יום רביעי, מרץ 02, 2016

סקירת מטח יומית 02/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר של הדאקס צוברת מומנטום שוורי במהלך הימים האחרונים, דינאמיקה העשויה לתמוך בהמשך העליות של המדד כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת השיא 9581.45 אירו..." נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית תומכת בהמשך העליות אל היעד 9800.00 אירו.
שחקני מגמת הטווח הארוך יש להיות דרוכים למקרה של פריצת השא השבועי 9905.10 אירו גם כן, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת לשוורית. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי השיפור של הטווח הקצר יספק לנו הזדמנות לבנייה הדרגתית של פוזיציית שורט והימור על תחילתו של גל ירידות בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:  
9800.00, 9906.00, 10165.00, 10400.00
נקודות תמיכה:
9575.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידות ואנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו דולר לפיה:
מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי, מה שמוביל אותנו לנצל את הירידות בימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות בתוך מגמת הירידה קצרת הטווח.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל מסוג BUY USD SELL ILS שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 3.8510 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול ללא שינוי כמעט בהשוואה ליום קודם, אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך המקיימת את תנאי השוק השוורי, לכן אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על האירו לפיה ננצל את הירידה הנוכחית למטרת איסוף חוזים במחירים אטרקטיביים והימור על חידוש העליות.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו דולר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה עדיין בהתייצבות שער החליפין של האירו מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.0955, 1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0835, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בעלייה שנייה ברציפות, דינאמיקה התואמת להנחת העבודה שלנו לפיה:
".... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה מעלה את הסיכויים להתמתנות הירידות ותחילתו של מימוש רווחים – כלומר, תיקון טכני עולה."
נזכיר כי, גל העליות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוון מגמת השוק הדובית הקיימת, כלומר עלייה לצורך ירידה, דינאמיקה אשר תנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT והימור על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון המגמה הדובית ארוכת הטווח.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בפאונד דולר מסוג SELL GBP BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4055, 1.4150, 1.4225, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר / פרנק שוויצרי ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" המצביעה בדרך כלל על אתנחתא זמנית בטרם ימשיך השוק בדרכו והופכת את גבולותיו של טווח המסחר החיצוני לשני הטריגרים אשר יקבעו את כיוונו הבא של השוק.במקרה דנן:
פריצה הגבוהה היומי 1.0038 פרנק תוביל להמשך העליות של מגמת הטווח הקצר הנוכחית בעוד שבירת הנמוך היומי 0.9947 פרנק תצביע על תחילתו של גל ירידות.  
עוד נציין כי, מבנהו הטכני של הדולר עבור מגמת הטווח הארוך ממשיכה לקיים את תנאי השוק הדובי,בכך אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT תוך כדי ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה על הדולר והימור על חידוש הירידות.
לסיום, נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF  שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9915, 0.9840, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... המסחר בדולר ין עשוי להתאפיין בימים הקרובים בעליות לאור מבנהו הטכני השוורי של השוק על הגרף היומי..." ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית מקוטלגת כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך ונועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT ותנוצל על ידנו לצורך הימור על תחילתו של גל ירידות חדש עם כיוון המגמה הדובית הנוכחית של הטווח הארוך.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג SELL USD BUY JPY שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.20, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45, 108.65

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, העלייה במחירי הנפט תמשיך לתמוך בהתחזקותו של המטבע הקנדי  מול הדולר האמריקאי אולם יש לזכור כי, בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל השבועי 1.2830 קנדי, אזי כל הירידות של התקופה האחרונה יספקו הזדמנות לסוחרי מגמת הטווח הארוך אשר ינצלו את ירידת המחירים לצורך איסוף חוזים אגרסיבי מסוג LONG והימור על סיומה של מגמת הירידה קצר הטווח הדובית מחד, ותחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת מגיסא.
לסיכום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CAD מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015, 1.4050
נקודות תמיכה: 
1.3355, 1.3310, 1.3215

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באוסטרלי דולר ננעל אתמול בעלייה ובהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורת התקופה האחרונה לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוזי שומרת על מבנה מגמתי שוורי בעוד זו של הטווח הקצר שינתה את כיוונה לירידה, דינאמיקה אשר תספק הזדמנות לסוחרי המגמות להצטרף למגמה השוורית הקיימת במחירים אטרקטיביים ולהמר על חידוש העליות בקרוב."
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7285, 0.7335, 0.7385
נקודות תמיכה:
0.7100, 0.7050, 0.6970, 0.6920, 0.6825, 0.6790

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה דובית לגבי הקיווי לפיה:
"... כל עוד שער הדולר הניוזלנדי נסחר מתחת לרמת השיא 0.6883$ אזי יש לנקוט באסטרטגיית המסחר מסוג SELL NZD BUY USD ונצל את העליות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT על הקיווי."

נקודות התנגדות:
0.6725, 0.6785, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415, 0.6350

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתכנס בימים האחרונים לתוך תבנית דשדוש המצביעה על אתנחתא זמנית בטרם ימשיך מחיר האונקיה לטפס אל מחסום 1300.00 דולר ואנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה:
גם אם השוק יחווה מימושים אזי אנו נתייחס אליהם כאפיזודה חולפת וננצלה לצורך הגדלת החשיפה לחוזי LONG על הצהוב והימור על חידוש העליות אל מעבר לשיא 1260.00 דולר.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00, 1130.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
"הנבואה שמגשימה את עצמה" זו האסטרטגיה אשר תלווה אותנו במהלך הימים הקרובים ולפיה:
מחיר הנפט בדרך ל-40.00 דולר.

נקודות התנגדות:
35.00, 36.30, 38.40, 39.55
נקודות תמיכה:            
32.00, 30.50, 28.70, 26.00, 25.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי, תבנית העלולה להוליד ירידות נוספות אותן ננצל לאיסוף חוזים על הכסף והימור על תחילתו של גל עליות חדש אל מעבר למחסום 15.00$.

נקודות התנגדות:
15.20, 15.60, 16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: