יום שישי, אפריל 08, 2016

סקירת מטח יומית 08/04/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה יחד עם זאת, מבנה השוק עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק השוורי, לכן אנו ננצל את ירידות התקופה הנוכחית לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להוון את גל העלייה החדש שיווצר בתום הגל היורד הנוכחי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדאקס מותנה בהתייצבות המדד מעל לרמת השפל השבועי 8699.30 אירו.

נקודות התנגדות:  
9755.00, 9907.00, 10098.00, 10,115.00, 10165.00, 10400.00, 10632.00
נקודות תמיכה:
9480.00, 9330.00, 9319.00, 9125.00, 9080.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה שנייה ברציפות והשוק מתנהג בהתאם להנחת העבודה הדובית המלווה אותנו בתקופה האחרונה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי השוק הדובי על כן אנו מקטלגים את גל העלייה האחרון תחת סעיף התיקון הטכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת. "
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא השבועי 3.9280 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8200, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7400, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית ההיפוך מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal day" תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי. מכאן, אנו מניחים כי, השוק עלול לאבד מערכו במהלך הימים הקרובים כתוצאה מתחילתו של תיקון טכני יורד המיוחס לפעילות מימוש רווחים על ידי השחקנים במיוחד סגירת הפוזיציות לפני סופ"ש.
יחד עם זאת, גל הירידות הצפוי נועד לשפר לנו את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG כשמדבור באיסוף הדרגתית העשוי לשפר את מחיר הקנייה הממוצע של הפוזיציה המצרפית במטרה להוון מחידוש העלייה בשערו של האירו בתום התיקון הטכני היורד והמשך העליות אל היעד 1.1670$.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל 1.1670$.

נקודות התנגדות:
1.1460, 1.1495, 1.1675
נקודות תמיכה: 
1.1330, 1.1220, 1.1150, 1.1070, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד דולר ננעל אתמול בירידה אולם ללא נמוך יומי חדש, דינאמיקה ההופכת את הגבוהה היומי 1.4171 וגם את הנמוך היומי 1.4004 לשני הטריגרים שבהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של השוק לימים הקרובים ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי 1.4171 בכיוון מעלה, תאותת על תחילתו של תיקון טכני עולה בעוד שבירה מטה לרמת הנמוך היומי 1.4004 תצביע על חידוש מגמת הירידה הקיימת ותסכן את הקידומת 1.4000$ ותפיל את שער הליש"ט אל השפל 1.3835$, תרחיש ריאלי בהחלט!
לסיכום, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT לפיה נהמר על המשך הירידות וכל עלייה באשר היא רק תשפר את מחירי המכירה ותו לא, כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4668$.

נקודות התנגדות:
1.4225, 1.4460, 1.4515, 1.4580, 1.4670
נקודות תמיכה:
1.4000, 1.3875, 1.3820

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ללא שינוי כמעט כולל הופעת תבנית ההיפוך מסוג "יום היפוך שוורי – Bullish Reversal Day" תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, דינאמיקה המובילה אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני עולה כאשר הטריגר לתחילתו של גל העליות כאמור מותנה בפריצת הגבוהה היומי 0.9581 פרנק בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לעלייה אל היעד 0.9640 פרנק. אולם, אין מדובר בשינוי מגמה אלא שיפור מחיר המכירה של הדולר, כלומר עלייה לצורך ירידה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.0092 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9650, 0.9785, 0.9880, 1.0040, 1.0097, 1.0195
נקודות תמיכה:
0.9505, 0.9470, 0.9405, 0.9360, 0.9255

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו וננעל אתמול בירידה נוספת ורשם את הנמוך היומי 107.65 ין. כעת, אנו צופים תחילתו של תיקון טכני עולה במסגרתו תיבחן רמת ההתנגדות 110.65 ין מחדש.

נקודות התנגדות:
110.65, 112.20, 113.80, 114.00, 114.55
נקודות תמיכה:
107.65, 107.00, 106.80

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול עלייה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה שוורית על כנה ולפיה:
"...כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2830 קנדי אזי השוק צפוי לפרוץ את רמת השיא 1.3295 קנדי ולהמשיך לטפס אל היעד 1.3720 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3220, 1.3295, 1.3405, 1.3450, 1.3585, 1.3640
נקודות תמיכה: 
1.2920, 1.2855, 1.2830, 1.2780, 1.2645

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה אותה אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצלה לצורך הגדלת החשיפה לאוזי על ידי איסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות בשוק.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר האוסטרלי מועל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7680, 0.7725, 0.7740, 0.7810
נקודות תמיכה:
0.7475, 0.7425, 0.7385, 0.7285, 0.7260

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה אולם מבנהו הטכני עבור הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק השוורי לכן אנו מותירים את הנחת העבודה השוורית על כנה הגורסת כי:
".... מדובר במגמה ארוכת טווח שוורית שביכולתה להשיא את שער הדולר הניוזלנדי אל היעד 0.7310$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6347$. "

נקודות התנגדות:
0.6875, 0.6965, 0.7000, 0.7025, 0.7080, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6755, 0.6675, 0.6565, 0.6540, 0.6515

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעליה ומחיר האונקיה מתקרב ממשוכת ההתנגדות 1246.80$ על כן אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה ולפיה:
 "... מגמת הטווח הקצר הדובית משלימה לה תחתית סביב משוכת התמיכה 1207.70$, תבנית באם תושלם תעלה את הסיכויים לפריצת רמת השיא 1246.80$ בכיוון מעלה ותוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה כלומר היא תצטרף לכיוון מגמת הטווח הארוך של השוק, תרחיש אשר ישיא את מחיר אונקיית הזהב מעבר לשיא האחרון 1287.80$ שראינו בתאריך 11/03/2016. נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של הזהב הינה מגמת עלייה ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד מחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1046.20$. "

נקודות התנגדות:
1246.80, 1272.00, 1287.00, 1300.0, 1320.00
נקודות תמיכה:
1207.00, 1200.00, 1193.00, 1180.00, 1170.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה אותה אנו מייחסים להפעלת הוראות המכירה סביב משוכת ההתנגדות 38.00 דולר אולם מדובר בירידה לצורך עלייה, לכן אנו רואים את מחיר החבית ממשיך לטפס בניסיון לגעת במחסום 40.00 דולר לחבית במהלך הימים הקרובים.
נציין כי, תוקף הנחת העבודה שלנו עבור מגמת הטווח הארוך מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל השבועי 29.85 דולר.

נקודות התנגדות:
38.30, 40.50, 41.90, 42.50, 43.00, 44.00
נקודות תמיכה:            
35.25, 34.00, 32.00, 30.50, 29.85

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים על פיה:
מחיר אונקיית הכסף צפוי לטפס בכיוון מעלה לכן אסטרטגיית המסחר שלנו קוראת לאיסוף חוזים מסוג LONG במהלך הירידות במטרה להמר על גל עליות אשר ביכולתו להשיא את מחיר האונקיה מעל לרמת ההתנגדות 15.60$.

נקודות התנגדות:
15.60, 16.20, 16.40, 17.00, 17.50
נקודות תמיכה: 
14.60, 14.40, 13.50

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: