יום שלישי, ספטמבר 20, 2011

סקירת מט"ח יומית - 20.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו מאתמול והגורסת כי, הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק יורד. יחד עם זאת , בריאותה  של מגמת הירידה הנוכחית מותנית בפריצת רמת התמיכה 1.3495 בכיוון מטה. כשל הפריצה הדובית כאמור, צפוי להוביל להשלמת  תבנית היפוך שוורית מהסוג תחתית כפולה, מה שעשוי לסיים את אותה מגמת ירידה בשוק.

נקודות התנגדות: 1.3936, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3485 ולבין רמת ההתנגדות 1.3820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3655 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3555 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3485 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3655 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3720 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3820 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר, מצב המפחית באופן משמעותי את אטרקטיביות עסקאות השורט החדשות בשוק, ומאותת על תחילתו של מימוש – מהלך עליות.

נקודות התנגדות: 1.5868, 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5610, 1.5406

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5565 ולבין רמת ההתנגדות 1.5810. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5565 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5740 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5810 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר על הצמד דולר/שוויצרי מתנהל בתקופה האחרונה תחת הססנות חרף מבנהו השוורי של השוק. כך עולה, מצורת הנרות הקטנים. מכאן, אנו מניחים כי, שער החליפין יתנדנד בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 0.8647 ולבין רמת ההתנגדות 0.8928 פרנק כאשר פריצת אחת מהרמות האלה תוליד מהלך חדש בכיוון אותה פריצה.

נקודות התנגדות: 0.8928, 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8647, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8735 ולבין רמת ההתנגדות 0.8935. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8835 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8890 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8935 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8835 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8795 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8735 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר עדיין בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין., ללא כל שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 77.30, 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.00 ולבין רמת ההתנגדות 77.35. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.00 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.35 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.65 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.00 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
באין סגירה יומית מעל לרמת ההתנגדות 1.0025 קנדי, הצמד דולר/קנדי צפוי להמשיך ולהיסחר בתוך תבנית הדשדוש הרחבה בין 0.9750 ולבין 1.0025.

נקודות התנגדות: 0.9950, 1.0025, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9755 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9975 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0025 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9840 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9755 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אוסטרלי/דולר צפוי לסבול ממכירת האוסטרלי בטווח הקצר על רקע נתונים פונדמנטליים שליליים. יחד עם זאת, הסיכוי לחידוש העליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 1.0400 נותר בר קיימא.

נקודות התנגדות: 1.0398, 1.0482, 1.0661
נקודות תמיכה: 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0055 ולבין רמת ההתנגדות 1.0370 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0210 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0120 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0055 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0210 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0275 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0370 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי להיסחר בטווח הקצר בין רמת התמיכה 0.8117 ולבין רמת ההתנגדות 0.8380 דולרים.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8105 ולבין רמת ההתנגדות 0.8335 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8220 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8155 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8105 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8220 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8335 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל מראה סימנים לסיומו של התיקון הטכני היורד וחידוש מגמת העלייה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי, אמינותה של מגמה זו (עלייה) מותנית כעת בפריצת רמת ההתנגדות 3.7370 בכיוון מעלה. אחרת, הצמד צפוי לחוות מכירה של המטבע האמריקאי.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6500, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6540 ולבין רמת ההתנגדות 3.7320. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6930 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7170 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7320 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.6930 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6780 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6540 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו.

נקודות התנגדות: 1845.50, 1886.60, 1920.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1763.20, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1731.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1853.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1792.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1753.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1731.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1792.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1815.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1853.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך להיסחר בתוך הדשדוש התחום בין רמת התמיכה 83.00 דולרים ולבין רמת ההתנגדות 90.50 דולרים.

נקודות התנגדות: 90.52, 94.50
נקודות תמיכה: 85.00, 83.20, 82.95

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.95 ולבין רמת ההתנגדות 89.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 86.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 84.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 86.15 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 87.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 89.30 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: