יום רביעי, מרץ 30, 2016

סקירת מטח יומית 30/03/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה קלה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית לפיה:
השוק מקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה זאת לאחר פריצת רמת השיא 9905.10 אירו בכיוון מעלה, ראייה המובילה אותנו לצפות כי, המדד ימשיך לטפס אל מעבר למחסום 10,000 אירו וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG על הדאקס והימור על חידוש מגמת העלייה הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות הדאקס מעל למשוכת התמיכה 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
1נקודות תמיכה:
9900.00, 9750.00, 9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה כולל שבירת משוכת התמיכה 3.8000 שקלים, ראייה המצביעה על "בריאותו" של הסנטימנט הדובי הנוכחי בשוק.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית, לפיה זירת המט"ח המקומית תמשיך להיסחר בירידות וכל עלייה במהלך הימים הבאים תאופיין כתיקון טכני בר חלוף ותשפר את מחירי המכירה של הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כולל ניסיון לגעת במשוכת התמיכה 3.7400 שקלים, כאשר שבירה דובית לרמה זו (3.7400) תוביל לשינוי הקידומת 3.7000 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
3.8200, 3.8510, 3.8600, 3.8750, 3.9000
נקודות תמיכה:
3.7930, 3.7510, 3.7400

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה נאה התומכת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.0777$ אנו נאמץ את הנחת העבודה השוורית עם צפי להמשך העליות בשער האירו מול הדולר וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ירידה לצורך עלייה. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את האירו מטפס אל מעבר לרמת השיא 1.1376$ כולל שינוי הקידומת 1.1400$ בכיוון מעלה.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$ כאמור.

נקודות התנגדות:
1.1340, 1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בעלייה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה הגורסת כי:
"... בטווח הקצר קיים צפי להתכנסות שער החליפין בין משוכת התמיכה 1.4050$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.4514$ מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד לאחר יציאה מתקופת הדשדוש כאמור ובאופן שלהלן: פריצת רמת ההתנגדות 1.4514$ בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ותתמוך בהמשך העליות כולל ניסיון לגעת ברמת השיא 1.4665$. מנגד, שבירת רמת השפל 1.4050$ בכיוון מטה תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותוביל לשינוי נוסף בקידומת 1.4000$ לכיוון מטה."
לסיום, כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא השבועי 1.4668$ בכיוון מעלה אזי יש לאמץ את הנחת השוק הדובית במטרה להמר על חידוש הירידות כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4380, 1.4435, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4150, 1.4050, 1.3875, 1.3820, 1.3790

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה חדה התואמת בדיוק את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים ולפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הסוויסי הינה מגמת ירידה בעוד גל העלייה האחרון מאופיין כתיקון טכני בר חלוף, דינאמיקה המובילה אותנו לנצלו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT והימור על תחילתו של גל ירידות בכיוון מגמת הירידה הקיימת. "
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9625, 0.9560, 0.9525, 0.9470

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ולדידנו מגמת הטווח הקצר של השוק תתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 110.66 ין ולבין משוכת ההתנגדות 114.55 ין מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר יקבעו את כיוונו הבא של הדולר מול הין לאחר תקופת הדשדוש הנוכחית ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה תוביל להמשך העליות לעבר מחסום 118.00 ין, גל המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית. מנגד, במקרה שבירה מטה למשוכת התמיכה 110.66 ין אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית והופכת את רמת 107.50 ין כיעד ריאלי עבור תרחיש הירידה כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL USD BUY JPY על מגמת הטווח הארוך הקיימת של השוק מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
114.00, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50, 117.65
נקודות תמיכה:
112.05, 111.05, 110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה ולדידנו, המסחר צפוי להתכנס בימים הבאים בין הגבוהה השבועי 1.3405 קנדי ולבין הנמוך השבועי 1.2921 קנדי, כאשר פריצת אחת משתי הרמות דנן תצביע על כיוונו הבא של השוק. נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך עדיין שומרת על מבנה שוורי, לכן:
פריצת הגבוהה השבועי 1.3405 קנדי תצביע על חידוש עליות מגמת השוק השוורית הקיימת בעוד שבירת הנמוך השבועי 1.2921 קנדי תאותת על המשך הירידות ועלולה לסכן את רמת השפל 1.2830 קנדי מפני שבירה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוון השוק עבור הטווח הארוך למגמת ירידה.

נקודות התנגדות:
1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640, 1.3850
נקודות תמיכה: 
1.3085, 1.3035, 1.2920, 1.2900, 1.2830

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה חדה, בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה לאורך התקופה האחרונה ולפיה:
"... האוזי חווה בימים האחרונים ירידה המאופיינת כתיקון טכני ותפקידה לזמן את כניסתם של קונים חדשים לשוק, מה שיוביל לתחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת השוק השוורית ארוכת הטווח. "
כעת, בריאותה של מגמת העלייה הנוכחית תיבחן על ידי הצלחת השוק בפריצת הגבוהה השבועי 0.7681$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יתמוך בהמשך העליות אל מחסום 0.7800$ לפחות. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור, אזי אנו רואים סיכוי לתחילתו של מימוש רווחים בצורת תיקון טכני יורד אל רמת 0.7440$.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7700, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7530, 0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים לפיה:
"... חרף הירידות אותן חווה הדולר הניוזלנדי בעת האחרונה, אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה: גל הירידות הנוכחי ישפר את מחירי איסוף החוזים על הקיווי ויאפשר לנו איסוף ברמות זולות במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר לרמת השיא 0.6883$ כולל ניסיון לגעת במחסום 0.7000$. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את השוק מטפס בימים הקרובים אל היעד 0.7180$.

נקודות התנגדות:
0.6883, 0.6920, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה אם כי, טרם נוצר התקדים לשינוי מגמת הטווח הקצר הדובית החדשה, דבר המותנה בפריצת רמת השיא 1260.90$ קודם לכן, דינאמיקה המותירה סיכוי להמשך הירידות במהלך הימים הבאים.
אנו מזכירים כי, מבנה השוק לטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק השוורי. לכן, כל ירידה במהלך התקופה הקרובה תנוצל על ידנו לצורך איסוף חוזים על הזהב מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY XAU SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1243.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1220.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה, בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום לפיו:
"... מגמת הירידה קצרת הטווח הנוכחית צפויה להימשך בימים הבאים..." ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית – ירידות, מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ונועדה לשפר את מחירי האיסוף של החוזים מסוג LONG על הנפט במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח מחד ותחילתה של אחת חדשה עולה הזהה בכיוונה לכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
37.80, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה לפיה:
כל ירידה במחיר הכסף רק תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על המתכת לצורך הימור על תחילתו של גל עלייה חדש העשוי להשיא את מחיר האונקיה אל מחסום 16.00$ בחזרה.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.00, 14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: