יום שישי, מאי 20, 2016

סקירת מטח יומית 20/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה ואנו רואים כי, מגמת הטווח הקצר מתכנסת לתוך תבנית דשדוש אופקית אולם זו של הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את התקופה הנוכחית כאתנחתא זמנית בטרם תתחדשנה העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיכום, מדד הדאקס עדיין למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות קריאות הדאקס מעל לרמת השפל השבועי 9484.75 נקודות.

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה ונגע ביעד 3.8700 שקלים עליו דיברנו בימים האחרונים, כעת אנו רואים סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים לגל העלייה האחרון שראינו בשבוע הנוכחי, גל שביכולתו להחזיר את שער החליפין לבחון את משוכת התמיכה 3.8250 – 3.8300 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8750, 3.9000, 3.9250
נקודות תמיכה:
3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה הכוללת נעילה יומית מתחת לרמת השפל 1.1216$, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך השוורית לדובית, כלומר האירו עבר להיסחר במגמת ירידה, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT לפיה ננצל כל עלייה במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג מכירה במטרה להמר על המשך הירידות אל מתחת למחסום 1.1100$.

נקודות התנגדות:
1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1170, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד/דולר ננעל אתמול ללא שינוי כמעט תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה הן על הגרף וגם השבועי, ראייה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG אם כי, לא ברמה הנוכחי זאת מחשש לתחילתו של מימוש רווחים חלקי על ידי הסוחרים, תרחיש המתבטא בתיקון טכני יורד הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג קנייה על הלירה וינוצל על ידנו במטרה להמר על גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הנוכחית.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$.

נקודות התנגדות:
1.4665, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4530, 1.4460, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה נוספת, ובהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך כל הימים האחרונים, לפיה:
"... אנו עדיין בדעה כי, השוק צפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 0.9797 פרנק בכיוון מעלה ולהמשיך לטפס אל מחסום 1.0000 פרנק לאחר מכן. "
חשוב לציין כי, חרף מבנהו הטכני הברור, רמת המחירים כבר אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית ועדיף לעשות זאת רק לאחר תיקון טכני יורד כלשהו.

נקודות התנגדות:
0.9930, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה מינורית ואנחנו עדיין בדעה כי, שער החליפין של הדולר ימשיך לטפס במהלך הימים הקרובים כולל ניסיון פריצת רמת השיא 111.80 ין בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 114.80 ין ליעד ריאלי.

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעליות מעל למחסום 1.3000 קנדי, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה. כעת, עם צפי לחידוש עליות מחיר הנפט בעולם, אנו רואים סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד בזירת הצמד USDCAD כלומר, תחילתו של גל ירידות, תרחיש אשר יספק הזדמנות כניסה לסוחרים שטרם נכנסות ברמות קודמות.

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה מינורית כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" במקביל למצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של הדולר האוסטרלי, יחדיו ראיות המובילות אותנו להניח כי, התיקון הטכני היורד הנוכחי הגיע לקצו וכעת השוק צפוי לחדש את עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7170, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה מינורית, מה שמוביל אותנו להמשיך באותה הנחת עבודה, לפיה:
"...המסחר צפוי להתכנס בתוך תבנית דשדוש אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 0.6714$ ולבין משוכת ההתנגדות 0.6848$ מה שהופך שתי רמות אלה לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הקיווי ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 0.68484 בכיוון מעלה תצביע על תחילתו של גל עליות שביכולתו להשיא את שער הדולר מעל רמת 0.6950$. מנגד, במקרה שבירה מטה של משוכת התמיכה 0.6848$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6715, 0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה וכמעט נגע במחסום 1240.00$, בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים, לפיו:
"... מגמת הטווח הקצר בעלולה לחוות ירידות כולל ניסיון שבירת רמת השפל 1258.30$ מה שיפיל את מחיר האונקיה אל מתחת לרמת 1240.00$.,
כעת אנו מזכירים כי, כל עוד מחיר הזהב מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1207.70$ אזי מגמת הטווח הארוך הינה מגמת עלייה ואנו ננצל את הירידות הקרובות לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש. אחרת, במקרה שבירה מטה של אותה רמת השפל 1207.70$ אזי היעד 1180.00$ הינו ריאלי לתרחיש הדובי האמור.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול ללא שינוי אם כי, התאפיין בירידה שהסתיימה בהופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי", מה שמוביל אותנו להניח כי, מחיר הנפט יחדש כעת את עליות מגמת הטווח הארוך כולל שינוי קידומת מעל ל-50.00 דולר.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.55, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה חדה אולם אנו רואים בה הזדמנות אטרקטיבית לאיסוף אגרסיבי של חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חד אשר ביכולתו להשיא את מחיר אונקיית הכסף מעל למחסום 17.00 דולר/אונקיה במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: