יום שלישי, אפריל 05, 2016

סקירת מטח יומית 05/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה מינורית ואנו רואים כי, זירת המסחר מתנהלת ללא החלטיות לגבי כיוונו של השוק, מה שמוביל את קריאות המדד לדשדש בין משוכת התמיכה 9600.00 ולבין משוכת ההתנגדות 10,115.00 אירו, עם צפי להמשך הדינאמיקה הנוכחית במהלך הימים הבאים.
יחד עם זאת, אסטרטגיית המסחר שלנו לגבי הדאקס נותרה בעינה ולפיה:
יש להגדיל את החשיפה לעסקאות מסוג LONG על ידי איסוף החוזים במהלך הירידות הבאות ובצורה הדרגתית זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אשר ביכולתו להשיא את קריאות המדד מעל למשוכת ההתנגדות 10,115.00 אירו כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר הנדונה, מותנה בהתייצבות מדד הדאקס מעל לרמת השפל 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
נקודות תמיכה:
9580.00, 9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול ללא שינוי תוך תבנית מסוג "יום פנימי", דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה הדובית על כנה ולפיה:
זירת המט"ח המקומית נסחרת במגמת ירידה אולם הוראות הקנייה המרוכזות סביב משוכת התמיכה 3.7400 שקלים הובלנה את השוק לתחילתו של תיקון טכני עולה, גל שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של החוזים על הדולר ולספק הזדמנות הימור על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת השוק הדובית הקיימת.
לסיכום, כל עוד שער החליפין של הדולר אינו פורץ את רמת השיא השבועי 3.9280 שקלים בכיוון מעלה, אזי כל עלייה הינה לצורך ירידה ואסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי השוק הנוכחיים הינה שורט.

נקודות התנגדות:
3.8030, 3.7800, 3.8030, 3.8200, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי", דינאמיקה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה הנחת עבודה שוורית, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה, הן בטווח הקצר וגם הארוך, התנהגות הגורסת לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על ידי הגדלת החשיפה לעסקאות פרו אירו במהלך הירידות המאופיינות כתיקון טכני בלבד, והימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 1.1500$ כולל ניסיון נגיעה ביעד 1.1670$ במהלך השבועות הקרובים.
לסיכום נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו אירו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1340, 1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" עם עלייה קטנה, על כן אנו מותירים את הנחת העבודה עבור הליש"ט על כנה ולפיה:
"... בטווח הקצר קיים צפי להתכנסות שער החליפין בין משוכת התמיכה 1.4050$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.4514$ מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד לאחר יציאה מתקופת הדשדוש כאמור ובאופן שלהלן: פריצת רמת ההתנגדות 1.4514$ בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ותתמוך בהמשך העליות כולל ניסיון לגעת ברמת השיא 1.4665$. מנגד, שבירת רמת השפל 1.4050$ בכיוון מטה תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותוביל לשינוי נוסף בקידומת 1.4000$ לכיוון מטה. אודות מגמת הטווח הארוך של הליש"ט אזי אנו מזכירים כי, כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא השבועי 1.4668$ בכיוון מעלה אזי מבנהו הטכני של השוק הינו מבנה דובי, מה שמותיר סיכוי לחידוש הירידות. "

נקודות התנגדות:
1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4285, 1.4150, 1.4050, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה מינורית אולם הופעת התבנית מסוג "יום פנימי" בתום המסחר מובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה אחרונה על כנה והגורסת כי:
"...מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה ומזכירים כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך כניסתם של רוכבי מגמות חדשים ועדיף לעשות זאת לאחר תחילתו של תיקון טכני עולה כלשהו אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון המגמה. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9650, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9525, 0.9470, 0.9405, 0.9360, 0.9255

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה נוספת, דינאמיקה העלולה לסכן את משוכת התמיכה 110.66 ין מפני שבירה. בינתיים, בהיעדר השבירה כאמור אנו ממשיכים באותה הנחת עבודה לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר של השוק תתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 110.66 ין ולבין משוכת ההתנגדות 114.55 ין מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר יקבעו את כיוונו הבא של הדולר מול הין לאחר תקופת הדשדוש הנוכחית ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה תוביל להמשך העליות לעבר מחסום 118.00 ין, גל המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית. מנגד, במקרה שבירה מטה למשוכת התמיכה 110.66 ין אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית והופכת את רמת 107.50 ין כיעד ריאלי עבור תרחיש הירידה כאמור. נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של הדולר ין מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא השבועי 121.69 ין. "

נקודות התנגדות:
112.05, 113.80, 114.00, 114.55, 114.85, 115.95
נקודות תמיכה:
110.65, 110.10, 109.45, 108.80, 108.30, 107.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה אם כי, לא הצליח להשיג גבוהה חדש והמסחר ננעל בצורת "יום פנימי". בינתיים אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
"...כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי השוק צפוי לפרוץ את רמת השיא 1.3295 קנדי ולהמשיך לטפס אל היעד 1.3720 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640
נקודות תמיכה: 
1.3035, 1.2920, 1.2855, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי מתנהל בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים ולפיה:
 "... מגמת הטווח הקצר חשופה כעת לתחילתו של תיקון טכני יורד בטרם השוק ימשיך לטפס בכיוון מעלה, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה בכיוון המגמה. אנו נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$. "

נקודות התנגדות:
0.7725, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7530, 0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי ננעל אתמול בירידה חדה אותה אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני ונועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הקיווי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת העלייה הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6347$ והיעד 0.7310$ עדיין ריאלי.

נקודות התנגדות:
0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6775, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה מינורית ועושה רושם כי, מגמת הטווח הקצר הדובית משלימה לה תחתית סביב משוכת התמיכה 1207.70$, תבנית באם תושלם תעלה את הסיכויים לפריצת רמת השיא 1246.80$ בכיוון מעלה ותוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה כלומר היא תצטרף לכיוון מגמת הטווח הארוך של השוק, תרחיש אשר ישיא את מחיר אונקיית הזהב מעבר לשיא האחרון 1287.80$ שראינו בתאריך 11/03/2016.
לסיכום, מחיר אונקיית הזהב עדיין למעלה וכל ירידה רק תשפר את מחירי האיסוף של החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1245.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1206.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה נוספת ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, הגורסת כי:
"... מגמת הירידה של הטווח הקצר צפויה להימשך ולבחון את משוכת התמיכה 36.00$ או נמוך ממנה... "
נציין כי, מבנה השוק עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק השוורי, מה שמוביל אותנו לנצל את הירידה הנוכחית לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG על ידי איסוף חוזים במהלך הירידה הנוכחית ובאופן הדרגתי במטרה להמר על סיומה של מגמת הטווח הקצר היורד הנוכחית מחד ותחילתה של אחת חדשה שוורית מגיסא.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 32.30$.

נקודות התנגדות:
37.50, 40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
34.00, 32.00, 30.50, 29.85

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה קלה ובצורת "יום פנימי" על כן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה ולפיה:
מחיר אונקיית הכסף בדרך למעלה (מעל 15.60$) לכן כל ירידה במהלך התקופה הקרובה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על תחילתו של גל עלייה חדש מעל רמת 15.60$ כאמור.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: