יום שישי, אוגוסט 12, 2016

סקירת מטח יומית 12 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בעלייה ומתנהל על פי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הדאקס הינה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית LONG במהלכה אנו ננצל כל ירידה (תיקון טכני) לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות קנייה במטרה להמר על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10745.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10485.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק והדולר נסחר בהתאם להנחת העבודה שלנו, לפיה:
"...שער החליפין של הדולר מצליח לקבל תמיכה מעל למשוכת 3.8000 שקלים כשהוא מדשדש בין אותה משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9110 שקלים ... אנו צופים להמשך דינאמיקה זו (דשדוש) במהלך התקופה הקרובה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לאותה משוכת התמיכה 3.8000 שקלים. אחרת, במקרה שבירה מטה של מחסום 3.8000 שקלים אזי שער החליפין עלול לגרד את היעד 3.7500 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה ובצורת "יום פנימי", מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"...המסחר צפוי להמשיך בדשדוש הנוכחי בעוד כיוונו הבא של השוק מותנה בפריצת אחד מגבולותיו של הדשדוש הנוכחי. כלומר, פריצת משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים בכיוון מעלה או לחילופין שבירת משוכת התמיכה 4.2000 שקלים בכיוון מטה. "

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה ובצורת "יום פנימי" מה שהופך את הגבוהה היומי 1.1192$ והנמוך היומי 1.1117$ לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.1192$ תתמוך בהמשך העליות אל טריטוריית 1.1250$ בעוד שבירת הנמוך היומי 1.1117$ תאותת על חידוש הירידות אל מתחת לרמת 1.1050$. בינתיים, בהיעדר פריצה לאחר מהטריגרים שציינו, המסחר באירו דולר צפוי להיתחם בין שתי הרמות דנן, קרי בין 1.1192 – 1.1117.
לסיום נזכיר כי, כל עלייה באירו מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת (עלייה לצורך ירידה) כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1235, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה ואנחנו עדיין מאמצים אותה דעה לגבי הליש"ט, לפיה:
"...הצמד עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן רמות לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."
לסיום נציין כי, במידה והצמד GBPUSD לא יצליח לשבור את רמת השפל 1.2778$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לתחילתו של מהלך עליות חדש העשוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 1.3480$ כולל שינוי הקידומת 1.3500$.

נקודות התנגדות:
1.3095, 1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2930, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בעלייה מינורית ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך הקיימת לכן כל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות איסוף חוזי LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9765, 0.9845, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9710, 0.9680, 0.9625, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בעלייה ולדידנו השוק צפוי לחוות עליות במהלך הימים הקרובים כולל ניסיון פריצה לרמת ההתנגדות 102.66 ין והמשך העליות אל מעבר למחסום 103.50 ין לאחר מכן.
נציין כי, תרחיש העליות הצפוי יקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת, לכן בהיעדר פריצה לרמת השיא 107.50 ין אזי מהלך העליות האמור ינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית.

נקודות התנגדות:
102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10
נקודות תמיכה:
100.65, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך, לכן בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.2823 קנדי אזי גל הירידה הנוכחי יספק לנו הזדמנות לאיסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האמריקאי מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3020, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה ובצורת "יום פנימי" דינאמיקה התואמת להנחת העבודה שלנו מאתמול, לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני של האוסטרלי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לכניסת שחקנים חדשים ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד שביכולתו לשפר את מחירי הקנייה בהשוואה לרמת המחירים הנוכחית..."
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וכל ירידה במהלך הימים הבאים תנוצל לצורך הגדלת החשיפה לדולר האוסטרלי במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7416$.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7755, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7645, 0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה, בדיוק לפי התרחיש ממנו הזהרנו אתמול בסקירה הגורסת כי:
"... התנאי לבחינת בריאותו של הסנטימנט השוורי מותנה כעת בפריצת משוכת ההתנגדות 0.7324$ בכיוון מעלה, תרחיש אשר יתמוך בהמשך העליות אל טריטוריית 0.7500$. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי הדולר הניוזלנדי עלול חוות תיקון טכני יורד..."
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית מקוטלג כתיקון טכני יורד עבור מגמת הטווח הארוך השוורית, כלומר ירידה לצורך עלייה, לכן אנו נאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7190, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 ללא שינוי, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הזהב היה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי הקנייה וינוצל על ידנו לצורך הימור על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1310.70$. "

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1330.00, 1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בעלייה חדה, התואמת את אסטרטגיית המסחר שלנו מהימים האחרונים, לפיה:
"... מחיר החבית עלול לחוות ירידות במהלך הימים קרובים המיוחסות לסגירת פוזיציות LONG הפתוחות על גל העליות הנוכחי(גל שהחל מתאריך 03/08/2016 ועד 09/08/2016... גל הירידות (אותו גל מיום 03/08/2016) צפוי להתייצב מעל לרמת השפל 39.00$, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על גל עליות נוסף לאחר מכן (הדינאמיקה הנוכחית מאתמול ה-11/08/2016)."

נקודות התנגדות:
44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום חמישי ה-11/08/2016 בירידה מינורית ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
"... כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 19.25$ אזי המסחר צפוי להמשיך ולדשדש בין 19.25 – 20.85$ עם נטייה לעליות. כמו כן,  יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 19.25$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית והופך את רמת 18.50$ ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור. לחילופין, במקרה פריצת השיא 20.85$ בכיוון מעלה, אזי מחיר אונקיית הכסף עשוי לטפס אל מחסום 23.00$."

נקודות התנגדות:
20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 19.20, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: