יום שלישי, מרץ 08, 2016

סקירת מטח יומית 08/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה קלה, תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי על הגרף היומי, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
יש להיות דרוכים לתרחיש פריצת רמת ההתנגדות 9905.10 אירו בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת – מירידה לעלייה, וישיא את קריאות המדד מעבר למחסום 10,000 אירו.
בינתיים, ובהיעדר הפריצה השוורית לרמת השיא 9905.10 אירו כאמור, הסיכוי לחידוש הירידות עומד בעינו, הודות למבנה הדובי הנוכחי של הדאקס על הגרף השבועי.

נקודות התנגדות:  
9906.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9575.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, המסחר בדולר שקל יתכנס במהלך התקופה הקרובה בין משוכת התמיכה 3.8740 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9280 שקלים מה שהופך אותן רמות לטריגר עבור מהלכו הבא של השוק. כלומר, פריצת כל אחד מהטריגר תוליד מהלך חדש בכיוון אותה פריצה.
עוד נציין כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.8510 שקלים אזי אסטרטגיית המסחר נותרה מסוג LONG ולפיה:
יש לנצל את הירידות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG על המטבע האמריקאי והימור על חידוש העליות.

נקודות התנגדות:
3.9280, 3.9400, 3.9000, 3.9700, 3.9870
נקודות תמיכה:
3.8730, 3.8640, 3.8510, 3.8350, 3.8150, 3.8030

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בצורת "יום פנימי" וללא שינוי כמעט בהשוואה לנעילת יום שישי האחרון. מכאן, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר פרו אירו הגורסת כי:
מדובר בשוק שוורי וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני ותנצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות של המטבע האירופי.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777 דולר.

נקודות התנגדות:
1.1085, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615, 1.0565, 1.0505

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הליש"ט זוכה בימים האחרונים לביקוש נאה ועלתה ב-500 פיפס, אולם מבנהו הטכני הדובי של השוק עבור מגמת הטווח הארוך מוביל אותנו לנצל אותן עליות של הימים האחרונים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על סיומו של גל העליות הנוכחי מחד ותחילתו של גל חדש יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך, מגיסא.
במילים אחרות, חרף העליות של הפאונד, לדידנו השוק עדיין נוטה לירידות ואנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4350, 1.4410, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4150, 1.4075, 1.3875, 1.3820, 1.3790, 1.3630

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בסוויסי מתנהל בדיוק על פי הנחת התחזית שלנו ולפיה:
"...המסחר בדולר / פרנק שוויצרי ניפתח השבוע בעלייה, עם צפי להמשך הגל הנוכחי בימים הבאים..." ואנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הארוך הינו מבנה דובי. לכן,  בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.0256 פרנק אזי אסטרטגיית המסחר שלנו גורסת באיסוף חוזים מסוג SHORT תוך כדי העליות והימור על חידוש הירידות של הטווח הארוך.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9860, 0.9780, 0.9650, 0.9560

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר דובית לגבי הצמד USDJPY ולפיה: יש לנצל כל עלייה בשער הדולר לצורך בניית פוזיציית SHORT והימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SELL USD BUY JPY מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65, 118.40
נקודות תמיכה:
112.30, 112.05, 111.05, 110.95, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה נוספת. יחד עם זאת, מבנה השוק לגבי מגמת הטווח הארוך לא השתנה ואנו רואים במצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בעת האחרונה כהזדמנות אשר תזמן את כניסתם של שחקנים חדשים בצד ה-LONG כלומר אנו צופים תחילתו של איסוף חוזים על המטבע הירוק לצורך הימור על סיום מגמת הירידה קצרת הטווח הנוכחית ותחילתה של מגמה חדשה שוורית עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיכום, אנחנו עדיין שוורים לגבי המטבע האמריקאי וכל ירידה במהלך הימים הבאים תנוצל על ידינו לאיסוף נוסף של חוזים מסוג LONG על הדולר הירוק. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CAD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3385, 1.3585, 1.3640, 1.3850, 1.3910, 1.4015
נקודות תמיכה: 
1.3260, 1.3215, 1.3030, 1.2900

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, הדולר האוסטרלי "בשל" לתחילתו של מימוש - תיקון טכני יורד, תרחיש אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG וינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה על האוסטרלי והימור על המשך העליות.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7490, 0.7535, 0.7600
נקודות תמיכה:
0.7385, 0.7285, 0.7260, 0.7100, 0.7050

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי ננעל אתמול בירידה ובצורת "יום פנימי", דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
הסנטימנט השוורי השורר בזירת המסחר של הקיווי עשוי לתמוך בהמשך העליות,  מהלך אשר עלול לסכן את המבנה הדובי של מגמת הטווח הארוך הקיימת ולהוביל לשינוי כיוונה למגמת עלייה.
בינתיים, בהיעדר הפריצה לרמת השיא השבועי 0.6883$ מוקדם יהיה להמר על שינוי המגמה הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.6820, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6750, 0.6725, 0.6565, 0.6540, 0.6515, 0.6415

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה מינורית ובצורת "יום פנימי" תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, דינאמיקה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG והימור על המשך העליות כולל ניסיון נגיעה במחסום 1300.00$.
חשב לציין כי, במידה ומחיר אונקיית הזהב יחווה מימושים אזי מדובר בתיקון טכני בר חלוף אשר נועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG וינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות LONG על זהב והימור על חידוש העליות מעל לרמת 1280.00$.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG שלעיל מותנה עדיין בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00, 1150.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו ואין לנו מה להוסיף בעניין זה "השוק בדרך ל-40.00$. "
נציין כי, הסיכוי למימוש רווחים (ירידות) בטרם ימשיך אל רמת ה-40.00 הינו תרחיש ריאלי אשר יספק הזדמנות לקונים חדשים להצטרף למהלך הנוכחי ולהמר על חידוש העליות אל היעד 40.00$ כאמור.

נקודות התנגדות:
38.00, 38.40, 39.55, 40.00, 40.50, 42.00
נקודות תמיכה:            
36.00, 34.00, 32.00, 30.50, 28.70, 26.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה מינורית ולדידנו הכסף טרם סיימה את העליות, לכן אנו ממשיכים לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לפיה:
אנו ננצל כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת כמות החוזים על הכסף והימור על חידוש העליות אל מעבר למחסום 16.00$.

נקודות התנגדות:
16.00, 16.20, 16.40
נקודות תמיכה: 
15.20, 15.00, 14.60, 14.40, 14.00, 13.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: