יום רביעי, מאי 11, 2016

סקירת מטח יומית 11/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה שלישית ברציפות ולדידנו עקומת הממוצע הנע 20 ימים תתנגד להמשך העליות ביומיים הבאים מה שעלול להוליד גל ירידה, אותו גל צפוי לשפר את מחירי הקנייה של החוזים ויזמן את כניסתם של שחקנים חדשים מה שיגביר את הביקוש על המדד וכתוצאה מכך, הדאקס יחדש את העליות לשיא חדש מעל לשיא האחרון שנרשם ב21/04/2016.
לסיום, אסטרטגיית המסחר שלנו על הדאקס הינה לנצל את הירידות הבאות במטרה להמר על חידוש העליות.

נקודות התנגדות:  
10105.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9920.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר מאותתת על המשך העליות כולל ניסיון פריצת מחסום ההתנגדות הפסיכולוגית 3.8000 שקלים בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 3.8450 שקלים ליעד ריאלי עבור גל העלייה הצפוי. אודות מגמת הטווח הארוך אזי השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה ובהיעדר פריצת שוורית לרמת ההתנגדות 3.9280 אזי מוקדם להניח כי, מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת השתנתה לעלייה חרף הצפי לעליות בימים הקרובים. "

נקודות התנגדות:
3.8000, 3.8210, 3.8510, 3.8600
נקודות תמיכה:
3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה מינורית ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה פרו אירו, לפיה:
כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.12164 אזי אנו ננצל כל ירידה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.1465, 1.1620, 1.1650, 1.1675, 1.1700
נקודות תמיכה: 
1.1355, 1.1215, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל אתמול בעלייה כולל הופעת תבנית "יום פנימי – Inside Day" ובהיעדר הפתעות מצד הבנק המרכזי האנגלי BOE היום (החלטת הריבית) אזי הלירה צפויה לחדש את העליות שלה אל מעבר למחסום 1.4700$ ובמקרה שהלירה "תחטוף" מסיבה כלשהי, לדידנו גל הירידה רק ישפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG  על הליש"ט מה שיגרום לכניסתם של שחקני מגמות חדשים במטרה להמר על תחילתו של אותו גל עליות אל מעבר למחסום 1.4700$ כאמור.
לסיכום, הפאונד למעלה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.4003$.

נקודות התנגדות:
1.4570, 1.4640, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4370, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת הירידה, לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 0.9797 פרנק בכיוון מעלה, אזי כל עלייה במהלך הימים הבאים הינה לצורך ירידה. אחרת, במקרה פריצת רמת השיא 0.9797 פרנק אזי מדובר בשינוי מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה והיעד 1.0000 פרנק הופך לריאלי עבור התרחיש האמור. "

נקודות התנגדות:
0.9765, 0.9795, 0.9880, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440, 0.9405

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה ובהתאם לתחזית שלנו ואנו מזכירים כי, בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 111.81 ין בכיוון מעלה אזי עליות מגמת הטווח הקצר הקיימת עשויה לזמן את כניסתם של שורטיסטים חדשים במטרה לנצל את השיפור במחירי המכירה לצורך הימור על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:
109.40, 109.75, 110.65, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה קטנה אם כי, מגמתה עלייה קצרת הטווח אשר החלה ב-04/05/2016 עשויה לתמוך בעליות נוספות במהלך הימים הבאים, תרחיש בהתממשותו ישפר את מחירי המכירה על הדולר האמריקאי, מה שיוביל אותנו לנצל אותם מחירי מכירה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדשה בכיוון המגמה.
לסיכום, הצמד USDCAD עליות בטווח הקצר לצורך חידוש הירידות של מגמת הטווח הארוך.

נקודות התנגדות:
1.3035, 1.3165, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2855, 1.2730, 1.2585, 1.2460, 1.2420, 1.2380, 1.2310

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה כוללת הופעת תבנית ההיפוך "יום היפוך שוורי – Bullish Inside day" ראייה המאותת על סיומו של התיקון הטכני היורד האחרון ותחילתו של גל עליות בכיוון מגמת העלייה הקיימת ובמידה והאוסטרלי יחווה ירידות נוספות במהלך הימים הקרובים אזי אנו ננצל אותן ירידות לצורך איסוף חוזי קנייה נוספים ובמחירים אטרקטיביים בהשוואה למחירי השוק כעת זאת במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7765, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7300, 0.7260, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה מיום שלישי לשבירת שווא ולדידנו הקיווי יוותר על המשך הירידות ויצטרף למהלך העליות בזירת האוסטרלי/דולר כאשר הטריגר לחידוש העליות הינו פריצת רמת 0.6830$ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל להמשך העליות אל מעבר למחסום 0.6900$ .

נקודות התנגדות:
0.6830, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי תוך שמירת המבנה הטכני השוורי של מגמת הטווח הארוך. לכן, אנו ננצל את מגמת הירידה קצרת הטווח הקיימת לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הזהב במטרה להמר על תחילתו של גל העליות חדש בכיוון אותה מגמת עלייה שוורית ארוכת טווח.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל למשוכת התמיכה 1207.00$.

נקודות התנגדות:
1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.0, 1355.00
נקודות תמיכה:
1255.00, 1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה אם כי, מחיר החבית נשאר בגבולות תבנית הדשדוש התחומה בין הרמות 43.00 – 46.80$ תוך שמירת מגמת הטווח הארוך על מבנה  שוורי, ראייה המובילה אותנו לנצל כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אשר ישיא את מחירי החבית לשיא חדש מעל לשיא של יום 29/04/2016.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 36.55$.

נקודות התנגדות:
46.10, 46.85, 48.00, 50.00
נקודות תמיכה:            
43.15, 42.00, 40.00, 38.00, 35.25

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי, כל ירידה במהלך הימים הבאים רק נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
17.00, 16.50, 16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: