יום חמישי, אפריל 07, 2016

סקירת מטח יומית 07/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה על רקע הביקוש סביב רמת התמיכה 9500.00 אירו. נזכיר כי, אסטרטגיית המסחר שלנו על מדד המניות הגרמני נותרה בעינה וגורסת כי:
מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת מובילה אותנו לנצל את הירידות האחרונות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוגLONG  במטרה להמר על חידוש מגמת העלייה בקרוב ולדידנו השוק עוד יפרוץ את מחסום 10,000 אירו.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדאקס מותנה בהתייצבות המדד מעל לרמת השפל השבועי 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
9755.00, 9907.00, 10098.00, 10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00
נקודות תמיכה:
9490.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה עם תבנית מסוג "יום פנימי" ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי השוק הדובי על כן אנו מקטלגים את גל העלייה האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 3.9280 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8200, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית ללא תוך שמירה על מבנהו הטכני השוורי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה, הן בטווח הקצר וגם הארוך, התנהגות הגורסת לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על ידי הגדלת החשיפה לעסקאות פרו אירו במהלך הירידות המאופיינות כתיקון טכני בלבד, והימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 1.1500$ כולל ניסיון נגיעה ביעד 1.1670$ במהלך השבועות הקרובים. לסיכום נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו אירו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.0777$."

נקודות התנגדות:
1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1330, 1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בירידה במהלכה השוק שבר את משוכת התמיכה 1.4050$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה על יציאתו מהדשדוש בין 1.4050 – 1.45154 וכעת שער החליפין מתכוון שינוי קידומת מתחת ל-1.4000$ כול ניסיון להשיג שפל חדש מתחת לרמת השפל 1.3835$.
תחת תנאי שוק אלה, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT ולהמר על המשך הירידות וכל עלייה באשר היא רק תשפר את מחירי המכירה ותו לא, כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4225, 1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4000, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה קטנה בה ראינו ניסיון שבירה לרמת הנמוך היומי 0.9535 פרנק, ראייה המצביעה על האפשרות לחידוש הירידות במהלך הימים הקרובים. אולם, היעדר הנעילה היומית מתחת לרמה הנמוך 0.9535 פרנק עשויה להוליד תיקון טכני עולה בטרם תתחדשנה הירידות.
במילים אחרות, אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וננצל כל עלייה לצורך הגדלת החשיפה לחוזים מסוג SHORT במטרה להמר על המשך הירידות אל מתחת לרמת 0.9535 פרנק כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9650, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9525, 0.9470, 0.9405, 0.9360, 0.9255

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה והמסחר מתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו לפיה:
"... אנו רואים את הדולר ממשיך להתדרדר מול היפני אל אזור 107.00 ין במהלך השבועות הבאים וכל עלייה בטווח הקצר רק תשפר את מחירי המכירה במטרה להמר על המשך הירידות אל היעד 107.00 ין כאמור. "

נקודות התנגדות:
110.65, 112.20, 113.80, 114.00, 114.55, 114.85
נקודות תמיכה:
109.05, 108.80, 108.30, 107.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה אולם השוק עדיין מאותת על המשך העליות לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה ולפיה:
"...כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי השוק צפוי לפרוץ את רמת השיא 1.3295 קנדי ולהמשיך לטפס אל היעד 1.3720 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3220, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640
נקודות תמיכה: 
1.2920, 1.2855, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו ממשיכים באותה הנחת עבודה לפיה:
מדובר במגמת טווח ארוך שוורית לפיה אנו מנצלים את ירידות השוק בטווח הקצר לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7510, 0.7480, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו מותירים את הנחת העבודה השוורית על כנה הגורסת כי:
מדובר במגמה ארוכת טווח שוורית שביכולתה להשיא את שער הדולר הניוזלנדי אל היעד 0.7310$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6347$.

נקודות התנגדות:
0.6875, 0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6755, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה שלנו לפיה:
 "... מגמת הטווח הקצר הדובית משלימה לה תחתית סביב משוכת התמיכה 1207.70$, תבנית באם תושלם תעלה את הסיכויים לפריצת רמת השיא 1246.80$ בכיוון מעלה ותוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה כלומר היא תצטרף לכיוון מגמת הטווח הארוך של השוק, תרחיש אשר ישיא את מחיר אונקיית הזהב מעבר לשיא האחרון 1287.80$ שראינו בתאריך 11/03/2016. נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של הזהב הינה מגמת עלייה ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד מחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1046.20$. "

נקודות התנגדות:
1246.00, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1207.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה נאה ובהתאם לתחזית שלנו, לפיה:
"...לדידנו משוכת התמיכה התחומה בין הרמות 32.00 – 34.00 תשחק במהלך התקופה הקרובה כמשוכת תמיכה ותזמן כניסתם של קונים חדשים אשר יגבירו את הביקוש על הזהב השחור והתוצאה במקרה דנן תהיה – חידוש עליות מגמת הטווח הארוך. "

נקודות התנגדות:
38.30, 40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
36.00, 34.00, 32.00, 30.50, 29.85

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה קטנה יחסית ואנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר הקוראת לאיסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעל רמת ההתנגדות 15.60$.

נקודות התנגדות:
15.60, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: