יום רביעי, ספטמבר 19, 2012

זכויות יוצרים


גולש יקר, כל התכנים המופיעים בבלוג זה ובפרט סקירת שוק המט"ח היומית וסקירת שוק הסחורות, כולן מיועדות אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה.

כל הזכויות שמורות למחבר.

אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

*** אל תשכח לקרוא גם אודות גילוי הסיכון והסרת האחריות

אין תגובות: