יום שלישי, פברואר 02, 2016

סקירת מטח יומית 02/02/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בצורת "יום פנימי", פעם שנייה ברציפות, דינאמיקה המצביעה על דשדוש ארעי בטרם יוחלט על כיוונו הבא של השוק, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של הדאקס מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי אם כי, מגמת הטווח הקצר צוברת לה מומנטום שוורי בעת האחרונה, דינאמיקה העשויה לתמוך בהמשך העליות של המדד במהלך הימים הבאים. נציין כי, הצפי לעליות הינו עבור מגמת הטווח הקצר בלבד, מה שיטיב עם שחקני המגמות של הטווח הארוך אשר ינצלו את השיפור במחירי המכירה לצורך איסוף הדרגתי של חוזים מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. לסיכום, נזכיר כי תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג שורט מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 10,860.00 אירו. "

נקודות התנגדות:  
9900.00, 10165.00, 10250.00, 10400.00, 10860.00
נקודות תמיכה:
9560.00, 9400.00, 9315.00, 9300.00, 9220.00, 9161.00  

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, שער החליפין של הדולר שקל צפוי להמשיך להיסחר בירידות במהלך הימים הבאים, דינאמיקה המאופיינת כתיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים אשר החל בקרבת משוכת ההתנגדות 4.0000 שקלים ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית – ירידות, תטיב עם שחקני מגמות הטווח הארוך אשר ינצלו את השיפור במחירי האיסוף לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח של השוק.

נקודות התנגדות:
3.9870, 4.0000, 4.0500
נקודות תמיכה:
3.9390, 3.9270, 3.9000, 3.8600

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מבט על הגרף היומי של הצמד אירו / דולר מוביל אותנו להניח כי, מגמת הטווח הקצר של השוק צוברת מומנטום שוורי, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות בימים הקרובים. כאן, חשוב להיות דרוכים לתרחיש של פריצה שוורית לרמת השיא השבועית 1.0985$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוון במגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת אשר תהפוך להיות מגמת עלייה והיעד לתרחיש הנ"ל הינו 1.1200$ לפחות.
חשוב לציין כי, באין פריצה לרמת השיא 1.0985$ אין להמר על התרחיש שלעיל מאחר ומגמת הטווח הארוך מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי.

נקודות התנגדות:
1.0990, 1.1060, 1.1105, 1.1155, 1.1210
נקודות תמיכה: 
1.0805, 1.0775, 1.0710, 1.0690, 1.0560, 1.0520

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר מתנהל על פי התחזית האחרונה שלנו והגורסת כי:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של הפאונד על הגרף השבועי במקביל להופעת הסטייה השוורית של קריאות מדד העצמה היחסית RSI על הגרף היומי, יחדיו ראיות התומכות בהמשך העליות בטווח הקצר. "
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית – עליות, מאופיינות כתיקון טכני עבור מגמת הירידה ארוכת הטווח של השוק. במקרה דנו, אסטרטגיית המסחר שלנו הינה, ניצול העליות הבאות לצורך בנייה הדרגתית של עסקת שורט והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של הליש"ט בתום התיקון הטכני הנוכחי כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בפאונד / דולר מסוג Sell GBP Buy USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5280$.

נקודות התנגדות:
1.4445, 1.4635, 1.4725, 1.4805, 1.4895, 1.4950
נקודות תמיכה:
1.4145, 1.4050, 1.4000, 1.3980, 1.3950

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בסוויסי ננעל אתמול בירידות ובצורת "יום פנימי" ראייה התומכת את הנחת העבודה האחרונה שציינו לפיה:
חרף מבנהו הטכני של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לכן ההצטרפות שלנו למגמת העלייה הקיימת מחייבת המתנה מחוץ לשוק עד לתיקון טכני יורד כלשהו אשר נועד לשפר את מחירי האיסוף של הדולר והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח לאחר מכן.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר מול השוויצרי מסוג Buy USD Sell CHF מותנה עדיין בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9784 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0265, 1.0330, 1.0350
נקודות תמיכה:
1.0200, 1.0095, 1.0050, 0.9955, 0.9905, 0.9850, 0.9780

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בצמד דולר/ין מתנהל על פי הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו בתקופה האחרונה ולפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי השוק הדובי לכן, אנו ננצל את עליות הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר / ין מסוג Sell USD Buy JPY שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 123.67 ין.

נקודות התנגדות:
121.70, 123.00, 123.70
נקודות תמיכה:
120.65, 120.00, 119.10, 118.10, 117.65, 116.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
חרף הירידות בשערו של הדולר מול הקנדי במהלך השבועיים האחרונים, שתי מגמות השוק – טווח קצר וגם הארוך, מקיימות עדיין את תנאי השוק השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את גל הירידות הנוכחי, תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצלו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי מסוג Buy USD Sell CAD מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 1.3780 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.4050, 1.4170, 1.4325, 1.4430, 1.4690
נקודות תמיכה: 
1.3905, 1.3780, 1.3750

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
מגמת הטווח הקצר של האוזי שינתה את כיוונה מירידה לעלייה זאת לאחר השלמת תבנית ההיפוך מסוג "ראש כתפיים הפוכה" דינאמיקה אשר תומכת בעליות שער החליפין של האוסטרלי בטווח הקצר. אולם, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 0.7327$ אזי גל העליות הנוכחי רק יטיב עמנו וננצלו לצורך הגדלת החשיפה באופן הדרגתי לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך של השוק כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג Sell AUD Buy USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת אותו השיא השבועי 0.7327$ וכל עלייה בשערו של הדולר האוסטרלי במהלך הימים הבאים תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי מגמת הירידה, כלומר – עלייה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
0.7160, 0.7245, 0.7285
נקודות תמיכה:
0.7040, 0.6920, 0.6825, 0.6790, 0.6720

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין רואים סיכוי להמשך עליות שער הדולר הניוזלנדי במהלך הימים הבאים לאור שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר של השוק.
יחד עם זאת, העליות המתעדות לבוא, תאופיינה כתיקון טכני נורמאלי עבור מגמת הירידה של הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו לנצל את גל העליות הבא לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת של הקיווי כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בניוזלנדי /דולר מסוג Sell NZD Buy USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 0.6883$.

נקודות התנגדות:
0.6560, 0.6590, 0.6615, 0.6690, 0.6785, 0.6880
נקודות תמיכה:
0.6415, 0.6350, 0.6270, 0.6210

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מחיר אונקיית הזהב טרם סיים את העליות של הטווח הקצר, לכן אנו ממשיכים לאסוף חוזים מסוג SHORT תוך כדי העליות הבאות זאת לצורך הימור על תחילתו של גל ירידות חד בכיוון מגמת השוק הדובית ארוכת הטווח. "
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג Sell XAU Buy USD מותנה בשמירה על קריאות לרמת השיא השבועי 1189.00$.

נקודות התנגדות:
1130.00, 1140.00, 1153.00, 1180.00
נקודות תמיכה:
1108.00, 1090.00, 1070.00, 1060.00, 1045.00, 1020.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה חדה העלולה להצביע על חידוש ירידות הטווח הארוך של השוק. אולם, מבנה מגמת הטווח הקצר של הנפט עדיין שומר על מבנה שוורי ונדרשת שבירה מטה לרמת השפל היומי 29.25$ על מנת להניח כי, שתי מגמות השוק ינועו בכיוון זהה – דובי.
מכאן, אנו ממשיכים "להמר" על המשך הירידות במחיר החבית וכל עלייה במהלך הימים הבאים (תרחיש בר-קיימא) תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 39.55$.

נקודות התנגדות:
36.00, 38.40, 39.55, 40.20
נקודות תמיכה:            
32.75, 30.00, 28.00, 27.55, 27.20, 26.80

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בכסף ולפיה:
מגמת הטווח הקצר של השוק צוברת מומנטום שוורי לאורך התקופה האחרונה, דינאמיקה התומכת בצפי שלנו להמשך העליות במחיר האונקיה כולל פריצת משוכת ההתנגדות 14.60$ והמשך העליות אל מחסום 15.00$.

נקודות התנגדות:
14.70, 15.00, 15.40, 15.60
נקודות תמיכה:
14.00, 13.60, 13.50, 13.00, 12.80

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: