש מגמת הירידה של השוק, תרחיש המעלה את הסיכויים לניסיון שבירת השפל 1.0460$."

נקודות התנגדות:
1.1115, 1.1270, 1.1445, 1.1500, 1.1540
נקודות תמיכה:
1.0635, 1.0460, 1.0385, 1.0320, 1.0280, 1.0160  
                                   
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה עדיין בתוקף הגורסת כי:
"הצמד GBPUSD מדשדש בין הגבוהה היומי 1.5165 ולבין הנמוך היומי 1.4635 עם צפי להמשך התנהלות זו במהלך הימים הקרובים כאשר כיוונו הבא של הצמד מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.5165$ תוליד תיקון טכני עולה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 1.5315$. מנגד, במקרה של שבירת הנמוך היומי 1.4635$ אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה של השוק. "

נקודות התנגדות:
1.5195, 1.5315, 1.5480, 1.5555, 1.5620, 1.5785
נקודות תמיכה:
1.4990, 1.4695, 1.4570, 1.4415

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ניסיון שבירת הנמוך 0.9624 פרנק מצביעה על המשך התיקון הטכני, דינאמיקה אשר תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG והימור על חידוש מגמת העלייה בקרוב.

נקודות התנגדות:
1.0130, 1.0240, 1.0300
נקודות תמיכה:
0.9600, 0.9535, 0.9450, 0.9345, 0.9165

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מגמת הטווח הארוך של הדולר/ין עדיין שומרת על מבנה שוורי בעוד מגמת הירידה קצרת הטווח צפויה להימשך.
אסטרטגיית המסחר שלנו הינה הגדלת החשיפה לחוזים מסוג LONG במהלך הירידות ובאופן הדרגתי כאשר תוקף אותה הנחת עבודה מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 115.85 ין.

נקודות התנגדות:
119.05, 120.25,122.05, 122.50, 123.00
נקודות תמיכה:
118.25, 118.00, 117.05, 116.85, 115.85

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מגמת הטווח הקצר של השוק עלולה לשבור שוב את רמת התמיכה 1.2425 קנדי בכיוון מטה, תרחיש אשר יטיב עם שחקני מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2350 קנדי. כלומר, הירידה הנוכחית נועדה לשפר את מחיר איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה.

נקודות התנגדות:
1.2835, 1.2920, 1.3000
נקודות תמיכה:
1.2405, 1.2350, 1.2045, 1.2020
           
תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לאחר שני ימי ירידות המקוטלגים כתיקון טכני, לדידנו האוסטרלי/דולר בדרך ליעדים 0.8000$ אחריו 0.8200$.

נקודות התנגדות:
0.7940, 0.8035, 0.8090
נקודות תמיכה:
0.7730, 0.7640, 0.7550, 0.7460, 0.7380

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בקיווי מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:
"מגמת הטווח הקצר של השוק שינתה כיוון מדובית לשוורית – מגמת עלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות כולל נגיעה ביעד 0.7700$. "
עוד נציין כי, קיים צפי לתחילתו של מימוש (תיקון טכני יורד) בטרם מגמת העלייה תימשך אל 0.7750$.

נקודות התנגדות:
0.7695, 0.7700, 0.7795
נקודות תמיכה:
0.7570, 0.7400, 0.7310, 0.7175, 0.7120

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה לפיה:
"גל העליות הנוכחי במחירי הזהב צפוי להתמתן ככל שקריאות השוק תתקרבנה ממשוכת ההתנגדות התחומה בין הרמות 1200 – 1220$, מה שיוליד מימושים תרחיש המחייב מעקב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 1140$ והאם היא תישבר או לא, החלטה שתקבע את כיוונו הבא של השוק. "

נקודות התנגדות:
1200.00, 1223.00, 1236.00, 1240.00, 1245.90
נקודות תמיכה:
1160.00, 1140.00, 1132.00, 1120.00, 1100.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
עולים הסיכויים לשינוי בסנטימנט כלפי הנפט מדובי לשוורי. כלומר, אסטרטגיית המסחר שלנו צריכה להיות איסוף חוזים מסוג LONG והימור על המשך העליות אל היעד 55$ כיעד ראשון. אולם, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית, לכן מומלץ להמתין מחוץ לשוק עד שנראה מימוש – ירידה מינורית הצפויה להתייצב מעל לרמת השפל 45.00$ ולאחר מכן להתחיל באיסוף.

נקודות התנגדות:
54.00, 55.00, 56.10
נקודות תמיכה:
48.00, 45.00, 43.50, 42.80, 41.70, 40.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף מתנהל על פי התחזית לפיה:
" אנו עדיין צופים למימושים (ירידות מינוריות) כתוצאה מהוראות מכירה המרוכזות סביב המחסום הפסיכולוגי 17.00$, דינאמיקה אשר תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל היעד הבא ברמה 17.50$. "

נקודות התנגדות:
17.25, 17.75, 18.50
נקודות תמיכה:
16.50, 16.00, 15.50, 15.25, 15.00, 14.70

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.
אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.