יום שני, ספטמבר 19, 2011

סקירת מט"ח יומית - 19.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי. בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית מותנית בפריצת רמת התמיכה 1.3495 בכיוון מטה. אחרת, הצמד צפוי להשלים תבנית היפוך שוורית מהסוג תחתית כפולה, מה שעשוי להוביל לסיום אותה מגמת ירידה בשוק.

נקודות התנגדות: 1.3936, 1.4015, 1.4055, 1.4260, 1.4328
נקודות תמיכה: 1.3495, 1.3428, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3575 ולבין רמת ההתנגדות 1.4045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3810 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3685 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3575 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3810 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3920 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4045 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר פתח את שבוע המסחר הנוכחי בפער מחירים שלילי Bearish Gap כאשר קריאות מדד העצמה היחסית RSI מראות על מצב של מכירות יתר לפאונד. מכאן, ניתן להניח כי, פער המחירים הנוכחי מצביע על עייפות ולא על התעצמות הסנטימנט הדובי בשוק, ראייה העשויה לרמז על סיומן של הירידות בקרוב.

נקודות התנגדות: 1.5868, 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5700, 1.5665, 1.5406

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5655 ולבין רמת ההתנגדות 1.5935. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5795 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5725 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5655 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5795 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5860 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5935 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק שוורי עולה. יחד עם זאת, באין פריצה של רמת ההתנגדות 0.8928 בכיוון מעלה, הדבר ייחשב כסימן חלשה ועשוי להוביל לסיומן של העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.8928, 0.8945, 0.9014, 0.9126, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8647, 0.8555, 0.8525, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8780 ולבין רמת ההתנגדות 0.8880. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8730 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8810 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8880 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8730 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8660 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8580 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין חדש לגבי הצמד דולר/ין אשר ממשיך עדיין להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.50,  76.30, 75.95

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.10 ולבין רמת ההתנגדות 77.65. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.65 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.10 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי ולאחר פריצת רמת התמיכה 0.9829 בכיוון מטה, יצר מבנה חדש, מבנה מגמתי יורד. כעת, כל עלייה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני, בתנאי שעלייה זו אינה פורצת את רמת ההתנגדות 0.9950 קנדי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9950, 1.0025, 1.0057, 1.0140, 1.0209
נקודות תמיכה: 0.9775, 0.9725, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9725 ולבין רמת ההתנגדות 0.9890. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9805 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9835 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9890 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9805 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9755 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9725 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אוסטרלי/דולר פתח את שבוע המסחר הנוכחי בפער מחירים דובי – ירידות. יחד עם זאת, ירידות אלה צפויות לקבל תמיכה ככל שהן יתקרבו מרמת 1.0178 דולרים לנוכח הופעת תבנית ההיפוך השוורית מהסוג Bullish Engulfing סביב אותה רמה.

נקודות התנגדות: 1.0398, 1.0482, 1.0661
נקודות תמיכה: 1.0178, 1.0108, 0.9926

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0245 ולבין רמת ההתנגדות 1.0455 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0350 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0305 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0245 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0350 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0455 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר נותרה בעינה וגורסת כי, הצמד לקראת סיום הירידות, מה שהופך את רמת 0.8115 דולרים כרמת תמיכה משמעותית בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.8382, 0.8425, 0.8573,  0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8008, 0.7971, 0.7963

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8145 ולבין רמת ההתנגדות 0.8410 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8145 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8350 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8410 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
למרות הירידות בשער החליפין של הצמד דולר/שקל, מבנהו הטכני של השוק נותר מבנה שוורי והירידות האחרונות מקוטלגות בינתיים כתיקון טכני אופייני.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6500, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6350 ולבין רמת ההתנגדות 3.6850. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6600 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.6450 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6350 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6600 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.6710 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6850 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב שומר על מבנה שוק יורד, זאת לאחר פריצת רמת התמיכה 1791.00 דולרים בכיוון מטה. במצב הנוכחי, אנו מניחים כי, הזהב צפוי להמשיך את הירידות במהלך הימים הבאים אם כי, במהלך דיוני הועדה הפדראלית של השוק הפתוח FOMC בין התאריכים 20 ו-21 לספטמבר,  המתכת הצהובה עשויה ליהנות מביקושים ארעיים.

נקודות התנגדות: 1845.50, 1886.60, 1920.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1763.20, 1724.20, 1701.70

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1740.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1858.05 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1799.20 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1835.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1858.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1799.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1776.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1740.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מחיר חבית הנפט ממשיך להיסחר בתוך דשדוש התחום בין רמת התמיכה 83.00 דולרים ולבין רמת ההתנגדות 90.50 דולרים.

נקודות התנגדות: 90.52, 94.50
נקודות תמיכה: 85.00, 83.20, 82.95

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.45 ולבין רמת ההתנגדות 91.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 88.25 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 86.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.45 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 88.25 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 89.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.05 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: