יום חמישי, ספטמבר 15, 2016

סקירת מטח יומית 15 ספטמבר 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בירידה, בהתאם לתחזית הדובית החדשה שלנו החל מהיומיים האחרונים לכן אנו מותירים אותה על כנה והגורסת כי:
"... הפתיחה השלילית מיום שני אשר לוותה בפער מחירים שלילי במהלכה נשברה רמת השפל 10386.35 אירו מה שהוביל להשלמת המבנה המינימאלי הדרוש עבור מגמת ירידה. כלומר, ניסיון השבירה לרמת השפל 10386.35 אירו הוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך של הדאקס ממגמת עלייה לירידה.
לכן, כל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי המכירה וינוצל על ידנו לצורך הימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית החדשה אל מתחת למחסום 10300.00 אירו.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדאקס מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10779.50 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10680.00, 10810.00, 10832.00, 10875.00, 10900.00, 10995.00
נקודות תמיכה:
10320.00, 10165.00, 10065.00, 10039.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 ללא שינוי כמעט ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה הגורסת כי:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 3.7250 שקלים אזי אנו רואים סיכוי לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 3.8250 שקלים על הכוונת בשבועות הקרובים כאשר הטריגר לתרחיש זה הינו פריצת רמת השיא 3.7250 שקלים בכיוון מעלה..."

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.83000, 3.8500, 3.8700, 3.9120
נקודות תמיכה:
3.7380, 3.7250, 3.7000

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמת ירידה עבור הטווח הארוך, לכן אנו ממשיכים לקטלג את מהלך העליות האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/שקל מסוג SHORT שלעיל עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 4.2880 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.2700, 4.2900, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2400, 4.2100, 4.2000, 4.1700, 4.1500, 4.1200, 4.1000

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך של האירו/דולר הינה מגמת ירידה בעוד מהלך העליות אשר החל מתחילת החודש הנוכחי ועד היום מאופיין כתיקון טכני בלבד, דינאמיקה הנועדה לספק לנו הזדמנות לאסוף חוזי מכירה באופן הדרגתי במהלך העליות זאת במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לאחר סיומו של מהלך העליות הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו/דולר שלעיל מסוג SHORT מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1355, 1.1370, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1205, 1.1150, 1.1120, 1.1000, 1.0905, 1.0820

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה ובצורת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" המצביעה על האפשרות לתחילתו של מהלך עליות לכן אנו מותירים את הנחת העבודה לגבי הצמד GBPUSD על כנה, הגורסת כי:
חרף מבנהו הטכני דובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, אנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 1.2778$ אזי שער החליפין של הליש"ט צפוי לחדש את העליות כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 1.3480$, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הנוכחית מירידה לעלייה והופך את היעד 1.3830$ לריאלי עבור התרחיש השוורי האמור.

נקודות התנגדות:
1.3350, 1.3445, 1.3480, 1.3540, 1.3835, 1.4010
נקודות תמיכה:
1.3135, 1.3055, 1.3000, 1.2865, 1.2850

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בירידה  תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג את גל הירידה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, ירידה לצורך עלייה, דינאמיקה אשר תספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה באופן הדרגתי במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בדולר/פרנק שוויצרי מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רמת השפל 0.9526 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9790, 0.9885, 0.9905, 0.9950, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9640, 0.9625, 0.9530, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה, ואנו מותירים אותה הנחת עבודה אחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך, הצמד ינסה במהלך הימים הבאים לפרוץ את רמת השיא 104.32 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת ירידה לעלייה, מה שיגביר את הביקוש על הדולר ויאיץ בהמשך העליות אל היעד 107.00 ין.
ביתיים, בהיעדר פריצת אות שיא 104.32 ין בכיוון מעלה, מוקדם יהיה להמר על שינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
103.40, 104.30, 105.50, 106.55, 107.50
נקודות תמיכה:
101.40, 101.10, 100.65, 99.40, 98.95

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה, התומכת בדיוק את הנחת העבודה החדשה שלנו, הגורסת כי:
"... הפריצה השוורית לרמת השיא 1.3148 קנדי בכיוון מעלה השלימה את המבנה המינימאלי הדרוש עבור מגמת העלייה. תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, כיוונה של מגמת הטווח הארוך עבר כעת מירידה לעלייה, מה שמוביל אותנו לאמץ הנחת עבודה שוורית וכל ירידה במהלך הימים הבאים תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית החדשה.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלנו בדולר אמריקאי/קנדי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2815 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3255, 1.3295, 1.3405
נקודות תמיכה: 
1.3150, 1.3100, 1.2965, 1.2815, 1.2755, 1.2650

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה מינורית ובצורת "יום פנימי", תוך שמירה על מבנה דובי, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה החדשה על כנה, הגורסת כי:
ניסיון שבירת רמת השפל 0.7489$ בכיוון מטה הוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מעלייה לירידה, תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT עם צפי להמר הירידות אל מתחת למחסום 0.7400$ וכל עלייה במהלך הימים הבאים תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר אוסטרלי/דולר מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7732$.

נקודות התנגדות:
0.7580, 0.7655, 0.7735, 0.7755, 0.7835, 0.7940
נקודות תמיכה:
0.7460, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה קטנה ובצורת "יום פנימי" לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה מאתמול על כנה והגורסת כי:
ככל שהצמד AUDUSD יגביר את הירידות שלו אזי עולים הסיכויים לכך שהצמד NZDUSD ישבור גם הוא את רמת השפל 0.7201$ ויצטרף למגמת הירידה החדשה אשר נוצרה בזירת ה-AUDUSD תרחיש אשר יפיל את קריאות הקיווי אל מתחת למחסום 0.7100$.

נקודות התנגדות:
0.7380, 0.7490, 0.7520, 0.7580, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7200, 0.7160, 0.7135, 0.7080, 0.6945

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה קטנה כול הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" המצביעה בדרך כלל על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובי לגבי הזהב והגורסת כי:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 1360.00$ אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה הדובית – מגמת ירידה, אולם עדיין יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב הרמה הקריטית כמאור זאת מאחר ובמקרה ניסיון פריצתה בכיוון מעלה הדבר יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הקיימת מירידה לעלייה. "

נקודות התנגדות:
1353.00, 1360.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1312.00, 1300.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בירידה חדה, התומכת בדיוק את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 49.35$ בכיוון מעלה אזי מחיר החבית צפוי להמשיך לרדת. "

נקודות התנגדות:
46.00, 48.00, 49.00, 50.00, 51.50
נקודות תמיכה:            
43.00, 42.00, 41.00, 39.00, 38.65

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול, יום שלישי ה-14/09/2016 בעלייה מינורית התומכת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, הגורסת כי:
"... קרבת מחיר אונקיית הכסף ממשוכת התמיכה 18.50$ עשויה להוליד גל עליות המקוטלג כתיקון טכני במהלך הימים הקרובים ובהיעדר פריצה לרמת השיא 20.95$ אזי אותו גל עליות יספק לנו הזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הירידה ארוכת הטווח הדובית הקיימת."

נקודות התנגדות:
19.50, 20.50, 20.85, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70
נקודות תמיכה: 
18.40, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: