יום שני, מרץ 21, 2016

סקירת מטח יומית 21/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בעלייה מינורית תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה חיובית כלפי המדד ולפיה:
" המדד ימשיך להיסחר בעליות אל מעבר למחסום 10,000 אירו וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החוזים מסוג LONG והימור על חידוש מגמת העלייה הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר כאמור מותנה בהתייצבות מדד הדאקס מעל לרמת השפל 8699.00 אירו. "

נקודות התנגדות:  
10,000.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00, 8770.00, 8670.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל מתנהל על פי הנחת העבודה הדובית שלנו ולפיה:
זירת המט"ח המקומית שינתה את כיוונה מעלייה לירידה זאת לאחר שבירת רמת השפל 3.8510 שקלים בכיוון מטה, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וכל עלייה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה. עוד נציין כי, בריאותה של מגמת הירידה הקיימת תיבחן כעת בהצלחת השוק לשבור את משוכת התמיכה הפסיכולוגית 3.8000 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.8750, 3.9000, 3.9280, 3.9400, 3.9000
נקודות תמיכה:
3.8310, 3.8150, 3.8030, 3.7900

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי האחרון בירידה ובצורת "יום פנימי" בכך אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית לגבי האירו ולפיה:
מדובר בשוק שוורי עם צפי להמשך העליות אל מעבר לרמת השיא 1.1375$ וכל ירידה במהלך הימים הבאים תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות כאמור.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$.

נקודות התנגדות:
1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה לפי:
"... בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא השבועי 1.4668$ אזי מבנה מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר הקוראת לנצל את העליות הבאות לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT והימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4350, 1.4110, 1.4050, 1.3875, 1.3820, 1.3790

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר פרנק שוויצרי מתנהל בהתאם לתחזית הדובית שלנו והמסחר ננעל ביום שישי האחרון בעלייה קטנה בסיומה הופיעה תבנית מסוג "יום פנימי". תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT והימור על ירידות נוספות אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך הכניסה כעת ועדיף להמתין עד לתחילתו של תיקון טכני עולה אשר ביכולתו לשפר את מחירי המכירה ולזמן כניסתם של מוכרים חדשים לשוק, מה שיוביל לתחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון המגמה הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0090 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9650, 0.9560, 0.9525, 0.9470

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי האחרון בעלייה מינורית לעומת הנעילה של יום חמישי, תוך שמירה על מבנה דובי. אולם, בריאותו של הסנטימנט הדובי תיבחן כעת בהצלחת השוק לשבור את רמת הנמוך היומי 110.66 ין על מנת להבטיח המשך למגמת הירידה הקיימת.  אחרת, בהיעדר השבירה לרמת 110.66 ין כאמור אזי אנו רואים סיכוי גבוהה לתחילתו של תיקון טכני עולה.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית לגבי הדולר ין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
112.20, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65
נקודות תמיכה:
110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הקנדי ננעל ביום שישי האחרון ללא שינוי מה שמוביל אותנו להמשיך באותה דעה לפיה:
כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG על הדולר והימור על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח הקיימת ותחילתה של אחת חדשה עם כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית.

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850
נקודות תמיכה: 
1.2920, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון בצורת "יום היפוך דובי" עם ירידה, תרחיש התואם את מה שציינו בסקירת אותו יום שישי ולפיו:
" ... מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימושים על ידי הסוחרים בעלי פוזיציות LONG פתוחות."
נזכיר כי, הירידה הנוכחית מאופיינת כתיקון טכני נורמאלי וינוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג LONG על האוסטרלי והימור על חידוש מגמת העלייה לשיאים חדשים כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7700, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7565, 0.7530, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר הניוזלנדי מתנהל בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו ביום שישי ולפיו:
"... לדידנו השוק עלול לחוות מימושים בטרם ימשיך לטפס. "
נזכיר כי, גל הירידות הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני בר חלוף ונועד לספק הזדמנות לסוחרי המגמות המעוניינים להצטרף למגמת העלייה הקיימת ולהמר על תחילתו של גל עלייה חדש עם כיוון מגמת השוק השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6347$.

נקודות התנגדות:
0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6750, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו ולפיה:
"... השוק צפוי להתכנס במהלך הימים הקרובים בין משוכת התמיכה 1226.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1287.00 דולר מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הזהב ובאולן שלהלן: פריצת השיא 1287.00$ בכיוון מעלה תצביע על חידוש מגמת העלייה הקיימת ומעלה את הסיכוי לשינוי קידומת ל-1300.00$. מנגד, במקרה שבירת הנמוך 1226.00$ אזי אנו צופים המשך לתיקון הטכני של מגמת הטווח הארוך אל קרבת מחסום 1200.00$ תרחיש אשר ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG לשחקני המגמות על הטווח הארוך וינצלוהו להימור על תחילתו של גל עליות חדש לאחר מכן כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג LONG מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$. "

נקודות התנגדות:
1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00, 1350.00, 1392.00
נקודות תמיכה:
1226.00, 1212.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בירידה עם הופעת תבנית "יום היפוך דובי" המצביעה על תחילתו של תיקון טכני יורד, ובהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו יום שישי, לפיו:
"... השוק "בשל" כעת לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה מפעולות מימוש רווחים על ידי הסוחרים..."
נציין כי, גל הירידה הנוכחי מאופיין כתיקון טכני בלבד ונועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG אשר יספק הזדמנות להמר על חידוש העליות אל מחסום 50.00$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
40.50, 38.00, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית "יום היפוך דובי" בתום המסחר ביום שישי מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד אותו ננצל לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית LONG חדשה והימור על גל עליות נוסף שביכולתו לפרוץ את רמת השיא 16.40$ ולהמשיך אל היעד 17.50$.

נקודות התנגדות:
16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.15, 15.00, 14.60, 14.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: