יום שני, ספטמבר 26, 2011

סקירת מט"ח יומית - 26.09.2011

מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה, ללא כל שינוי בהנחת העבודה הדובית האחרונה. נציין כי, שער החליפין של האירו מתחיל להיכנס למצב של מכירות יתר, ראייה העשויה להפחית מהאטרקטיביות של עסקאות שורט חדשות בשוק.

נקודות התנגדות: 1.3585, 1.3797, 1.3936, 1.4015, 1.4055
נקודות תמיכה: 1.3385, 1.3244

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3275 ולבין רמת ההתנגדות 1.3685. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3480 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3580 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3685 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3480 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3375 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3275 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר שומר על מבנהו הדובי של השוק. יחד עם זאת, שער החליפין של הפאונד נכנס למצב של מכירות יתר, מה שעשוי לזמן מימושים בשוק – תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 1.5633, 1.5868, 1.6005, 1.6111, 1.6230
נקודות תמיכה: 1.5327, 1.5240, 1.5120, 1.4950

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5220 ולבין רמת ההתנגדות 1.5575. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5395 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5575 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5395 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5290 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5220 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי לגבי הנחת העבודה שלנו אודות הצמד דולר/שוויצרי והגורסת כי, כל עוד שער החליפין נמצא מעל לרמת התמיכה 0.8647 פרנק, הצמד נסחר בתוך מגמת עלייה, וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני אופייני.

נקודות התנגדות: 0.9200, 0.9340
נקודות תמיכה: 0.8928, 0.8647, 0.8555, 0.8525

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8870 ולבין רמת ההתנגדות 0.9250. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9060 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9130 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9250 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9060 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8940 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8870 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך עדיין להיסחר בין רמת התמיכה 75.95 ין ולבין רמת ההתנגדות 77.90 ין, עם נטייה להתחזקות המטבע היפני בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 76.95, 77.30, 77.90, 78.20,  78.47
נקודות תמיכה: 76.10, 75.95, 75.20, 74.70

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.60 ולבין רמת ההתנגדות 77.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 76.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.30 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 75.95 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.60 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי שומר על מבנהו השוורי של השוק ללא כל שינוי בהנחת העבודה שלנו. נזכיר כי, תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9780.

נקודות התנגדות: 1.0380, 1.0510, 1.0675
נקודות תמיכה: 1.0140, 1.0025  

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0160 ולבין רמת ההתנגדות 1.0405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0220 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0160 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0340 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0405 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק דובי כאשר שער החליפין של האוסטרלי נכנס למצב של מכירות יתר.

נקודות התנגדות: 0.9926, 1.0110, 1.0178, 1.0398
נקודות תמיכה: 0.9620, 0.9570, 0.9537, 0.9460

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9575 ולבין רמת ההתנגדות 0.9970 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9875 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9970 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9675 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9575דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר בדומה לצמד AUD/USD ממשיך גם הוא במגמת הירידה הנוכחית. נזכיר כי, גם כאן, שער החליפין של הניוזלנדי נכנס למצב של מכירות יתר.

נקודות התנגדות: 0.7815, 0.7963, 0.8117, 0.8340, 0.8382
נקודות תמיכה: 0.7680, 0.7590, 0.7550, 0.7505

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7620 ולבין רמת ההתנגדות 0.7960 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7790 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7685 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7620 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7790 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7860 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7960 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר בין רמת ההתנגדות 3.7350 ולבין רמת התמיכה 3.6550 שקלים. נזכיר כי, סגירה יומית מעבר לאותן רמות, עשויה להוביל למהלך חדש בכיוון אותה הפריצה.

נקודות התנגדות: 3.7370 , 3.7505, 3.7740
נקודות תמיכה: 3.6500, 3.6330, 3.6110

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6630 ולבין רמת ההתנגדות 3.7540. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7080 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7310 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7540 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7080 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6860 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6630 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב שומר על מבנה שוק דובי ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת ההתנגדות 1817.00 דולר/אונקיה.

נקודות התנגדות: 1701.70, 1763.20, 1791.00, 1845.50
נקודות תמיכה: 1600.00, 1582.50, 1560.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1548.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1800.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1674.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1592.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1548.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1674.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1718.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1800.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט נסחר בתוך מגמת ירידה. להזכיר כי, בטווח הקצר הנפט חשוף להמשך הירידות, יחד עם זאת, אנו רואים באזור בין 76.60 – 79.76  אזור של איסוף סחורה מחדש.
                                                                                                                        
נקודות התנגדות: 83.47, 85.17, 90.60
נקודות תמיכה: 76.61

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.45 ולבין רמת ההתנגדות 84.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 79.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 75.45 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 81.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.00 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות: