יום שלישי, מרץ 29, 2016

סקירת מטח יומית 29/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין בדעה כי, פריצת רמת השיא 9905.10 אירו בכיוון מעלה, הובילה לשינוי מגמת הטווח הארוך של מדד הדאקס מירידה לעלייה. לכן, גל הירידות הנוכחי גם אם יימשך במהלך הימים הבאים הוא יספק לנו הזדמנות להגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG על המדד והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח של הדאקס.
נציין כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות הדאקס מעל למשוכת התמיכה 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9900.00, 9750.00, 9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל מתנהל על פי הנחת העבודה דובית שלנו ולפיה:
מגמת הטווח הארוך שינתה את כיוונה מעלייה לירידה זאת לאחר שבירת רמת השפל 3.8510 שקלים, מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT והימור על המשך הירידות. חשוב לציין כי, בריאותו של הסנטימנט הדובי הנוכחי ייבחן כעת בהצלחת השוק לשבור את מחסום התמיכה הפסיכולוגי בכיוון מטה 3.8000 שקלים. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור אזי אנו צופים תחילתו של מימוש – תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות:
3.8510, 3.8600, 3.8750, 3.9000, 3.9280, 3.9400
נקודות תמיכה:
3.8150, 3.8030, 3.7900

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה פרו אירו לפיה:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.0777$ אנו נאמץ הנחת העבודה השוורית עם צפי להמשך העליות בשער האירו מול הדולר וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ירידה לצורך עלייה.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$ כאמור.

נקודות התנגדות:
1.1220, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705, 1.0615

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר מתנהל במסגרת מגמת ירידה הן על הגרף היומי וגם השבועי. אולם, אנו רואים כי, בטווח הקצר קיים צפי להתכנסות שער החליפין בין משוכת התמיכה 1.4050$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.4514$ מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד לאחר יציאה מתקופת הדשדוש כאמור ובאופן שלהלן:
פריצת רמת ההתנגדות 1.4514$ כיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ותתמוך בהמשך העליות כולל ניסיון לגעת ברמת השיא 1.4665$. מנגד, שבירת רמת השפל 1.4050$ בכיוון מטה תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותוביל לשינוי נוסף בקידומת 1.4000$ לכיוון מטה.
לסיכום, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4350, 1.4435, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4150, 1.4050, 1.3875, 1.3820, 1.3790

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי מתנהל לפי הנחת העבודה הדובית שלנו הגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך של הסוויסי הינה מגמת ירידה בעוד גל העלייה האחרון מאופיין כתיקון טכני בר חלוף, דינאמיקה המובילה אותנו לנצלו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על תחילתו של גל ירידות בכיוון מגמת הירידה הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9795, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9650, 0.9560, 0.9525, 0.9470

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ממשיך להתנהל בהתאם לתרחיש עליו דיברנו לפיו:
"... בהיעדר השבירה לרמת 110.66 ין כאמור אזי אנו רואים סיכוי גבוהה לתחילתו של תיקון טכני עולה..."
לדידנו, קיים סיכוי גבוהה לכך שהדולר יפרוץ את רמת השיא 114.44 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ויתמוך בהמשך העליות אל מעבר למחסום 115.00 ין כולל ניסיון נגיעה ביעד 115.95 ין.
למרות זאת, מבנה מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, מה שמוביל אותנו לקטלג את הדינאמיקה הנוכחית – עליות, כתיקון טכני עבור אותה מגמת ט"א ותנוצל על ידנו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT והימור על גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הירידה הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY JPY על מגמת הטווח הארוך של השוק מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.00, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65
נקודות תמיכה:
112.05, 111.05, 110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האמריקאי מול הקנדי מתנהל בהתאם הנחת העבודה שלנו לגבי מגמת הטווח הארוך ולפיה:
"...כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG על הדולר והימור על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח הקיימת ותחילתה של אחת חדשה עם כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית. "

נקודות התנגדות:
1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850
נקודות תמיכה: 
1.3085, 1.3035, 1.2920, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי מתנהל על פי התחזית שלנו לפיה:
האוזי חווה בימים האחרונים ירידה המאופיינת כתיקון טכני ותפקידה לזמן את כניסתם של קונים חדשים לשוק, מה שיוביל לתחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת השוק השוורית ארוכת הטווח.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7595, 0.7680, 0.7700, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
חרף הירידות אותן חווה הדולר הניוזלנדי בעת האחרונה, אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
"גל הירידות הנוכחי ישפר את מחירי איסוף החוזים על הקיווי ויאפשר לנו איסוף ברמות זולות במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר לרמת השיא 0.6883$ כולל ניסיון לגעת במחסום 0.7000$. "

נקודות התנגדות:
0.6750, 0.6880, 0.6920, 0.7000
נקודות תמיכה:
0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב מתנהל במגמת ירידה קצרת טווח ובהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... שבירת רמת התמיכה 1226.00$ בכיוון מטה, מצביעה על יציאת השוק מתבנית הדשדוש בה שהה במהלך השבועיים האחרונים וכעת מחיר האונקיה מדרים את צעדיו לעבר מחסום 1200.00$."
נזכיר כי, הדינאמיקה הנוכחית תפקידה לשפר את מחירי איסוף החוזים על הזהב במטרה להגדיל את החשיפה לשוק בעסקאות מסוג LONG והימור על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY XAU SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, מגמת הירידה קצרת הטווח הנוכחית צפויה להימשך בימים הבאים, אולם מדובר בירידה לצורך עלייה. לכן, אסטרטגיית המסחר בנפט המתאימה לתנאי השוק הנוכחיים הינה, איסוף חוזים מסוג LONG במהלך אותן ירידות והימור על תחילתו של גל עלייה חדש לאחר מכן.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
38.00, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מחיר אונקיית הכסף עלול להמשיך בירידות אל מתחת למחסום 15.00$ במהלך הימים הבאים כאשר הצלחה בלהתייצב מעל משוכת התמיכה 13.50$ תהפוך אותו גל ירידה להזדמנות עבור הקונים לאסוף חוזים מסוג LONG במחירים אטרקטיביים והימור על תחילתו של גל עלייה חדש אל כיוון מחסום 16.00$.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.00, 14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: