יום שני, אוגוסט 22, 2016

סקירת מטח יומית 22 אוגוסט 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה המקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך אשר מקיימת את תנאי מגמת העלייה, לכן חרף הירידה הנוכחית אנו ננצלה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה במטרה להמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל 9161.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10485.00, 10347.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00, 9900.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה ובהתאם להנחת העבודה הדובית שלנו – מגמת ירידה, אולם אנו עדיין בדעה כי,
"...גל הירידה הנוכחי עשוי להתמתן ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת התמיכה התחומה בין הרמות 3.7200 – 3.7500 שקלים, מה שהופך אותן רמות ליעד מימוש רווחים עבור עסקאות השורט הפתוחות בשוק וכתוצאה מכך תהיה תחילתו של גל עליות אשר ייקח את שער הדולר אל משוכת ההתנגדות 3.8000 שקלים במהלך הימים הקרובים... תרחיש המקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 3.9110 שקלים."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בעלייה לאחר גל ירידות מתקן ובהתאם לתחזית שלנו עבור הצמד EURILS במהלך הימים האחרונים, לפיה:
"... קיים סיכוי לנסיגה מינורית במהלך הימים הבאים, תרחיש העלול להפיל את שער החליפין בעומק של עד 5 אגורות מרמתו הנוכחית, קרי ירידה עד 4.2400 לערך..."
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 4.2000 שקלים אזי הסיכוי לחידוש העליות אל היעד 4.3200 שקלי הינו בר קיימא במהלך הימים הבאים.

נקודות התנגדות:
4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2300, 4.2100, 4.2000, 4.1800, 4.1500

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה ובצורת "יום פנימי" מה שהופך את הגבוהה היומי 1.1366$ והנמוך היומי 1.1294$ לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השק, ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.1366$ בכיוון מעלה תצביע על המשך עליות מגמת הטווח הקצר השוורית הנוכחית בעוד שבירת הנמוך היומי 1.1294$ תאותת על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
במילים אחרות, אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה דובית עבור מגמת הטווח הארוך של האירו דולר כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1235, 1.1185, 1.1155, 1.1000, 1.0905, 1.0820, 1.0770

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה ללא שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק המדשדש בתוך התעלה האופקית התחומה בין הרמות 1.3480 – 1.2849 לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... הרמות שלעיל, 1.3480 ו-1.2849$ מהוות כעת שני טריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה 1.3480$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה עבור מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. מנגד, שבירת הנמוך 1.2849 בכיוון מטה תאותת על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. בינתיים, בהיעדר אחת מהפריצות שציינו אותן לעיל, המסחר צפוי להתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין אותן רמות כלומר בין 1.3480 – 1.2849$."
נזכיר גם כי, במידה ורמת השיא 1.3480$ תיפרץ בכיוון מעלה אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת למגמת עלייה, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהמשך עליות שער החליפין של הפאונד/דולר אל משוכת ההתנגדות 1.3835$. בינתיים, בהיעדר פריצת אותו שיא 1.3480$ אזי מוקדם להמר על שינוי מגמת הטווח הארוך ומותירים אותה דובית – מגמת ירידה.

נקודות התנגדות:
1.3200, 1.3290, 1.3375, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3000, 1.2865, 1.2850, 1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בעלייה המקוטלגת כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, תרחיש התואם את התחזית שלנו מהימים האחרונים, לפיה:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק במקביל לקרבת שער החליפין ממשוכת התמיכה 0.9500 – 0.9520 פרנק, יחדיו ראיות המעלות את הסיכוי להתמתנות הירידות ותחילתו של תיקון טכני עולה כתוצאה ממימוש רווחים לאותן עסקאות שורט הפתוחות כבר..."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית – עליות, מאופיינת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת, כלומר מדובר בעלייה לצורך ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מתחת לרמת השיא 0.9843 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9680, 0.9705, 0.9765, 0.9845, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9405, 0.9870

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 ללא שינוי כמעט ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
"... בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 98.95 ין אזי הצמד צפוי לחוות גל עליות חד העשוי להשיא את שער הדולר אל מעבר למחסום 1010.00 במהלך הימים הבאים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 107.50 ין. "

נקודות התנגדות:
100.80, 102.25, 102.85, 103.40, 104.00, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
99.40, 98.95, 98.10, 97.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בעלייה, בהתאם לתרחיש עליו דיברנו ביומיים האחרונים לפיו:
"... הכניסה לעסקאות חדשות מסוג SHORT תהיה ברמות גבוהות יותר בהשוואה לרמה הנוכחית זאת מחשש סביר לתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים..."
נזכיר כי, גל העלייה הנוכחי יספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו (שורט) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3253 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.2950, 1.2990, 1.3020, 1.3200, 1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.2860, 1.2755, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה, בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו עבור מגמת הטווח הקצר, לפיה:
"... שבירת רמת השפל 0.7627$ בכיוון מטה, יצרה מבנה דובי חדש עבור מגמת הטווח הקצר, מה שעלול להוביל לירידות נוספות במהלך הימים הבאים, תרחיש המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. לכן, אנו ננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.7416$. "
                                                                             
נקודות התנגדות:
0.7725, 0.7755, 0.7835, 0.7940, 0.8030
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה בהתאם לתרחיש עליו דיברנו ביום שישי לפיו:
"...בהיעדר פריצה למשוכת ההתנגדות 0.7324$ אזי הצמד NZDUSD צפוי לחוות מימושים בצורת גל ירידות המקוטלג כתיקון טכני יורד עבור מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת..."
נציין כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6945$ אזי גל הירידה הנוכחי ינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7325, 0.7400, 0.7480, 0.7520
נקודות תמיכה:
0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.7015, 0.6940, 0.6850

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים ויש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב משוכת התמיכה 1310.00$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת למגמת ירידה ואת היעד 1270.00$ ליעד ריאלי עבור התרחיש הדובי שציינו.

נקודות התנגדות:
1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1330.00, 1315.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בעלייה מינורית יחד עם זאת אנו עדיין בדעה לפיה:
"....חרף מהלך העליות הנאה, לדידנו מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר החבית בעת האחרונה במקביל לקרבת קריאות השוק ממשוכת ההתנגדות 49.00 – 50.00$ יחדיו מעלות את הסיכויים להתמתנות העליות ותחילתו של מימוש רווחים כלומר תיקון טכני יורד. במילים אחרות, חרף העליות האחרונות, מחיר הנפט חשוף כעת לירידות...."

נקודות התנגדות:
50.00, 51.50, 53.00
נקודות תמיכה:            
48.30, 46.00, 43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי ה-19/08/2016 בירידה כולל שבירת משוכת התמיכה 19.25$ בכיוון מטה, מה שהוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית הקודמת לירידה, ולדינו מחיר אונקיית הכסף עלול לבחון את משוכת התמיכה התחומה בין הקמות 18.00 – 18.50$ במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
19.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: