יום שלישי, מרץ 01, 2016

סקירת מטח יומית 01/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, מגמת הטווח הקצר של הדאקס צוברת מומנטום שוורי במהלך הימים האחרונים, דינאמיקה העשויה לתמוך בהמשך העליות של המדד כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת השיא 9581.45 אירו, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של אותה מגמת טווח קצר מירידה לעלייה והופכת את רמת 9800.00 אירו ליעד ריאלי עבור התרחיש האמור.
אודות מגמת הטווח הארוך יותר, אזי כל עוד השוק שומר על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 9905.10 אירו אנו ממשיכים בהנחת השוק הדובית.

נקודות התנגדות:  
9595.00, 9906.00, 10165.00, 10400.00
נקודות תמיכה:
9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00, 8645.00, 8490.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל מתנהל בהתאם להנחת העבודה שלנו לפיה:
"...מגמת טווח הארוך של זירת המט"ח המקומית עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי חרף ביצועי הטווח הקצר של הדולר שקל, המפגינה ביצועי שוק חסר החלטה עם נטייה לירידות."
נזכיר כי, תנאי השוק הנוכחיים מובילים אותנו להמשיך בבניית פוזיציית LONG על הדולר במיוחד במהלך הירידות בשוק והימור על חידוש העליות בקרוב אל מעבר לרמת ההתנגדות 3.9200 שקלים.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל מסוג BUY USD SELL ILS שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 3.8510 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה נוספת אם כי, מבנהו הטכני של השוק לטווח הארוך עודנו מקיים את תנאי השוק השוורי. מכאן, אנו מקטלגים את גל הירידות הנוכחי תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות בתוך גל הירידות הנוכחי..
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו דולר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה עדיין בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.0955, 1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0855, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד דולר ממשיך להיסחר במגמת ירידה אולם מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה מעלה את הסיכויים להתמתנות הירידות ותחילתו של מימוש רווחים – כלומר, תיקון טכני עולה.
נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוון מגמת השוק הדובית הקיימת. קרי, מדובר בעלייה לצורך ירידה, תרחיש המתאים להגדלה הדרגתית של פוזיציית SHORT חדשה והימור על תחילתו של גל ירידה נוסף עם כיוון המגמה הדובית ארוכת הטווח.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בפאונד דולר מסוג SELL GBP BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4055, 1.4150, 1.4225, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר / פרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה אשר כללה פריצת רמת ההתנגדות 1.0003 פרנק, מה שהוביל להשלמת התנאים המינימאליים למבנה הטכני השוורי עבור מגמת הטווח הקצר, דינאמיקה אשר תתמוך כעת בהמשך התחזקותו של המטבע האמריקאי מול הפרנק במהלך הימים הבאים. יחד עם זאת, בהיעדר פריצה לרמת השיא השבועי 1.0256 פרנק, אזי אנו ננצל את השיפור הצפוי בשער החליפין לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על תחילתו של גל ירידות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הדובית.
לסיכום, אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF  כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9915, 0.9840, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה כי, המסחר בדולר ין עשוי להתאפיין בימים הקרובים בעליות לאור מבנהו הטכני השוורי של השוק על הגרף היומי, דינאמיקה אשר נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT ותנוצל על ידנו לצורך הימור על תחילתו של גל ירידות חדש עם כיוון המגמה הדובית הנוכחית של הטווח הארוך.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג SELL USD BUY JPY שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.00, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
111.05, 110.95, 110.10, 109.45, 108.65

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול ללא שינוי כמעט בהשוואה לנעילת יום שישי ואנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה יש לאסוף חוזים מסוג LONG על הדולר האמריקאי במהלך הירידות ולנצל את השיפור במחירי האיסוף לצורך הימור על סיומה של מגמת הטווח הקצר הדובית הקיימת מחד, ותחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת מגיסא.
לסיכום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CAD מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015, 1.4050, 1.4105
נקודות תמיכה: 
1.3470, 1.3435, 1.3355, 1.3310, 1.3215

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה פרו אוסטרלית לגבי הצמד AUDUSD לפיה:
מגמת הטווח הארוך של האוזי שומרת על מבנה מגמתי שוורי בעוד זו של הטווח הקצר שינתה את כיוונה לירידה, דינאמיקה אשר תספק הזדמנות לסוחרי המגמות להצטרף למגמה השוורית הקיימת במחירים אטרקטיביים ולהמר על חידוש העליות בקרוב.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7285, 0.7335, 0.7385
נקודות תמיכה:
0.7100, 0.7050, 0.6970, 0.6920, 0.6825, 0.6790

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו ממשיכים לאמץ אותה דעה דובית לגבי המסחר בקיווי לפיה:
"... כל עוד שער הדולר הניוזלנדי נסחר מתחת לרמת השיא 0.6883$ אזי יש לנקוט באסטרטגיית המסחר מסוג SELL NZD BUY USD ונצל את העליות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT על הקיווי."

נקודות התנגדות:
0.6725, 0.6785, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415, 0.6350

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל בהתאם להנחת העבודה השוורית המלווה אותנו בימים האחרונים לפיה:
"... כל עוד מחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$ אזי אסטרטגיית המסחר שלנו הינה מסוג LONG והימור על המשך העליות. "
נזכיר כי, במידה והשוק יחווה מימושים – ירידות, אזי מדובר בתרחיש ארעי המיוחס למצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה בימים האחרונים אולם מדובר בירידה לצורך עלייה ולדידנו השוק לקראת פריצת רמת השיא 1260.00$ בכיוון מעלה כולל ניסיון נגיעה במחסום 1300.00$.

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00, 1130.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנו מותירים את הנחת העבודה השוורית על כנה ולפיה:
"...מחיר חבית הנפט בדרך לפריצת רמת השיא השבועי 34.80$ ונגיעה במחסום 40.00$. "

נקודות התנגדות:
34.70, 35.00, 36.30, 38.40, 39.55
נקודות תמיכה:            
32.00, 30.50, 28.70, 26.00, 25.00, 24.20

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בצורת יום היפוך שוורי, ראייה המצביעה על התמתנות גל הירידה האחרון ותחילתו של גל חדש עולה, תרחיש התומך בהנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים לפיה:
"... גל הירידות הנוכחי נועד להטיב עם שחקני המגמות של השוק ויספק הזדמנות לבניית פוזיציית LONG לצורך הימור על גל חדש עולה אל מעבר למחסום 15.00$, בקרוב. "

נקודות התנגדות:
15.20, 15.60, 16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: