יום שישי, אפריל 01, 2016

סקירת מטח יומית 01/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנהו הטכני השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי השוק השוורי זאת לאחר פריצת רמת השיא השבועי 9905.10 אירו בכיוון מעלה, מה שתומך בהמשך העליות של המדד במהלך השבועות הבאים וכל ירידה באשר היא תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה באופן הדרגתי לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת אל מעבר למחסום 10,000 אירו.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות הדאקס מעל למשוכת התמיכה 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
נקודות תמיכה:
9750.00, 9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה נוספת, ובהתאם לתחזית הדובית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, הגורסת כי:
"... זירת המט"ח המקומית תמשיך להיסחר בירידות וכל עלייה במהלך הימים הבאים תאופיין כתיקון טכני בר חלוף ותשפר את מחירי המכירה של הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.."
נזכיר כי, תחת תנאי שוק אלה אנו רואים סיכוי סביר לכך שגל הירידה הנוכחי ינסה לשבור את רמת התמיכה 3.7400 שקלים, כאשר שבירה דובית לרמה זו (3.7400) תוביל לשינוי הקידומת 3.7000 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
3.7800, 3.8030, 3.8200, 3.8510, 3.8600, 3.8750
נקודות תמיכה:
3.7510, 3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר מתנהל על פי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו בימים האחרונים וננעל אתמול בעלייה כולל שינוי הקידומת 1.1400$ על כן אנו מותירים אותה הנחה פרו אירו על כנה ולפיה:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.0777$ אנו נאמץ את הנחת העבודה השוורית עם צפי להמשך העליות בשער האירו מול הדולר וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ירידה לצורך עלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את האירו מטפס אל מעבר לרמת השיא 1.1376$ כולל שינוי הקידומת 1.1400$ בכיוון מעלה. תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את האירו מטפס בשבועות הקרובים אל היעד 1.1670$. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$ כאמור."

נקודות התנגדות:
1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1340, 1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול ללא שינוי, זה היום השני ברציפות. בינתיים, המסחר מתנהל בהתאם לתחזית שלנו ולפיה:
"... בטווח הקצר קיים צפי להתכנסות שער החליפין בין משוכת התמיכה 1.4050$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.4514$ מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד לאחר יציאה מתקופת הדשדוש כאמור ובאופן שלהלן: פריצת רמת ההתנגדות 1.4514$ בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ותתמוך בהמשך העליות כולל ניסיון לגעת ברמת השיא 1.4665$. מנגד, שבירת רמת השפל 1.4050$ בכיוון מטה תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותוביל לשינוי נוסף בקידומת 1.4000$ לכיוון מטה."
אודות מגמת הטווח הארוך של הליש"ט אזי אנו מזכירים כי, כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא השבועי 1.4668$ בכיוון מעלה אזי מבנהו הטכני של השוק הינו מבנה דובי, מה שמותיר סיכוי לחידוש הירידות.

נקודות התנגדות:
1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4285, 1.4150, 1.4050, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד ואנו מותירים את הסיכוי לתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים לכן חרף מבנהו הטכני היורד של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית דיה לצורך כניסת שחקנים חדשים בצד ה-SHORT ועדיף לעשות זאת לאחר התיקון העולה שתפקידו לשפר את מחירי המכירה כאמור.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9650, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9560, 0.9525, 0.9470

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר של השוק תתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 110.66 ין ולבין משוכת ההתנגדות 114.55 ין מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר יקבעו את כיוונו הבא של הדולר מול הין לאחר תקופת הדשדוש הנוכחית ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה תוביל להמשך העליות לעבר מחסום 118.00 ין, גל המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית. מנגד, במקרה שבירה מטה למשוכת התמיכה 110.66 ין אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית והופכת את רמת 107.50 ין כיעד ריאלי עבור תרחיש הירידה כאמור. "
נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של הדולר ין מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
113.80, 114.00, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50
נקודות תמיכה:
112.05, 111.05, 110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, הדולר האמריקאי בדרך לגל עליות הכולל פריצת רמת השיא 1.3295 קנדי והמשך העלייה אל היעד 1.3720 קנדי במהלך השבועות הבאים כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.2830 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640
נקודות תמיכה: 
1.2855, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה מינורית תוך שמירה על מבנה שוורי ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הקצר חשופה כעת לתחילתו של תיקון טכני יורד בטרם השוק ימשיך לטפס בכיוון מעלה,תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה בכיוון המגמה.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7725, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7530, 0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי ננעל אתמול בעלייה קטנה תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, מה שמוביל אותו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה אנו אוספים חוזים במהלך הירידה הבאה בשוק במטרה להמר על גל העליות החדש שלאחריה כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות הדולר הניוזלנדי מעל לרמת השפל 0.6437 דולר.

נקודות התנגדות:
0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6875, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה ובצורת "יום פנימי" דינאמיקה המובילה להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... טרם נוצר התקדים לשינוי מגמת הטווח הקצר הדובית החדשה, דבר המותנה בפריצת רמת השיא 1260.90$ קודם לכן, דינאמיקה המותירה סיכוי להמשך הירידות במהלך הימים הבאים. נציין כי, מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה, לכן אנו ננצל את מגמת הירידה של הטווח הקצר הנוכחית לצורך הגדלה הדרגתית של פוזיציית LONG על הצהוב במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה הקיימת מחד ותחילתה של אחת חדשה בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY XAU SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1245.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1206.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו ולפיה:
"... מגמת הירידה של הטווח הקצר צפויה להימשך ולבחון את משוכת התמיכה 36.00$ או נמוך ממנה..." ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הזהב השחור, מה שיזמן את כניסתם של קונים חדשים לשוק, כתוצאה מכך מחיר החבית צפוי לחדש את העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום, חרף הירידה הנוכחית העלולה להפיל את מחירי החבית אל משוכת התמיכה 34.00 – 36.00 דולר, אנו ננצלה לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש הצפוי להשיא את השוק אל השיא 42.00$ בחזרה כאשר תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
37.50, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה נאה ואנו עדיין ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר לפיה, ננצל את הירידות במחירי האונקיה לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל מעבר לרמת 15.80$.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.00, 14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: