יום שני, מאי 16, 2016

סקירת מטח יומית 16/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי האחרון בעלייה נאה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת עדיין את תנאי מגמת העלייה, לכן אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי האחרון בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד USDILS לפיו:
מגמת הטווח הקצר מתכנסת לתוך תבנית דשדוש אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.7250 ולבין משוכת ההתנגדות 3.7970 שקלים ואנו מזכירים כי, כיוונו הבא של השוק מותנה כעת בהפעלת אחד משני הטריגרים שלהלן:
פריצת רמת ההתנגדות 3.7970 שקלים בכיוון מעלה תוביל לתחילתה של מגמת עלייה קצרת טווח ותשיא את שער החליפין מעל לרמת השיא 3.8250 שקלים. מנגד, שבירת רמת השפל 3.7250 שקלים תצביע על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.8210, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי האחרון בירידה תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה ארוכת טווח, מה שהופך אותן ירידות להזדמנות איסוף חוזי קנייה על האירו ובאופן הדרגתי זאת במטרה להמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.1216$.

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650, 1.1675, 1.1700
נקודות תמיכה: 
1.1280, 1.1215, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל ביום שישי האחרון בירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים לאור מבנה מגמת הירידה קצרת הטווח. יחד עם זאת אנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי הודות להתייצבות שער החליפין מעל למשוכת התמיכה 1.4000$, מה שהופך אותן ירידות להזדמנות איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הלירה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.4515, 1.4570, 1.4640, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי האחרון בעלייה ואנו עדיין בדעה כי, השוק צפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 0.9797 פרנק בכיוון מעלה ולהמשיך לטפס אל מחסום 1.0000 פרנק לאחר מכן.

נקודות התנגדות:
0.9795, 0.9880, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440, 0.9405

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי האחרון בירידה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה, שער הדולר ימשיך במהלך הימים הבאים כולל ניסיון פריצה לרמת השיא 111.81 ין, מה שיוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והופך את היעד 114.80 ין לריאלי.

נקודות התנגדות:
109.75, 110.65, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי האחרון בעלייה והשוק מצליח לקבל תמיכה סביב משוכת התמיכה 1.2758 קנדי, מה שמותיר סיכוי לעליות נוספות במהלך הימים הבאים אל מעבר למחסום 1.3000 קנדי.
יחד עם זאת, יש לזכור כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי, מה שהופך את עליות הטווח הקצר להזדמנות בניית פוזיציית שרט חדשה על ידי איסוף הדרגתי של חוזי מכירה על הדולר האמריקאי במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.3035, 1.3165, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2760, 1.2730, 1.2585, 1.2460, 1.2420, 1.2380, 1.2310

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון בירידה נוספת. יחד עם זאת, אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית, לפיה:
כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6970$ אזי כל ירידה הינה לצורך עלייה ונועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7765, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7260, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון בירידה, יחד עם זאת השוק מאותת על האפשרות לתחילתו של גל עלייה חרף מבנהו הדובי היורד ולדידנו, במטרה פריצת רמת השיא 0.6848$ אזי הקיווי צפוי להגביר את העליות ולטפס אל מעבר לרמת 0.6950$.

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון בעלייה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
"... כל עוד מחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1207.00$ אזי מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין למעלה..." לכן אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש העליות אל מחסום 1300.00$ לפחות.

נקודות התנגדות:
1283.00, 1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.0, 1355.00
נקודות תמיכה:
1255.00, 1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי האחרון ללא שינוי כמעט ואנו עדיין מאמצים אותה דעה שוורית לפיה, מחיר חבית הנפט ימשיך לטפס אל מחסום 50.00$ במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
47.00, 48.00, 50.00
נקודות תמיכה:            
44.50, 43.15, 42.00, 40.00, 38.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי האחרון בעלייה ואנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר לפיה, ננצל כל ירידה לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.80, 16.50, 16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: