יום שני, מרץ 14, 2016

סקירת מטח יומית 14/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי האחרון בעלייה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים ולפיה:
"... חרף הירידה מיום חמישי, אנו עדיין רואים סיכוי לכך שגל הירידה הנוכחי יקבל תמיכה מעל לרמת השפל היומי 9332.00 אירו ולאחר מכן השוק צפוי לחדש את העליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 10,000 אירו, בחזרה. "
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לצורך והימור על חידוש העליות של המדד אל מעבר למחסום 10,000 אירו כאמור.

נקודות התנגדות:  
10,000.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי האחרון ללא שינוי בהשוואה ליום חמישי ובצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 3.8510 שקלים אזי מבנה השוק עבור הטווח הארוך הינו מבנה שוורי המחייב לאמץ אסטרטגיית LONG לפיה ננצל את הירידות בשער הדולר לצורך הגדלת החשיפה לכמות החוזים על המטבע הירוק והימור על חידוש העלייה לאחר מכן.

נקודות התנגדות:
3.9000, 3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8600, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי האחרון בצורת "יום פנימי" עם ירידה מינורית, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה השוורית על כנה ולפיה:
מדובר בשוק שוורי המחייב לאמץ אסטרטגיית מסחר מסוג LONG ולהגדיל את כמות החוזים על האירו במהלך הירידות לצורך הימור על חידוש העליות. לדידנו, האירו בדרך לפרוץ את רמת השיא 1.1375$ בכיוון מעלה וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג כתיקון טכני בר חלוף - ירידה לצורך עלייה.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD שלעיל עדיין מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777 דולר.

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה האחרונה לפיה:
"...שער החליפין ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים בניסיון לגעת ברמת 1.4400$.
חשוב לציין כי, חרף העלייה המתמשכת בלירה במהלך הימים האחרונים, מגמת הטווח הארוך, מצליחה לקיים את תנאי השוק הדובי, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור חידוש הירידות של מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4440, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4285, 1.4110, 1.4075, 1.3875, 1.3820, 1.3790

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק השוויצרי מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה הגורסת כי:
מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך התקופה הקרובה וכל עלייה תאופיין תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית, תרחיש אשר ינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT על המטבע האמריקאי והימור על חידוש הירידות.
לסיום, אנו מזכירים כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF  מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9875, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי האחרון בעלייה והשוק נמצב עדיין בשלב מספר (1) מתוך ארבע לפי אסטרטגיית "ארבעת השלבים" כפי שמפורט מטה:
שלב (1) הצמד ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים בניסיון לפרוץ את רמת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה.
שלב (2) שלב זה יגיע לאחר הצלחת הדולר בלפרוץ את רמת השיא 114.55 ין, מה שיתמוך בהמשך העליות אל היעד הבא 114.87 ין.
שלב (3) בהמשך לסעיף (2) שלעיל לא מן הנמנע לראות מימוש רווחים חלקי לאותן עסקאות LONG הפתוחות על הדולר מאז תחילתו של שלב (1). אולם, תרחיש זה ישפר את מחירי האיסוף של הדולר ויזמן את כניסתם של קונים חדשים לדולר/ין ובמחירים אטרקטיביים, מה שיוביל לשלב הבא:
שלב (4) הדולר ימשיך לטפס אל היעד 115.70 ין.
זאת אסטרטגיית המסחר שלנו עבור שחקני הטווח הקצר בעוד שחקני מגמת הטווח הארוך יאזרו בסבלנות עד לתום מהלך העליות המתואר לעיל וינצלוהו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות:
114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
112.20, 112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי האחרון בירידה. יחד עם זאת, אנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2850 קנדי אזי אנו ננצל את הירידות לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית LONG והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.3260, 1.3385, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910
נקודות תמיכה: 
1.3165, 1.3030, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האוסטרלי ממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו ולפיה:
"...שתי מגמות השוק, הן מגמת הטווח הארוך וגם זו של הקצר, נעות בכיוון זהה – עלייה, מה שמחייב אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD במהלך הירידות והימור על המשך העליות."
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7600, 0.7650, 0.7700
נקודות תמיכה:
0.7525, 0.7385, 0.7285, 0.7260, 0.7100

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בניוזלנדי ננעל ביום שישי האחרון בעלייה, ראייה התומכת בתחזית שלנו הגורסת כי:
"... הדולר הניוזלנדי בדרך לפריצת רמת השיא השבועי 0.6883$ במהלך הימים הבאים ולהמשיך לטפס בניסיון לגעת במחסום 0.7000$"

נקודות התנגדות:
0.6750, 0.6820, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6610, 0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון בירידה אשר כללה הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי" המצביעה בדרך כלל על גל מחירים יורד, תרחיש התואם בדיוק את התחזית שלנו מיום שישי לפיה:
"... מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה בתקופה האחרונה מפחית מאטרקטיביות איסוף החוזים ברמה הנוכחית ומעלה את החשש לתחילתו של מימוש רווחים – תיקון טכני יורד."
נציין כי, במידה ומחיר האונקיה שובר את רמת השפל היומי 1237.50$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר השוורית לדובית, תרחיש בהתממשותו יעיק על הזהב ויתמוך בהמשך הירידות. אולם, מדובר בירידה לצורך עלייה אשר תזמן את כניסתם של קונים חדשים לשוק וינצלו את ירידת מחיר האונקיה לצורך איסוף חוזים מסוג LONG והימור על תחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוגLONG  שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר הזהב מעל לרמת השפל 1046.20$. 

נקודות התנגדות:
1287.00, 1300.0, 1320.00, 1350.00, 1392.00
נקודות תמיכה:
1237.00, 1232.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה אולם רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עוד להצטרפותם של קונים חדשים זאת מחשש לתחילתו של  תיקון טכני עולה ככל שמחיר החבית יתקרב ממשוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 40.00$, תרחיש בהתממשותו יוביל לירידת מחיר החבית אל משוכת התמיכה 36.00$ בטרם תתחדשנה העליות בחזרה.
לסיכום, מחיר חבית הנפט נסחר במגמת עלייה ובשל כעת לתחילתו של תיקון טכני אשר יבחן את מושכת התמיכה 36.00$, תרחיש הנועד לשפר את מחירי האיסוף מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 32.30$.

נקודות התנגדות:
39.55, 40.00, 40.50, 42.00
נקודות תמיכה:            
36.00, 34.00, 32.00, 30.50, 28.70, 26.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר בכסף לפיה אנו ננצל כל ירידה במחיר האונקיה לצורך בניית פוזיציית LONG והימור על תחילתו של גל עליות חדש שביכולתו לגעת במחסום 16.00$.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
15.40, 15.20, 15.00, 14.60, 14.40, 14.00

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: