יום חמישי, מרץ 31, 2016

סקירת מטח יומית 31/03/2016

googתחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה נאה, בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לכל אורך התקופה האחרונה והגורסת כי:
"השוק מקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה זאת לאחר פריצת רמת השיא 9905.10 אירו בכיוון מעלה, ראייה המובילה אותנו לצפות כי, המדד ימשיך לטפס אל מעבר למחסום 10,000 אירו וכל ירידה במהלך התקופה הקרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG על הדאקס והימור על חידוש מגמת העלייה הקיימת. "
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות הדאקס מעל למשוכת התמיכה 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00, 10830.00, 10860.00
נקודות תמיכה:
9808.00, 9750.00, 9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה הדובית שלנו ולפיה:
אתמול בירידה כולל שבירת משוכת התמיכה 3.8000 שקלים, ראייה המצביעה על "בריאותו" של הסנטימנט הדובי הנוכחי בשוק.
"... זירת המט"ח המקומית תמשיך להיסחר בירידות וכל עלייה במהלך הימים הבאים תאופיין כתיקון טכני בר חלוף ותשפר את מחירי המכירה של הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.."
תחת תנאי שוק אלה רואים סיכוי סביר לכך שגל הירידה הנוכחי ינסה לשבור את רמת התמיכה 3.7400 שקלים, כאשר שבירה דובית לרמה זו (3.7400) תוביל לשינוי הקידומת 3.7000 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
3.8030, 3.8200, 3.8510, 3.8600, 3.8750
נקודות תמיכה:
3.7510, 3.740, 3.7100

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה ובהתאם להנחת העבודה השוורית שלנו, לפיה:
"... כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.0777$ אנו נאמץ את הנחת העבודה השוורית עם צפי להמשך העליות בשער האירו מול הדולר וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – ירידה לצורך עלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את האירו מטפס אל מעבר לרמת השיא 1.1376$ כולל שינוי הקידומת 1.1400$ בכיוון מעלה. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את האירו מטפס בשבועות הקרובים אל היעד 1.1670$. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY EUR SELL USD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל השבועי 1.0777$ כאמור.

נקודות התנגדות:
1.1375, 1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825, 1.0805, 1.0705

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ובצורת יום היפוך דובי, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה שלנו לטווח הקצר ולפיה:
"... בטווח הקצר קיים צפי להתכנסות שער החליפין בין משוכת התמיכה 1.4050$ ולבין משוכת ההתנגדות 1.4514$ מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר ייקבעו את כיוונו הבא של הפאונד לאחר יציאה מתקופת הדשדוש כאמור ובאופן שלהלן: פריצת רמת ההתנגדות 1.4514$ בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה ותתמוך בהמשך העליות כולל ניסיון לגעת ברמת השיא 1.4665$. מנגד, שבירת רמת השפל 1.4050$ בכיוון מטה תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותוביל לשינוי נוסף בקידומת 1.4000$ לכיוון מטה."
עוד נזכיר כי, כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא השבועי 1.4668$ בכיוון מעלה אזי אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובית במטרה להמר על חידוש הירידות כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL GBP BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4285, 1.4150, 1.4050, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי התאפיין אתמול בירידות. אם כי, הנעילה הייתה מלווה בירידה קלה, תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, דינאמיקה התואמת להנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים.
לדידנו, הופעת תבנית ההיפוך מסוג "יום היפוך שוורי" בתום המסחר אתמול עשויה להוליד תיקון טכני עולה בשער הדולר, תרחיש בהתממשותו ישפר את מחירי המכירה של החוזים מסוג SHORT על המטבע האמריקאי במטרה להמר על גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך של השוק הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195, 1.0265
נקודות תמיכה:
0.9590, 0.9560, 0.9525, 0.9470

חזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין מתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר של השוק תתכנס לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 110.66 ין ולבין משוכת ההתנגדות 114.55 ין מה שהופך אותן רמות לטריגרים אשר יקבעו את כיוונו הבא של הדולר מול הין לאחר תקופת הדשדוש הנוכחית ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 114.55 ין בכיוון מעלה תוביל להמשך העליות לעבר מחסום 118.00 ין, גל המאופיין כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית. מנגד, במקרה שבירה מטה למשוכת התמיכה 110.66 ין אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הנוכחית והופכת את רמת 107.50 ין כיעד ריאלי עבור תרחיש הירידה כאמור. "
נציין כי, מגמת הטווח הארוך של הדולר ין מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא השבועי 121.69 ין.

נקודות התנגדות:
113.80, 114.00, 114.55, 114.85, 115.95, 116.50
נקודות תמיכה:
112.05, 111.05, 110.65, 110.10, 109.45

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר האמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה כולל שבירת הנמוך השבועי 1.2921 קנדי בכיוון מטה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת הירידה על הגרף היומי ועלולה לסכן את רמת השפל 1.2830 מפני שבירה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוון מגמת הטווח הארוך של השוק, משוורית לדובית.

נקודות התנגדות:
1.3035, 1.3165, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640
נקודות תמיכה: 
1.2900, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה כולל נגיעה ביעד 0.7700$ עליו דיברנו בסקירות האחרונות.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק השוורית אם כי הופעת תבנית ההיפוך מסוג "יום היפוך דובי" בתום המסחר אתמול עלולה להוליד תיקון טכני יורד אותו ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על גל עלייה חדש עם כיוון המגמה השוורית הקיימת והיעד הבא כעת הינו 0.7800$.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY AUD SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7700, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7530, 0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי ננעל אתמול בעלייה יפה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים לפיה:
"... חרף הירידות אותן חווה הדולר הניוזלנדי בעת האחרונה, אנחנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה: גל הירידות הנוכחי ישפר את מחירי איסוף החוזים על הקיווי ויאפשר לנו איסוף ברמות זולות במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר לרמת השיא 0.6883$ כולל ניסיון לגעת במחסום 0.7000$. תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את השוק מטפס בימים הקרובים אל היעד 0.7180$."

נקודות התנגדות:
0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6875, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו מאותו יום לפיה:
"... טרם נוצר התקדים לשינוי מגמת הטווח הקצר הדובית החדשה, דבר המותנה בפריצת רמת השיא 1260.90$ קודם לכן, דינאמיקה המותירה סיכוי להמשך הירידות במהלך הימים הבאים."
נציין כי, מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה, לכן אנו ננצל את מגמת הירידה של הטווח הקצר הנוכחית לצורך הגדלה הדרגתית של פוזיציית LONG על הצהוב במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה הקיימת מחד ותחילתה של אחת חדשה בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY XAU SELL USD שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל השבועי 1046.20$.

נקודות התנגדות:
1245.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1206.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול ללא שינוי ולדידנו מגמת הירידה של הטווח הקצר צפויה להימשך ולבחון את משוכת התמיכה 36.00$ או נמוך ממנה, תרחיש הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הזהב השחור ויזמן את כניסתם של קונים חדשים ושוק, כתוצאה מכך מחיר החבית צפוי לחדש את העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיכום, מחיר חבית הנפט צפוי לרדת בימים הבאים לצורך חידוש העליות ואנו מזכירים כי, תוקף אסטרטגית המסחר בנפט מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 32.30$.

נקודות התנגדות:
40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
37.70, 36.00, 34.00, 32.00, 30.50

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
לדידנו, מחיר אונקיית הכסף עלול לרדת אל משוכת התמיכה 14.40$ , תרחיש אותו ננצל לצורף איסוף חוזים מסוג LONG על המתכת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל היעד 15.80$ אחריו 16.00$.

נקודות התנגדות:
15.80, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
15.00, 14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: