יום שלישי, אפריל 12, 2016

סקירת מטח יומית 12/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה ואנחנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית עבור מגמת הטווח הארוך של השוק, תחת תנאי שוק אלה תרחיש פריצת מחסום 10,000 אירו בכיוון מעלה עדיין בר-קיימא.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדאקס מותנה בהתייצבות המדד מעל לרמת השפל השבועי 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
9755.00, 9907.00, 10098.00, 10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00
נקודות תמיכה:
9480.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה הדובית שלנו, ולפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה מה שמותיר את הדלת פתוחה להמשך הירידות. לכן, במידה והשוק יחווה עליות אזי מדובר בתיקון טכני ארעי הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים סיכוי לשבירת רמת השפל 3.7475 שקלים בכיוון מטה במהלך הימים הקרובים ומזכירים כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 3.9280 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.7800, 3.8210, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה שוורי, ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה המלווה אותנו לאורך השבועיים האחרונים, לפיה:
מגמת האירו דולר הינה מגמת עלייה והיעד 1.1670$ הינו ריאלי ובמידה והשוק יחווה ירידות אזי מדובר באפיזודה חולפת המקוטלגת כתיקון טכני בלבד – ירידה לצורך עלייה, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת והיעד 1.1670$ עדיין ריאלי לשבועות הקרובים.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1330, 1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בעלייה במהלכה הצמד GBPUSD פרץ את הגבוהה היומי 1.4171$ מה שהוביל לתחילתו של גל עליות המאופיין כתיקון טכני נורמאלי למגמת הירידה ארוכת הטווח.
כעת, יש לעקוב ולראות האם יצליח הפאונד לפרוץ את רמת השיא השבועי 1.4514$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הדובית הקיימת אשר תהפוך למגמת עלייה והופכת את היעד 1.4870$ כיעד ריאלי לתרחיש האמור.
בינתיים, בהיעדר הפריצה השוורית לרמת השיא 1.4514$ אנו מותירים את הנחת העבודה הדובית על כנה, ללא שינוי.

נקודות התנגדות:
1.4285, 1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4115, 1.4000, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה דובי. אולם, כשל הנעילה היומית מתחת לרמת הנמוך היומי 0.9503 פרנק במקביל לקריאות "מכירות היתר" על מדד ה-RSI, יחדיו ראיות המצביעות על חלשת הסנטימנט הדובי ברמה הנוכחית ומאותתות על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה.
חשוב לציין כי, מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת, תרחיש אשר ינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT ובאופן הדרגתי במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9650, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9505, 0.9470, 0.9405, 0.9360, 0.9255

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה מינורית ללא נעילה יומית מתחת לנמוך השבועי 107.65 ין, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני היורד של השוק, רמת המחירים אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הקיימת זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני עולה העשוי לשפר את מחירי המכירה של הדולר ויספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות בכיוון מגמת הירידה הקיימת. לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמתה שיא 121.69 ין. "

נקודות התנגדות:
110.65, 112.20, 113.80, 114.00, 114.55
נקודות תמיכה:
107.60, 107.00, 106.80

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה עם צפי לכך שהשוק יבחן את איתנותה של רמת השפל השבועית 1.2830 קנדית. לכן, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת שפל זו על מנת לקבוע את כיוונו הבא של הדולר מול הקנדי ובאופן שלהלן:
הצלחה בלהתייצב מעל לאותה רמת השפל 1.2830 קנדי תגביר את הביקוש על הדולר ותאיץ בעליות שער החליפין אל מעבר למחסום 1.3200 קנדי.
מנגד, במקרה שבירה מטה לרמת השפל 1.2830 קנדי בכיוון מטה אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית אשר יהפוך למגמת ירידה.

נקודות התנגדות:
1.3035, 1.3165, 1.3220, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585
נקודות תמיכה: 
1.2855, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה התומכת בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... מבנהו הטכני עבור הטווח הארוך לא השתנה והשוק מקיים עדיין את תנאי השוק השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון המגמה. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מועל לרמת השפל 0.6972$. "

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7475, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה והשוק מתנהג בדיוק על פי התחזית שלנו חרף הירידה של הימים האחרונים לכן אנו מותירים את הנחת העבודה השוורית על כנה ולפיה:
".... מדובר במגמה ארוכת טווח שוורית שביכולתה להשיא את שער הדולר הניוזלנדי אל היעד 0.7310$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6347$. "

נקודות התנגדות:
0.6885, 0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6755, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו, לפיה:
"... מחיר אונקיית הזהב פרץ את משוכת ההתנגדות 1246.80$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על סיומה של תקופת הדשדוש בין 1207.00 – 1246.80$ (מגמת הטווח הקצר) ותחילתה של מגמת עלייה חדשה קצרת טווח בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת, תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית לפיה מחיר אונקיית הזהב צפוי להמשיך ולטפס בכיוון מעלה כולל ניסיון פריצת השיא 1282.00$ ולאחריו נגיעה במחסום 1300.00$. "
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1208.30$.

נקודות התנגדות:
1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1245.00, 1220.00, 1207.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה והמסחר מתנהל בדיוק על פי התחזית השוורית שלנו, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הנפט נסחרת במגמת עלייה עם צפי לכך שהשוק יבחן את רמת ההתנגדות 42.50$ במהלך הימים הקרובים. לכן, במידה והשוק יחווה ירידות אזי מדובר בתיקון טכני בר חלוף אשר ביכולתו לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הנפט במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש עם כיוון מגמת העלייה הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל השבועי 29.85 דולר.

נקודות התנגדות:
40.80, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
38.00, 35.25, 34.00, 32.00, 30.50, 29.85

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה חדה, בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... מחיר אונקיית הכסף צפוי לטפס בכיוון מעלה לכן אסטרטגיית המסחר שלנו קוראת לאיסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות במטרה להמר על גל עליות אשר ביכולתו להשיא את מחיר האונקיה מעל לרמת ההתנגדות 15.60$. "
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG במטרה להמר על המשך העליות אולם לא מן הנמנע לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים סביב משוכת ההתנגדות 16.00$.
לסיכום, מחיר אונקיית הכסף עדיין למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.60, 15.40, 15.00, 14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: