יום שלישי, מאי 10, 2016

סקירת מטח יומית 10/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה, התומכת את הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך שלך השוק מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד גל הירידה אשר החל מיום 21/04/2016 מקוטלג כתיקון טכני טבעי הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG  במטרה לבנות פוזיציית קנייה ולהמר על סיומו של גל הירידה הנוכחי ותחילו של אחד חדש עם כיוון מגמת העלייה הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בהתייצבות קריאות מדד הדאקס מעל לרמת השפל 9484.00 אירו.

נקודות התנגדות:  
10098.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול ללא שינוי אולם מגמת הטווח הקצר מאותתת על המשך העליות כולל ניסיון פריצת מחסום ההתנגדות הפסיכולוגית 3.8000 שקלים בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 3.8450 שקלים ליעד ריאלי עבור גל העלייה הצפוי.
אודות מגמת הטווח הארוך אזי השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה ובהיעדר פריצת שוורית לרמת ההתנגדות 3.9280 אזי מוקדם להניח כי, מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת השתנתה לעלייה חרף הצפי לעליות בימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.8210, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה ואנו עדיין בדעה כי, שבירת רמת 1.1385$ תוביל להמשך הירידות במטבע האירופי מול האמריקאי אולם בהיעדר שבירה דובית לרמת השפל 1.1216$ אזי אנו ננצל את גל הירידה הנוכחי לצורך בניית פוזיציית LONG חדשה על האירו במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.1465, 1.1620, 1.1650, 1.1675, 1.1700
נקודות תמיכה: 
1.1370, 1.1215, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל אתמול בירידה מינורית ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"...גל הירידה של הימים האחרונים מאופיין תחת סעיף התיקון הטכני בלבד עבור מגמת הטווח הארוך השוורית, מה שמוביל אותנו לנצל את הירידות הבאות בשוק לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוגLONG  באופן הדרגתי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך של השוק."
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הלירה מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4003$.

נקודות התנגדות:
1.4570, 1.4640, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4370, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה מינורית ואנו מזכירים כי, מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת הירידה, לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 0.9797 פרנק בכיוון מעלה, אזי כל עלייה במהלך הימים הבאים הינה לצורך ירידה. אחרת, במקרה פריצת רמת השיא 0.9797 פרנק אזי מדובר בשינוי מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 1.0000 פרנק הופך לריאלי עבור התרחיש האמור.

נקודות התנגדות:
0.9735, 0.9795, 0.9880, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440, 0.9405, 0.9360

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה, בדיוק לפי התחזית שלנו מהימים האחרונים, לפיה:
"... לדידנו השוק עדיין צפוי לטפס אל מעבר למחסום 108.00 ין כאשר הטריגר לכך מותנה בפרצת רמת ההתנגדות 107.50 ין קודם לכן, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר הדובית הקיימת אשר תהפוך להיות מגמת עלייה... "
נציין כי, מגמת הטווח הארוך הקיימת עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי, לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 111.81 ין אזי מוקדם להניח כי, שינוי מגמת הטווח הארוך של השוק מירידה לעלייה.

נקודות התנגדות:
109.00, 109.75, 110.65, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75, 104.20

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק, לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך הדובית חווה כעת תיקון טכני עולה, דינאמיקה שביכולתה לשפר את מחירי המכירה של הדולר האמריקאי ותספק לנו הזדמנות לבניית פוזיציית SHORT חדשה זאת בצורה הדרגתית (במהלך העליות) במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת."

נקודות התנגדות:
1.3035, 1.3165, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2855, 1.2730, 1.2585, 1.2460, 1.2420, 1.2380, 1.2310

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה חרף זאת מבנהו הטכני של השוק עדיין פרו אוסטרלי, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
 "... כל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף החוזים על האוסטרלי השומר על מבנה מגמתי שוורי עבור מגמת הטווח הארוך. לכן, אנו מקטלגים אותן ירידות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, תיקון העלול להפיל את שער החליפין אל מחסום 0.7100 עם סטייה של 30± נקודות  ולאחר מכן השוק צפוי לחדש את העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת אל מעבר לרמת השיא 0.7835$. "

נקודות התנגדות:
0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7765, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7300, 0.7260, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה כולל שבירת משוכת התמיכה 0.6795$ בכיוון מטה, מה שהוביל לשינוי כיונה של מגמת הטווח הארוך מעלייה לירידה.
תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער הדולר ימשיך לרדת אל היעד 0.6700$ במהלך הימים הקרובים וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות נוסף עם כיוון מגמת הירידה החדשה.
לסיום נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.7055$.

נקודות התנגדות:
0.6800, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6755, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה אשר כללה שבירת רמת התמיכה המינורית 1270.60$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר של הזהב, מעלייה לירידה, דינאמיקה המובילה אותנו להניח כי, מחיר אונקיית הזהב ימשיך לרדת במהלך ימים הבאים במסחר מול הדולר.
אודות מגמת הטווח הארוך, אזי מבנהו הטכני של השוק מקיים עדיין את מבנה השוק השוורי הודות להתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1207.70$, מה שמוביל אותנו לנצל את מגמת הירידה קצרת הטווח כאמור לעיל, לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי הקנייה על הזהב במטרה להמר על סיומה של אותה מגמת קצרת טווח דובית ותחילתה של אחת חדשה בכיוון עלייה.

נקודות התנגדות:
1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.0, 1355.00
נקודות תמיכה:
1260.00, 1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום אתמול בירידה ואנו עדיין מזכירים את חשיבות המעקב אחר ביצועי השוק סביב משוכת התמיכה 43.20$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת העלייה קצרת הטווח לירידה, מה שהופך את היעד 40.50$ לריאלי עבור התרחיש האמור.
אודות מגמת הטווח הארוך של הנפט, מדובר עדיין במגמת עלייה על כן, כל ירידה במהלך הימים הבאים כולל תרחיש שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר, ינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתה של מגמת עלייה חדשה בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת, כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מהסוג LONG CL מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 36.55$.

נקודות התנגדות:
46.10, 46.85, 48.00, 50.00
נקודות תמיכה:            
43.15, 42.00, 40.00, 38.00, 35.25

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה, ובהתאם לתחזית שלנו מאותו יום, לפיה:
"... הופעת הסטייה השלילית על מדדי המומנטום במהלך הימים האחרונים, מצביעה על האפשרות להמתנות העליות ותחילתו של גל ירידות קרוב. "
נציין כי, גל הירידה הנוכחי הוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, ולדידנו השוק יבחן את משוכת התמיכה 15.00 – 16.00$ במהלך הימים הבאים, מה שהופך אותה לטריטוריית איסוף חוזים מסוג LONG  במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש.

נקודות התנגדות:
17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
17.00, 16.50, 16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: