יום חמישי, מרץ 10, 2016

סקירת מטח יומית 10/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
המדד צפוי לקבל תמיכה סביב משוכת 9600.00 אירו ולאחר מכן לחדש את מגמת העלייה קצרת הטווח, תרחיש שיכלול פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 9905.00 אירו מה שיוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית לשוורית – מגמת עלייה.
לסיכום, המדד בדרך לטפס אל מעבר למחסום 10,000 אירו.

נקודות התנגדות:  
9906.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9575.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ממשיך להתנהל בתוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.8740 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9280 שקלים ובהתאם לתחזית שלנו ואו מזכירים כי, כיוונו הבא של השוק מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים שציינו:
פריצת ההתנגדות 3.9280 שקלים תוביל לחידוש מגמת העלייה בעוד שבירת רמת התמיכה 3.8740 שקלים תוליד גל ירידות. אולם, בהיעדר שבירה לרמת השפל 3.8510 שקלים אזי גל הירידות צפוי לשפר את מחירי איסוף החוזים על הדולר.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר התאפיין אתמול בירידות וננעל בסוף יום המסחר בירידה מינורית, התנהגות אותה אנו מייחסים למימושים בלבד, כלומר ירידה לצורך עלייה ואנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הפרו אירו לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה, בכך אסטרטגיית המסחר שלנו גורסת לאיסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות והימור על חידוש העליות.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777 דולר.

נקודות התנגדות:
1.1060, 1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" שני ברציפות, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
"... מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך מוביל אותנו לנצל אותן עליות של הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על סיומו של גל העליות הנוכחי מחד ותחילתו של גל חדש יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך, מגיסא.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.4668$. "

נקודות התנגדות:
1.4350, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4150, 1.4075, 1.3875, 1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק השוויצרי התאפיין אתמול בעליות ובהתאם לתחזית שלנו לפיה:
"... הסוויסי צפוי להמשיך לטפס במהלך הימים הקרובים...". יחד עם זאת, אנו מזכירים כי,  בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.0256 פרנק אזי אנו ננצל אותן העליות לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח של הדולר מול הפרנק השוויצרי.

נקודות התנגדות:
1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9900, 0.9860, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעליות בסיומן הופיעה תבנית "יום היפוך שוורי" מה שמוביל אותנו לשרטט את מהלכו הבא של הדולר לטווח הקצר ובאופן שלהלן:
שלב (1) הצמד ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים בניסיון לפרוץ את רמת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה.
שלב (2) שלב זה יגיע לאחר הצלחת הדולר בלפרוץ את רמת השיא 114.55 ין, מה שיתמוך בהמשך העליות אל היעד הבא 114.87 ין.
שלב (3) בהמשך לסעיף (2) שלעיל לא מן הנמנע לראות מימוש רווחים חלקי לאותן עסקאות LONG הפתוחות על הדולר מאז תחילתו של שלב (1). אולם, תרחיש זה ישפר את מחירי האיסוף של הדולר ויזמן את כניסתם של קונים חדשים לדולר/ין ובמחירים אטרקטיביים, מה שיוביל לשלב הבא:
שלב (4) הדולר ימשיך לטפס אל היעד 115.70 ין.
זאת אסטרטגיית המסחר שלנו עבור שחקני הטווח הקצר בעוד שחקני מגמת הטווח הארוך יאזרו בסבלנות עד לתום מהלך העליות המתואר לעיל וינצלוהו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות:
114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
112.20, 112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הקנדי ננעל אתמול בירידה אולם אנו עדיין בדעה כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי אזי השוק עודנו שוורי וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
1.3385, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015
נקודות תמיכה: 
1.3215, 1.3030, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האוסטרלי ננעל אתמול בעליות בדיוק על פי התחזית שלנו ולפיה:
"...הדינאמיקה הנוכחית – ירידות מיום שלישי , תפקידה לשפר את מחירי איסוף החוזים על האוסטרלי והימור על חידוש מגמת העלייה. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה השוורי אולם לדידנו רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לכניסתם של קונים חדשים ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד כלשהו אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על האוסטרלי והימור על המשך העליות.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7535, 0.7600, 0.7650
נקודות תמיכה:
0.7385, 0.7285, 0.7260, 0.7100, 0.7050

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר הניוזלנדי ננעל אתמול בירידה חדה, בדיוק על פי הנחת העבודה האחרונה שלנו ולפיה:
"...בהיעדר הפריצה לרמת השיא השבועי 0.6883$ מוקדם יהיה להמר על שינוי המגמה הדובית הקיימת והדולר ניוזלנדי עלול לחדש את הירידות."
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית וכל עלייה בשער הדולר הניוזלנדי תקוטלג כתיקון טכני בר חלוף.

נקודות התנגדות:
0.6725, 0.6820, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני נורמאלי שתפקידו לשפר את מחירי איסוף החוזים על הזהב ויכניס קונים חדשים, מה שיתמוך בחידוש העליות של מגמת העלייה הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית  הזהב מעל למשוכת התמיכה 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל בעלייה כאשר המסחר מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
מדובר בשוק שוורי כאשר הירידה האחרונה מיום שלישי קוטלגה כתיקון טכני נורמאלי הנועד  לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG עבור שחקני המגמות לצורך הימור על חידוש מגמת העלייה השוורית הקיימת.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגית המסחר מסוג LONG על הנפט והימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 40.00$ כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 32.30$.

נקודות התנגדות:
38.40, 39.55, 40.00, 40.50, 42.00
נקודות תמיכה:            
36.00, 34.00, 32.00, 30.50, 28.70, 26.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי כמעט עם נטייה לירידות ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה יש לנצל את הירידה האחרונה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על תחילתו של גל עליות חדש אשר ישיא את מחיר האונקיה מעבר לרמת השיא 15.80$.

נקודות התנגדות:
15.60, 15.80, 16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
15.20, 15.00, 14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: