יום שני, יוני 06, 2016

סקירת מטח יומית 06 יוני 2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בירידה חדה העלולה להוביל לירידות נוספות במהלך הימים הבאים. אולם, כל עוד המדד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9733.35 אירו אזי מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה, מה שמותיר סיכוי לחידוש העליות והופך את הירידות הבאות להזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על חידוש עליות המדד.

נקודות התנגדות:  
10375.00, 10485.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10035.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בירידה בעוד שתי מגמות השוק מקיימות עדיין את תנאי מגמתה עלייה, מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה האחרונה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית עלולה להוליד ירידות נוספות כולל שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה. יחד עם זאת, התייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.7250 שקלים מובילה אותנו להותיר אותה הנחת עבודה פרו דולר על כנה – כלומר, מגמת עלייה, והסיכוי לחידוש העליות עדיין קיים.
לסיכום, המסחר בדולר שקל יתאפיין בימים הקרובים בירידות בטרם תתחדשנה עליות מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8160, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... ניסיון פריצת רמת ההתנגדות 1.1217$ בכיוון מעלה מצביע על האפשרות לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ולהוליד גל עליות במהלך הימים הקרובים. "
יחד עם זאת, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי הודות לשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$, לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמה זו (1.1616$) אזי גל העלייה הנוכחי יספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג SHORT במהלך אותן עליות במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.1400, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1325,  1.1230, 1.1215, 1.1180, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בעלייה ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית לפיה:
"... בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.4332$ אזי הליש"ט ידה על העליונה, דינאמיקה הגורסת באיסוף חוזי קנייה במהלך הירידות הבאות בשוק במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "
נציין כי, בריאותה של מגמת העלייה הנוכחית מותנית כעת בפריצת רמת השיא 1.4740$ בכיוון מעלה. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור, אזי המסחר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש כולל ניסיון לשינוי מגמה מעלייה לירידה.

נקודות התנגדות:
1.4530, 1.4640, 1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4380, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בירידה חדה, בהתאם להנחת העבודה שלנו עבור מגמת הטווח הקצר לפיה:
"...שבירת רמת השפל 0.9872 פרנק בכיוון מטה יו רביעי מצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לצפות להמשך הירידות בדולר מול השוויצרי במהלך הימים הבאים..."
נציין כי, הדינאמיקה הנוכחית תנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG כלומר קנייה של הדולר בירידות, זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת והיעד 1.0000 פרנק עדיין בר קיימא כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG USDCHF מותנה עדיין בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בירידה חדה, דינאמיקה בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו, לפיה:
"... שתי מגמות הצמד USDJPY נעות בכיוון ירידה, מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT לפיה אנו מוכרים את הדולר מול הין במטרה להמר על המשך הירידות וכל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי מגמת השוק הדובית הקיימת."
תחת תנאי שוק אלה, בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת הצמד בשבירת רמת השפל 105.55 ין בכיוון מטה. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור אזי הצמד צפוי לבצע תיקון טכני עולה במהלכו תיבחן משוכת ההתנגדות 109.05 ין.
לסיום, כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 111.81 ין בכיוון מעלה אזי הדולר עדיין מטה וכל עלייה הינה לצורך ירידה – תיקון טכני.

נקודות התנגדות:
107.365, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20, 112.70, 113.80
נקודות תמיכה:
106.35, 105.55, 105.35, 105.55, 105.30, 104.25, 103.55

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בירידה חדה, דינאמיקה המאששת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך גל התקופה האחרונה, פיה:
"...אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה דובית – מגמת ירידה, במסגרתה, אנו ננצל כל עלייה בשער הדולר לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT (SELL USD BUY CAD) במטרה להמר על תחילתו של מהלך ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת ומזכירים כי, הטריגר להגברת הירידות הינו שבירת הנמוך 1.2910 קנדי בכיוון מטה. "

נקודות התנגדות:
1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2910, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים ואנו מותירים אותה על כנה, לפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה ופריצת רמת ההתנגדות 0.7260$ מוקדם יותר השבוע, הובילה לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית וכעת שתי המגמות נעות בכיוון זהה – עלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לצורך הימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 0.7400$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$. "

נקודות התנגדות:
0.7370, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה חדה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום, לפיו:
".... השיפור בזירת האוסטרלי ישפיע לטובה על המסחר בצמד NZDUSD ויוביל לגל עליות נוסף..."
חשוב להזכיר כי, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 0.7053$ אזי מוקדם להניח כי, מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת שינתה כיוונה לעלייה, מה שמותיר את הסיכוי לחידוש הירידות כל כנו.

נקודות התנגדות:
0.6960, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים, לפיו:
"... הסיכוי לתחילתו של תיקון טכני עולה עדיין קיים..." ואנו מזכירים כי, מדובר בינתיים רק  בתיקון טכני בלבד בעוד מגמת השוק לטווח הארוך הינה מגמת ירידה. כתוצאה מכך, הדינאמיקה הנוכחית – עליות,  תספק לנו הזדמנות לאיסוף חוזי מכירה במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת. "
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT  שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1306.00$.

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בירידה ובצורת "יום פנימי – Inside Day" ראייה ההופכת את הגבוהה היומי 49.50$ והנמוך היומי 47.95$ לטריגר אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הנפט ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 49.50$ תוביל לחידוש מגמת העלייה הקיימת ולשינוי קידומת ל-50.00$. מנגד, במקרה שבירה מטה של הנמוך היומי 47.95$ אזי מדובר באיתות לאפשרות של חידוש ירידות מגמת הטווח הקצר כולל ניסיון לבחון את משוכת התמיכה 46.00$.
חשוב לציין כי, כל ירידה במחיר החבית ובתאי שאינה שוברת את רמת השפל 37.50$ הופכת את הנפט לאטרקטיבי עבור עסקאות מסוג LONG ותספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות קנייה והימור על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בעלייה חדה, התנגדות המאששת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"...מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לפיה מחיר האונקיה צפוי לטפס אל מחסום 17.00$ וכל ירידה במהלך הימים הבאים, רק תשפר את מחירי הקנייה ותספק לנו הזדמנות לאיסוף נוסף של חוזים זאת במטרה להמר על אותו גל עליות כאמור. "

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: