יום רביעי, יוני 08, 2016

סקירת מטח יומית 08 יוני 2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה , התנהגות בהתאם לתחזית המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה, לפיה:
"... כל עוד המדד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9733.35 אירו אזי כל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG ותספק לנו הזדמנות להגדלת החשיפה לעסקאות קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "
לסיכום, כיוונו של הדאקס הינו למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה, יעד ראשון למימוש רווחים סביב 10370.00 אירו אחריו 10480.00 אירו ובמידה והמדד אכן יצליח לפרוץ את רמת השיא 10486.00 אירו אזי היעד הבא של השוק הינו 10800.00 אירו.

נקודות התנגדות:  
10375.00, 10485.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10035.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי – Bullish Reversal Day" העשויה להצביע על סיומו של גל הירידות ותחילתו של אחד חדש בכיוון מעלה. במילים אחרות, אנו מותירים את הנחת העבודה השוורית על כנה, לפיה:
"... מדובר במגמת עלייה ארוכת טווח, לכן כל ירידה במהלך הימים הבאים תנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח ותחילתו של מהלך עליות בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.7250 שקלים. "
להלן יעדי מימוש הרווחים לאסטרטגיית LONG על הדולר שקל: יעד ראשון 3.8540, יעד שני 3.8740 אחריו 3.9200 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8620, 3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול ללא שינוי נוסף, אולם "ההודנא" הארעית צפויה לפוג והתנודתיות תחזור לעניינים, מה שיוליד מהלך חד. כאן, אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT על האירו הודות למבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך תוך ניצול השיפור מיום שישי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים במטרה להמר על חידוש הירידות במהלך הימים הבאים כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL EUR BUY USD מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.
יעדים מימוש הרווחים לעסקת ה-SHORT על האירו הינם: יעד ראשון 1.1280, אחריו 1.1215 ובהישמר הסנטימנט הדובי הנחוץ לשבירת מחסום 1.1200$ אזי היעד 1.1160$ הופך ליעד ריאלי במידה ו-1.1200$ נשברת בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
1.1400, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1325,  1.1230, 1.1215, 1.1180, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה, בדיוק על פי התחזית שלנו, לפיה:
"מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד הצמד GBPUSD מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.4332$."
אנו מזכירים כי, בריאותה של מגמת העלייה הנוכחית מותנית כעת בפריצת רמת השיא 1.4740$ בכיוון מעלה. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור, אזי המסחר צפוי להתכנס לתוך תבנית דשדוש כולל ניסיון לשינוי מגמה מעלייה לירידה.
להלן יעדי מימוש הרווחים עבור עסקת ה-LONG על הפאונד: יעד ראשון 1.4720, יעד שני 1.4760 ובמידה והשוק יצליח לפרוץ את רמת השיא 1.4770$ אזי היעד 1.4890 אחריו 1.4970 הינם ריאליים במקרה דנן.

נקודות התנגדות:
1.4670, 1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4530, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה נוספת, ולדידנו ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת התמיכה התחומה בין הרמות 0.9600 – 0.9500 אזי הירידות תתמתנה ויחל לו גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
תחת תנאי שוק אלה וחרף הירידות של הימים האחרונים, אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדולר/שוויצרי כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.
אודות יעדי מימוש הרווחים של אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CHF שלעיל אזי: יעד ראשון 0.9760, יעד שני 0.9830, יעד שלישי 0.9870 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9760, 0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0040
נקודות תמיכה:
0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו לפיה:
מדובר מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה וכעת כיוונו של הטווח הקצר מותנה בהפעלת אחד משני הטריגרים: הגבוהה 109.14 או הנמוך 106.38 ין באופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 109.14 ין תוליד גל עלייה העשוי לבחון משוכת ההתנגדות 109.15 ין ומנגד, במקרה שבירה מטה של הנמוך היומי 106.38 ין אזי מדובר באיתות על חידוש  הירידות אולם ללא שבירה מטה של רמת שפל 105.55 ין אזי הצמד צפוי לחוות גל עליות חד העשוי להשיא את שער הדולר שוב מעל למחסום 108.00 ין.

נקודות התנגדות:
107.90, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20, 112.70
נקודות תמיכה:
106.35, 105.55, 105.35, 105.55, 105.30, 104.25, 103.55

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה הדובית שלנו וננעל אתמול בירידה נוספת, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT (SELL USD BUY CAD) כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.2910, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2730, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה ופריצת רמת ההתנגדות 0.7260$ הובילה לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית וכעת שתי המגמות נעות בכיוון זהה – עלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לצורך הימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 0.7400$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$. "
כעת, אנו רואים סיכוי לכך שהצמד יחווה מימוש רווחים – ירידות, ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת ההתנגדות התחומה בין הרמות 0.7475 – 0.7545 מה שהופך אותה טריטוריה ליעד מימוש רווחים לעסקאות הפתוחות בשוק מהסוג LONG. לכן, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים אינה אטרקטיבית כעת להצטרפות לאותה מגמת עלייה ואנו נעשה זאת רק לאחר תחילתו של תיקון טכני יורד כלשהו הנועד לספק לנו הזדמנות נוספת ובמחירים אטרקטיביים בהשוואה לרמה הנוכחית.

נקודות התנגדות:
0.7480, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105, 0.7070

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ולדידנו השיפור בזירת האוסטרלי/דולר תומך בהמשך העליות בקיווי אולם הצפי לתחילתו של תיקון טכני יורד באותה זירה של האוסטרלי דווקא יקשה על המשך העליות של הניוזלנדי במיוחד האפשרות לפריצת השיא 0.7053$, לכן אנו מזכירים כי, בהיעדר פריצה של אותו שיא 0.7053$ בכיוון מעלה מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת העלייה ארוכת הטווח הדובית הנוכחית. יחד עם זאת, מדובר בתרחיש לימים הקרובים מאחר והסיכוי לניסיון פריצה של רמת השיא 0.7053$ הינו בר קיימא, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 0.7200$ ליעד ריאלי.

נקודות התנגדות:
0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי עם צפי להמשך העליות בטווח הקצר, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT כלומר מכירת הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1306.00 דולר.
אודות יעדי מימוש הרווחים לאסטרטגיית המכירה של הזהב מול הדולר אזי: יעד ראשון 1227.00, יעד שני, 1210.00 ובמקרה שבירה מטה של מחסום 1200.00 אזי היעד 1180.00 הופך לריאלי.

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה ומעל לרמת השיא 50.20$ ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל השבועות האחרונים וכעת היעד 52.00 אחריו 55.00 הינם על הפרק.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.50, 51.00, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה קטנה ואנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית המסחר לפיה, גל ירידה נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות אל היעד 17.00$.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: