יום חמישי, אוגוסט 11, 2016

סקירת מטח יומית 11 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בירידה מינורית המיוחסת למימוש רווחים לאחר העלייה החדה שראינו יום פני, תרחיש התומך באזהרת הקנייה שציינו בסקירה האחרונה, לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד אשר ישפר את מחירי הקנייה בהשוואה לרמה הנוכחית."
במילים אחרות, הירידה הנוכחית וגם הבאות מקוטלגות כתיקון טכני הנועד לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי קנייה במחירים אטרקטיביים בהשוואה לרמה הנוכחית זאת במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל עדיין מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10710.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10485.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה קטנה והדולר מצליח לקבל תמיכה מעל למשוכת 3.8000 שקלים אולם עדיין מדשדש בין  משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9110 שקלים בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים.
תחת תנאי שוק אלה אנו צופים להמשך דינאמיקה זו (דשדוש) במהלך התקופה הקרובה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לאותה משוכת התמיכה 3.8000 שקלים. אחרת, במקרה שבירה מטה של מחסום 3.8000 שקלים אזי שער החליפין עלול לגרד את היעד 3.7500 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8500, 3.8700, 3.9120, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה חדה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה לפיו:
"... האירו ממשיך לדשדש בין משוכת התמיכה 4.2000 – 4.2200 ולבין משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו עם נטייה לעליות ..."
נציין כי, המסחר צפוי להמשיך בדשדוש הנוכחי בעוד כיוונו הבא של השוק מותנה בפריצת אחד מגבולותיו של הדשדוש הנוכחי. כלומר, פריצת משוכת ההתנגדות 4.3000 שקלים בכיוון מעלה או לחילופין שבירת משוכת התמיכה 4.2000 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה נוספת התואמת את התרחיש עליו דיברנו בסקירות האחרונות לפיו:
חרף מבנהו הטכני של הצמד EURUSD השוק עשוי לחוות מימושים אשר יקבלו צורת תיקון טכני עולה שביכולתו להשיא את שער האירו אל מעבר למחסום 1.1150$...".
לסיום נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת (עלייה לצורך ירידה) כאשר תוקף הנחה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1235, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 ללא שינוי ואנו מותירים את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים על כנה, לפיה:
"...הצמד עדיין מדשדש בתוך גבולותיו של טווח המסחר השבועי לשבוע השני מחודש יולי, כלומר בין הגבוהה 1.3480 ולבין הנמוך 1.2849 מה שהופך אותן רמות לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הפאונד ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."
לסיום נציין כי, במידה והצמד GBPUSD לא יצליח לשבור את רמת השפל 1.2778$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לתחילתו של מהלך עליות חדש העשוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 1.3480$ כולל שינוי הקידומת 1.3500$.

נקודות התנגדות:
1.3095, 1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.2955, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בירידה חדה התואמת לתרחיש עליו דיברנו ביומיים האחרונים, לפיו:
"...ולדידנו קרבת שער הדולר ממשוכת ההתנגדות 0.9840 פרנק עלולה להוליד גל ירידות בטרם השוק ימשיך לטפס מעלה..."
תחת תנאי שוק אלה אנו מותירים הנחת העבודה השוורית על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי לכן אנו ננצל את הירידה הנוכחית לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9520 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9765, 0.9845, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9730, 0.9680, 0.9625, 0.9585, 0.9530, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בירידה אך ללא הצלחה בפריצת גבולותיו של טווח המסחר של יום שלישי ה-02/08/2016 אלא מדשדש בתוך טווח המסחר שצוין, כלומר:
בין הגבוהה היומי 102.83 ולבין הנמוך היומי 100.66 ין תוך שמירה על מבנה דובי, מה שהופך שתי הרמות דנן לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם (קרי, פריצה מעלה או שבירה מטה) ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 102.83 ין תצביע על תיקון טכני עולה בעוד שבירת הנמוך היומי 100.66 ין תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות:
102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50, 107.90, 109.10
נקודות תמיכה:
100.65, 99.95, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בירידה ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק המקיים את תנאי מגמת העלייה עבור מגמת הטווח הארוך, לכן אנו נמשיך לקטלג את הירידה הנוכחית תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על האמריקאי במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האמריקאי מעל לרמת השפל 1.2823 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2985, 1.2850, 1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה ובהתאם להנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ואנו נמשיך לאומץ הנחה זו כל עוד שער הדולר האוסטרלי מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7416$.
עוד נציין כי, חרף מבנהו הטכני של האוסטרלי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לכניסת שחקנים חדשים ועדיף לעשות זאת לאחר תיקון טכני יורד שביכולתו לשפר את מחירי הקנייה בהשוואה לרמת המחירים הנוכחית.
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7755, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7645, 0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה ובהתאם להנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG במסגרה אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הקרובים לצורך בניית פוזיציית LONG במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6945$. "
התנאי לבחינת בריאותו של הסנטימנט השוורי מותנה כעת בפריצת משוכת ההתנגדות 0.7324$ בכיוון מעלה, תרחיש אשר יתמוך בהמשך העליות אל טריטוריית 0.7500$. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי הדולר הניוזלנדי עלול חוות תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7240, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה ובהתאם להנחת העבודה שלנו הגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של הזהב היה מגמת עלייה וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי הקנייה וינוצל על ידנו לצורך הימור על המשך עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1310.70$.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1330.00, 1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בירידה חדה, בדיוק לפי התרחיש עליו אנו מדברים במהלך היומיים האחרונים, לפיו:
"... מחיר החבית עלול לחוות ירידות במהלך הימים קרובים המיוחסות לסגירת פוזיציות LONG הפתוחות על גל העליות הנוכחי..."
נזכיר כי, גל הירידות הנוכחי צפוי להתייצב מעל לרמת השפל 39.00$, תרחיש אשר יספק לנו הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על גל עליות נוסף לאחר מכן.

נקודות התנגדות:
44.00, 44.50, 45.00, 47.00, 48.00
נקודות תמיכה:            
41.00, 39.00, 38.65, 36.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום רביעי ה-10/08/2016 בעלייה בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 19.25$ אזי המסחר צפוי להמשיך ולדשדש בין 19.25 – 20.85$ עם נטייה לעליות."
נזכיר כי,  יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל 19.25$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית והופך את רמת 18.50$ ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור. לחילופין, במקרה פריצת השיא 20.85$ בכיוון מעלה, אזי מחיר אונקיית הכסף עשוי לטפס אל מחסום 23.00$.

נקודות התנגדות:
20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
19.50, 19.20, 18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: