יום שישי, מרץ 18, 2016

סקירת מטח יומית 18/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה והתאפיין בתנודתיות אולם מבנהו הטכני של השוק שמר על תנאי מגמת העלייה, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולפיה:
" המדד ימשיך להיסחר בעליות אל מעבר למחסום 10,000 אירו וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר כאמור מותנה בהתייצבות מדד הדאקס מעל לרמת השפל 8699.00 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10,000.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
שער הדולר שקל שבר אתמול את רמת השפל 3.8510 שקלים בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מעלייה לירידה.
תחת תנאי שוק אלה, אנו צופים כי, זירת המט"ח המקומית תתאפיין בירידה וכל עלייה במהלך התקופה הקרובה תיוחס לתיקון טכני בלבד – עלייה לצורך ירידה, וכעת אנו ממתינים לראות איך יגיב השוק סביב משוכת התמיכה הפסיכולוגית 3.8000 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8510, 3.8600, 3.8750, 3.9000, 3.9280, 3.9400, 3.9000
נקודות תמיכה:
3.8350, 3.8150, 3.8030, 3.7900

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעליות ובהתאם לתחזית שלנו לפיה:
"... האירו צפוי לחדש את העליות ללא קשר למה תהיה החלטת הפד..."
נזכיר כי, תחת תנאי השוק הנוכחיים הצפי שלנו הינו לכך שהאירו ימשיך לטפס אל כיוון השיא 1.1375$ כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.0777$.
נציין כי, חרף מבנהו הטכני הנוכחי אינה אטרקטיבית עבור כניסתם של שחקנים חדשים זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד בטרם ימשיך השוק בעלייה.

נקודות התנגדות:
1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל אתמול בעלייה בדיוק בהתאם לתרחיש עליו דיברנו אתמול לפיה:
"... הופעת תבנית "יום היפוך שוורי" בתום המסחר ביום רביעי תוך שמירה על מבנה דובי, דינאמיקה המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה."
עוד נזכיר כי, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.4668$ אזי מבנה מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר הקוראת לנצל את העליות הבאות לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.4505, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4350, 1.4110, 1.4050, 1.3875, 1.3820, 1.3790

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר פרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה חדה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים לפיה:
"...הסוויסי צפוי לחדש את הירידות במהלך הערב לאחר החלטת הריבית של הפד, כאשר הצפי שלנו הינו לשבירת הנמוך היומי 0.9792 פרנק ....תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית עם צפי להמשך הירידות כולל שבירת רמת השפל 0.9660 פרנק ..."
נזכיר כי, כל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY CHF  מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 1.0092 פרנק אשר החליפה את השיא הקודם 1.0256 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9650, 0.9560, 0.9525, 0.9470

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה חדה כולל שבירת רמת השפל 110.95 ין בכך הצמד USDJPY וויתר על התיקון העולה וחידש את ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המסחר בדולר ין ימשיך להיסחר בירידות וכל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה, כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
112.20, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65
נקודות תמיכה:
110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הקנדי ננעל אתמול בירידה נוספת וכעת שער החליפין קרוב לרמת השפל השבועית 1.2830 קנדי, מה שמחייב לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמה זו והאם תישבר בכיוון מטה או לא, תוצאה אשר תקבע את כיוונו הבא של הדולר ובאופן שלהלן:
שבירה מטה לרמת השפל 1.2830 קנדי תוביל לשינוי כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת לדובית ותסכן את רמת 1.2800 קנדי מפני שבירה.
מנגד, במקרה הצלחת השוק בלהתייצב מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי אזי הצמד USDCAD צפוי ליהנות מביקושים ערים ותחילתו של גל עלייה משמעותי.

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850
נקודות תמיכה: 
1.2940, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו במהלך התקופה האחרונה אולם מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימושים על ידי הסוחרים בעלי פוזיציות LONG פתוחות.
נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת העלייה ואנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה השוורית כאמור כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל השבועי 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7700, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7595, 0.7530, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר הניוזלנדי מתנהל בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים ולפיה:
השוק צפוי לטפס אל רמת השיא 0.6883$ בניסיון לגעת במחסום 0.7000$. כעת, לדידנו השוק עלול לחוות מימושים בטרם ימשיך לטפס.

נקודות התנגדות:
0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6750, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה מינורית ולדידנו השוק צפוי להתכנס במהלך הימים הקרובים בין משוכת התמיכה 1226.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1287.00 דולר מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הזהב ובאולן שלהלן:
פריצת השיא 1287.00$ בכיוון מעלה תצביע על חידוש מגמת העלייה הקיימת ומעלה את הסיכוי לשינוי קידומת ל-1300.00$. מנגד, במקרה שבירת הנמוך 1226.00$ אזי אנו צופים המשך לתיקון הטכני של מגמת הטווח הארוך אל קרבת מחסום 1200.00$ תרחיש אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG לשחקני המגמות על הטווח הארוך וינצלוהו להימור על תחילתו של גל עליות חדש לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1287.00, 1300.0, 1320.00, 1350.00, 1392.00
נקודות תמיכה:
1226.00, 1212.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו בשבועות האחרונים ולפיה:
מחיר חבית הנפט צפוי לטפס מעל למחסום 40.00$ ולדידנו השוק "בשל" כעת לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה מפעולות מימוש רווחים על ידי הסוחרים, תרחיש אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG ויספק הזדמנות להמר על חידוש העליות אל מחסום 50.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
42.00, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
40.50, 38.00, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מחיר אונקיית הכסף מעל למחסום 16.00$ בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בתקופה האחרונה לפיו:
יש לנצל כל ירידה במחיר הכסף לצורך איסוף חוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות אל מעבר לרמת 15.80$.
תחת תנאי שוק אלה אנו צופים כי, מחיר האונקיה ינסה כעת לפרוץ את רמת השיא 16.40$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו הופך את היעד 17.50$ ליעד ריאלי עבור המהלך הבא בשוק.

נקודות התנגדות:
16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.15, 15.00, 14.60, 14.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: