יום שני, מרץ 07, 2016

סקירת מטח יומית 07/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מדד הדאקס מתקרב מרמת ההתנגדות הקריטית 9905.10 אירו, מה שמחייב דריכות רבה לתרחיש פריצה שוורית לרמה זו, מה שיוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה.
נציין כי, במקרה ותרחיש הפריצה השוורית מתממש אזי אסטרטגיית המסחר במקרה דנן תהיה מסוג LONG והימור על מעבר קריאות הדאקס מעל מחסום 10,000 אירו. (תרחיש ריאלי לתקופה הקרובה)

נקודות התנגדות:  
9906.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9575.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי האחרון בעלייה נאה ובהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו ולפיה:
כל עוד שער הדולר שקל מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.8510 שקלים אזי אנו מאמצים את אסטרטגית המסחר מסוג BUY USD SELL ILS והימור על המשך העליות כאשר הירידות תשמשנה לצורך הגדלת החשיפה למטבע הירוק.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
חרף נתון ה-NFP החיובי לדולר מיום שישי האחרון, המסחר באירו דולר מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו ולפיה:
"...מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את תנאי השוק השוורי, מה שמותיר סיכוי לסיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח ותחילתה של אחת חדשה (עלייה) עם כיוון מגמת הטווח הארוך כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר כאמור מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.0777$. "

נקודות התנגדות:
1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה דובית לגבי הפאונד ולפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת ירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את העליות של הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD  מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4250, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4150, 1.4075, 1.3875, 1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר / פרנק שוויצרי ניפתח השבוע בעלייה, עם צפי להמשך הגל הנוכחי בימים הבאים, אולם בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.0256 פרנק אזי מדובר בהזדמנות לאסוף חוזים מסוג SHORT (במהלך העליות) והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח.

נקודות התנגדות:
1.0005, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9860, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי ללא שינוי כמעט ואנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לטווח הקצר לפיה:
"...אנחנו עדיין רואים סיכוי לכך ששער הדולר ימשיך לטפס מעל למחסום 115.00 ין בטווח הקצר אולם..." כאשר גל העליות הצפוי יטיב עם שחקני המגמות אשר ינצלוהו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח בתום הגל הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SELL USD BUY JPY מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
113.20, 112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר ב-Loonie, לפיה:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי כל ירידה מיוחסת לתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך ונועדה להטיב עם שחקני המגמות לטווח הזמן האמור. כלומר, לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על תחילתו של מהלך חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CAD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3385, 1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015
נקודות תמיכה: 
1.3310, 1.3215, 1.3030, 1.2900

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הדולר האוסטרלי מעל לרמת 0.7400$ ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
"...מדובר בשוק שוורי העשוי לטפס מעבר למחסום 0.7400$ וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תיוחס למימושים – תיקון טכני בר חלוף, ולאחר מכן השוק אמור לחדש את העליות. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG כלומר BUY AUD SELL USD ולנצל את הירידות לצורך הגדלת החשיפה למטבע האוסטרלי כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל השבועי 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7440, 0.7490, 0.7535
נקודות תמיכה:
0.7385, 0.7285, 0.7260, 0.7100, 0.7050

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בקיווי ממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"....מגמת הטווח הקצר של הדולר הניוזלנדי צוברת מומנטום שוורי, ראייה העשויה לתמוך בהמשך העליות של השוק בטווח זמן האמור."
לדידנו, המומנטום השוורי הזוכה לו המטבע הניוזלנדי בתקופה האחרונה מספיק דיו לסכן את רמת השיא השבועית 0.6883$ כלומר לפרוץ אותה רמה בכיוון מעלה, תרחיש (ריאלי) בהתממשותו יוביל לשינוי כיוון מגמת הטווח הארוך של הקיווי וישיא את שער הדולר מעל למחסום 0.7000$.

נקודות התנגדות:
0.6820, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6750, 0.6725, 0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מחיר אונקיית הזהב פרץ ביום שישי את גבולה העליון של תבנית הדשדוש וכעת הוא ממשיך לטפס מעלה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה לפיה:
"...המסחר מתכנס בימים האחרונים לתוך תבנית דשדוש המצביעה על אתנחתא זמנית בטרם ימשיך מחיר האונקיה לטפס אל מחסום 1300.00 דולר ואנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה: גם אם השוק יחווה מימושים אזי אנו נתייחס אליהם כאפיזודה חולפת וננצלה לצורך הגדלת החשיפה לחוזי LONG על הצהוב והימור על חידוש העליות אל מעבר לשיא 1260.00 דולר. "
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG שלעיל מותנה עדיין בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:
מחיר הנפט חווה שינוי כיוון מירידה לעלייה והשוק בדרך ליעד 40.00$.

נקודות התנגדות:
36.30, 38.40, 39.55
נקודות תמיכה:            
34.00, 32.00, 30.50, 28.70, 26.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה לגבי המסחר בכסף המתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:
"...אנחנו עדיין נוקטים באסטרטגיית המסחר לפיה יש לאסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות והימור על תחילתו של גל עליות אשר ישיא את מחיר האונקיה מעבר למחסום 15.00$. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים סיכוי גבוהה להמשך העליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 16.00$ כולל ניסיון נגיעה ביעד 16.40$.

נקודות התנגדות:
16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
15.20, 15.00, 14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: