יום חמישי, מרץ 03, 2016

סקירת מטח יומית 03/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מדד הדאקס נגע אתמול בגבוהה 9837.00 אירו ובהתאם לתחזית המלווה אותנו בימים האחרונים ולפיה:
"... מגמת הטווח הקצר של הדאקס צוברת מומנטום שוורי במהלך הימים האחרונים, דינאמיקה העשויה לתמוך בהמשך העליות של המדד כולל ניסיון פריצה שוורית לרמת השיא 9581.45 אירו...נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית תומכת בהמשך העליות אל היעד 9800.00 אירו."
חשוב לציין כי, מבנה מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, מה שמוביל אותנו לנצל את העליות האחרונות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על תחילתו של גל ירידות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 9905.10 אירו.

נקודות התנגדות:  
9840.00, 9906.00, 10165.00, 10400.00
נקודות תמיכה:
9575.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול ללא שינוי ובצורת "יום פנימי" ראייה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי, מצב המחייב לאמץ אסטרטגית מסחר שוורית פרו דולרית במהלכה יש לנצל את הירידות בשער החליפין לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות של השוק.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל מסוג BUY USD SELL ILS שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל למשוכת התמיכה 3.8510 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדייו בדעה כי, האירו טרם אמר את המילה האחרונה והשוק מקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה, חרף הירידה המתמשכת בשבועיים האחרונים, אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני נורמאלי למגמת הטווח הארוך השוורי ואשר נועדה לספק הזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG על האירו ובמחירים אטרקטיביים לצורך הימור על סיומו של גל הירידות הנוכחי ותחילתו של חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו דולר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין של האירו מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.0955, 1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בעלייה נוספת, שלישית ברציפות, בהתאם להנחת העבודה שלנו בדיוק, לפיה:
".... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה מעלה את הסיכויים להתמתנות הירידות ותחילתו של מימוש רווחים – כלומר, תיקון טכני עולה."
חרף השיפור הנוכחי אנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הפאונד עבור הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, מה שמוביל אותנו לנצל אותו שיפור להגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש הירידות של מגמת הטווח הארוך בקרוב כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD  מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4150, 1.4225, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.3875, 1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר / פרנק שוויצרי ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" השני ברציפות, תבנית המצביעה בדרך כלל על אתנחתא זמנית בטרם ימשיך השוק בדרכו כפי שציינו. כלומר, אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה לפיה: כיוונו של שוק מותנה כעת בהפעלת אחד משני הטריגרים הבאים:
" ...פריצה הגבוהה היומי 1.0038 פרנק תוביל להמשך העליות של מגמת הטווח הקצר הנוכחית בעוד שבירת הנמוך היומי 0.9947 פרנק תצביע על תחילתו של גל ירידות. עוד נציין כי, מבנהו הטכני של הדולר עבור מגמת הטווח הארוך ממשיכה לקיים את תנאי השוק הדובי,בכך אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT תוך כדי ניצול העליות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה על הדולר והימור על חידוש הירידות. "
לסיום, נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF  שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9915, 0.9840, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ממשיך להתנהל על פי התחזית השוורית שלנו עבור מגמת הטווח הקצר לפיה:
"... המסחר בדולר ין עשוי להתאפיין בימים הקרובים בעליות לאור מבנהו הטכני השוורי של השוק על הגרף היומי..."
לדידנו הצמד בדרך לפרוץ את מחסום 115.00 ין בכיוון מעלה.
יחד עם זאת, אנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (עליות) מקוטלגת כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך ונועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT ותנוצל על ידנו לצורך הימור על תחילתו של גל ירידות חדש עם כיוון המגמה הדובית הנוכחית של הטווח הארוך.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג SELL USD BUY JPY שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
113.20, 112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה על כנה ולפיה:
כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל השבועי 1.2830 קנדי, אזי אנו ננצל את הירידות הנוכחיות בשוק לצורך איסוף חוזים אגרסיבי מסוג LONG והימור על סיומה של מגמת הירידה קצר הטווח הדובית מחד, ותחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת מגיסא.
לסיכום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CAD מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015, 1.4050
נקודות תמיכה: 
1.3355, 1.3310, 1.3215

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באוסטרלי דולר ממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית ולפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של האוזי שומרת על מבנה מגמתי שוורי בעוד זו של הטווח הקצר שינתה את כיוונה לירידה, דינאמיקה אשר תספק הזדמנות לסוחרי המגמות להצטרף למגמה השוורית הקיימת במחירים אטרקטיביים ולהמר על חידוש העליות בקרוב."
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את הדולר האוסטרלי מטפס במהלך הימים הקרובים אל מעבר למחסום 0.7400$ כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7335, 0.7385, 0.7440
נקודות תמיכה:
0.7260, 0.7100, 0.7050, 0.6970, 0.6920, 0.6825

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מגמת הטווח הקצר של הדולר הניוזלנדי צוברת מומנטום שוורי, ראייה העשויה לתמוך בהמשך העליות של השוק בטווח זמן האמור. יחד עם זאת אנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג  SELL NZD BUY USD לפיה יש להגדיל את כמות החוזים מסוג SHORT על הניוזלנדי במהלך העליות והימור על חידוש הירידות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.6883$.

נקודות התנגדות:
0.6725, 0.6785, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415, 0.6350

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"...המסחר מתכנס בימים האחרונים לתוך תבנית דשדוש המצביעה על אתנחתא זמנית בטרם ימשיך מחיר האונקיה לטפס אל מחסום 1300.00 דולר ואנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה: גם אם השוק יחווה מימושים אזי אנו נתייחס אליהם כאפיזודה חולפת וננצלה לצורך הגדלת החשיפה לחוזי LONG על הצהוב והימור על חידוש העליות אל מעבר לשיא 1260.00 דולר. "
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00, 1130.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט מתנהל בהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו הרואה ברמת 40.00$ כיעד ריאלי לשבועות הקרובים.
תחת תנאי שוק אלה אנו ננצל כל ירידה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלה אגרסיבית של כמות החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל היעד 40.00 דולר/חבית.

נקודות התנגדות:
35.20, 36.30, 38.40, 39.55
נקודות תמיכה:            
32.00, 30.50, 28.70, 26.00, 25.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין נוקטים באסטרטגיית המסחר לפיה יש לאסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות והימור על תחילתו של גל עליות אשר ישיא את מחיר האונקיה מעבר למחסום 15.00$.

נקודות התנגדות:
15.20, 15.60, 16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: