יום שישי, ספטמבר 23, 2011

סקירת מט"ח יומית - 23.09.2011


תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי. יחד עם זאת, כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 1.3495 עשויה לאותת על התמתנות הסנטימנט הדובי בשוק.

נקודות התנגדות: 1.3797, 1.3936, 1.4015, 1.4055, 1.4260
נקודות תמיכה: 1.3385, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3290 ולבין רמת ההתנגדות 1.3695. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3495 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3600 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3695 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3495 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3395 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3290 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר והגורסת כי, הצמד נסחר במגמת ירידה ברורה, אך מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין אינו מצדיק מכירת המטבע הבריטי מחדש.

נקודות התנגדות: 1.5633, 1.5868, 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5240, 1.5120, 1.4950

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5230 ולבין רמת ההתנגדות 1.5585. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5405 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5305 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5230 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5405 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5485 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5585 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי נסחר במגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה. תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה האחרונה בשוק 0.8647 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9200, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8928, 0.8647, 0.8555, 0.8525, 0.8280

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8890 ולבין רמת ההתנגדות 0.9275. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9080 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8980 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8890 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9080 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9170 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9275 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
העלייה ברמת סטיות התקן במהלך הימים האחרונים, עשויה להוציא את שער החליפין של הצמד דולר/ין מחוץ לתחומי הדשדו. בינתיים, הצמד ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין.

נקודות התנגדות: 77.30, 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 75.95, 75.20, 74.70

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.55 ולבין רמת ההתנגדות 77.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 75.90 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 75.55 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לעליות אל היעד 76.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה. נזכיר כי, מבנה שוורי זה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9780.

נקודות התנגדות: 1.0380, 1.0510, 1.0675
נקודות תמיכה: 1.0210, 1.0140, 1.0057

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9950 ולבין רמת ההתנגדות 1.0515. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0385 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0515 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0230 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0105 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9950 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להיסחר במגמת ירידה אשר נכנסה למצב של מכירות יתר. נציין כי, בהיעדר נתונים פונדמנטליים חיוביים, האוסטרלי צפוי לסבול מלחץ מכירתי.

נקודות התנגדות: 0.9926, 1.0110, 1.0178, 1.0398
נקודות תמיכה: 0.9690, 0.9620, 0.9570

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9475 ולבין רמת ההתנגדות 1.0235 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9855 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9640 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9475 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9855 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0020 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0235 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, שער החליפין של המטבע הניוזלנדי נכנס גם הוא למצב מכירות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות השורט על מטבע זה.

נקודות התנגדות: 0.7963, 0.8117, 0.8340, 0.8382
נקודות תמיכה: 0.7750, 0.7680, 0.7590

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7615 ולבין רמת ההתנגדות 0.8125 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7870 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7735 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7615 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7870 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7990 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8125 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל. נציין כי, באין סגירה יומית מעל לרמת ההתנגדות 3.7350 או מתחת לרמת התמיכה 3.6550 שקלים, שער החליפין צפוי להיסחר בתוך אותם גבולות.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6500, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6670 ולבין רמת ההתנגדות 3.7570. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7130 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7390 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7570 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7130 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6950 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6670 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ולאחר פריצת רמת התמיכה 1763.20 דולרים בכיוון מטה, חידש את מבנהו הדובי. במצב הנוכחי, אנו מניחים כי, מחיר אונקיית הזהב ימשיך להיסחר בירידות כל עוד קריאות השוק נמצאות מתחת לרמת השיא 1830.60 דולרים.

נקודות התנגדות: 1830.60,  1845.50, 1886.60, 1920.00,  1930.00
נקודות תמיכה: 1701.70, 1683.50, 1636.30

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1683.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1814.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1749.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1711.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1683.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1749.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1777.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1814.70 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ולאחר פריצת רמת התמיכה 83.00 דולרים בכיוון מטה, שב להיסחר בתוך מגמת ירידה. נציין כי, הטריטוריה התחומה בין 76.60 – 79.76 נחשבת לאזור איסוף סחורה מחדש.
                                                                                                                        
נקודות התנגדות: 85.17, 90.60
נקודות תמיכה: 79.76, 76.61

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.40 ולבין רמת ההתנגדות 87.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 81.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 76.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 81.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 83.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 87.05 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: