יום שישי, אפריל 15, 2016

סקירת מטח יומית 15/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה נוספת ולדידנו השוק בדרך לפריצת רמת השיא 11,113.00 אירו, תרחיש אשר יפלס את הדרך אל היעד הבא 11,000 אירו במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:  
10098.00, 10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00
נקודות תמיכה:
9900.00, 9750.00, 9480.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה השנייה ברציפות ובהתאם לתחזית שלנו מתחילת השבועי הנוכחי, הגורסת כי:
"... מצב מכירות היתר בו שורר שער החליפין בתקופה האחרונה, במקביל לקרבתו ממשוכת התמיכה 3.7470 שקלים, יחדיו ראיות המאותתות על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב. "
לדידנו, גל העליות הנוכחי עשוי לבחון את רמת השיא 3.8210 שקלים כולל ניסיון פריצה בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הירידה קצרת הטווח אשר תהפוך להיות מגמת עלייה ותשיא בשער החליפין לכיוון מחסום 3.8500 שקלים.
אודות מגמת הטווח הארוך אזי מוקדם להניח כי, כיוונה של מגמת מימד הזמן האמור השתנה לעלייה על כן אנו מותירים אותה על כנה, כלומר: מגמת ירידה, ומקטלגים את התרחיש שלעיל – מגמת הטווח הקצר העולה, כתיקון טכני בלבד עבור אותה מגמת טווח ארוך.
אופרטיבית, סוחרי הטווח הקצר עשויים להמר על תרחיש העלייה הצפוי באמצעות עסקאות קנייה של הדולר האמריקאי מול מכירת השקל. בעוד שחקני מגמת הטווח הארוך ימתינו עד לסיומו של התיקון הטכני העולה אשר יספק להם הזדמנות להתחיל בבניית פוזיציית SHORT (כלומר: עסקת מכירה של הדולר מול קניית השקל) זאת באופן הדרגתי (כלומר: עסקה אחת קטנה בכל עלייה בשער החליפין) במטרה להמר על סיומו של גל העליות הנוכחי ותחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.8210, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה מינורית, ולדידנו עקומת הממוצע הנע 50 יום תכהן כעת בתפקיד משוכת תמיכה אשר תמתן את גל הירידה הנוכחי ותתמוך בתחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית (מגמת עלייה).
נציין כי, תוקף הנחת העבודה השוורית (כלומר: מגמת עלייה) מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0821$ (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות קנייה על האירו אמורה להיות מתחת לרמת השפל 1.0821 דולר, עבור שחקני המגמות)

נקודות התנגדות:
1.1325, 1.1465, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
"...בהיעדר פריצת לרמת ההתנגדות 1.4514$ בכיוון מעלה, אזי מגמת הטווח הקצר תמשיך לדשדש בין הרמות 1.4051$ - 1.4514$ תוך שמירה על מבנהו הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך. תחת תנאי שוק אלה, אסטרטגיית מסחר שלנו הינה איסוף חוזים הדרגתי במהלך העליות אל כיוון משוכת ההתנגדות 1.4514$ במטרה להמר על חידוש הירידות של הטווח הארוך..."

נקודות התנגדות:
1.4350, 1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4000, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול ללא שינוי ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית (מגמת ירידה) לפיה:
אנו ננצל את גל העלייה הנוכחי לצורך איסוף חוזים מסוג SHORT (כלומר: להגדיל את עסקאות המכירה על הדולר מול הפרנק השוויצרי) במטרה להמר על סיומו של גל העלייה הנוכחי ותחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק. (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות המכירה על דולר/שוויצרי אמורה להיות מעל לרמת השיא 1.0092 פרנק).

נקודות התנגדות:
0.9700, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9495, 0.9470, 0.9405, 0.9360, 0.9255

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ואנו מותירים אותה הנחת עבודה אחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... גל העלייה הנוכחי אשר החל מיום שלישי האחרון צפוי להתמתן ככל ששער הדולר יתקרב ממשוכת ההתנגדות 110.66 ין, מה שהופך אותה רמה כה אטרקטיבית להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש אשר יפיל אל הדולר לפחות עד לרמת השפל האחרונה סביב 107.70 ין. לסיכום, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובית לגבי הדולר ין כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין."

נקודות התנגדות:
110.65, 112.20, 113.80, 114.00, 114.55
נקודות תמיכה:
107.60, 107.00, 106.80

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה השנייה ברציפות, גל המקוטלג כתיקון טכני זמני שביכולתו לספק הזדמנות להיכנס לשוק בעסקאות SHORT (כלומר: מכירת הדולר האמריקאי מול קניית הקנדי) במטרה להמר על סיומו של גל העלייה הנוכחי ותחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית.

נקודות התנגדות:
1.2925, 1.3035, 1.3165, 1.3220, 1.3295, 1.3405, 1.3450
נקודות תמיכה: 
1.2735, 1.2645, 1.2560, 1.2480

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו הגורסת כי:
הירידה מיום רביעי המקוטלגת כתיקון טכני בלבד, נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG (כלומר: להגדיל עסקאות קניית הדולר אוסטרלי מול מכירת הדולר האמריקאי)  ויספק הזדמנות לכניסת קונים חדשים, מה שיגביר את הביקוש על הדולר האוסטרלי. כתוצאה מכך, אנו צופים חידוש למגמת העלייה בתום גל הירידות הנוכחי, דינאמיקה בה אנו צופים במהלך היומיים האחרונים ועד לרגע כתיבת שורות אלה.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על האוסטרלי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$. (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות קנייה על האוסטרלי מול מכירת הדולר האמריקאי אמורה להיות מתחת לרמת השפל 0.6972 דולר)

נקודות התנגדות:
0.7740, 0.7810, 0.7900, 0.8000
נקודות תמיכה:
0.7680, 0.7640, 0.7475, 0.7425, 0.7385, 0.7285

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה נוספת, השנייה ברציפות תוך שמירה על מבנה טכני שוורי – מגמת עלייה, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה פרו ניוזלנדי על כנה, הגורסת כי:
גל הירידה אשר ראינו מיום רביעי יספק הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG (כלומר: להגדיל עסקאות קניית הדולר ניוזלנדי מול מכירת הדולר האמריקאי) במטרה להמר על סיומו של גל הירידה הנוכחי ותחילתו של גל עלייה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית – מגמת עלייה, ואנו עדיין רואים את הצמד NZDUSD מטפס אל היעד 0.7310$ במהלך הימים הבאים.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר ניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6347$. (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות קנייה על הניוזלנדי מול מכירת האמריקאי אמורה להיות מתחת לרמת השפל 0.6347 דולר)

נקודות התנגדות:
0.6970, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6330, 0.6755, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה נוספת, השלישית ברציפות, גל ירידה המקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני עבור מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לכן, במידה ומחיר אונקיית הזהב מצליח להתייצב מעל משוכת התמיכה 1206.00$ (כלומר: אינו שובר את רמת 1206.00$ בכיוון מטה) אזי אנו ננצל את גל הירידה הנוכחי לצורך איסוף חוזים מסוג LONG על הזהב (כלומר: להגדיל עסקאות קניית זהב מול מכירת הדולר) במטרה להמר על סיומו של גל הירידה הנוכחי ותחילתו של גל עלייה חדש עם כיוון המגמה השוורית (מגמת עלייה) הקיימת.
לסיכום, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל השבועי 1206.00$. (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות קנייה על הזהב מול מכירת הדולר אמורה להיות מתחת לרמת השפל 1206.00 דולר)

נקודות התנגדות:
1246.00, 1265.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1210.00, 1207.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה קטנה תוך שמירה על מבנה מגמתי עולה כאשר הירידה האחרונה ניתן לייחס למימושים כתוצאה מהפעלת הוראות המכירה הממורכזות סביב משוכת ההתנגדות 42.50$. אולם, מדובר בשיפור מחירי איסוף החוזים על הנפט (כלומר: להגדיל עסקאות הקנייה על הנפט) במטרה להמר על סיומו של גל הירידה הנוכחי ותחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת אך הפעם אנו צופים שמחיר חבית הנפט אכן יצליח לפרוץ את רמת השיא 42.50$ בכיוון מעלה ויטפס אל כיוון היעד 48.00$ כולל ניסיון נגיעה במחסום 50.00$.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בנפט מסוג LONG (כלומר: קניית נפט מול מכירת הדולר) מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל השבועי 29.85 דולר (כלומר: הוראת STOP LOSS לעסקאות קנייה על הנפט אמורה להיות מתחת לרמת השפל 29.85 דולר)

נקודות התנגדות:
42.50, 43.00, 44.00, 46.00
נקודות תמיכה:            
40.00, 38.00, 35.25, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה אותה ניתן לייחס לפקודות המכירה סביב משוכת ההתנגדות 16.00$ כפי שציינו בסקירות הקודמות:
"...לא מן הנמנע לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים בטרם ייגע השוק ביעד 17.00$. "
לסיום, מחיר אונקיית הכסף בדרך לגעת במחסום 17.00$ וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.40, 15.00, 14.60, 14.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: