יום שני, מאי 23, 2016

סקירת מטח יומית 23/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי האחרון בעלייה ללא שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר מתכנסת לתוך תבנית דשדוש אופקית אולם זו של הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את התקופה הנוכחית כאתנחתא זמנית בטרם תתחדשנה העליות של מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. לסיכום, מדד הדאקס עדיין למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות קריאות הדאקס מעל לרמת השפל השבועי 9484.75 נקודות."

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי האחרון בעלייה נוספת ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 3.9000 שקלים במקביל למצב קניות היתר אליו הגיע שער הדולר בתקופה האחרונה, יחדיו ראיות המובילות אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים על ידי השחקנים.

נקודות התנגדות:
3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8600, 3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי האחרון בעלייה מינורית תוך שמירה על מבנה מגמתי יורד, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה הדובית על כנה, לפיה:
שתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת הירידה לכן אנו נאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT וננצל כל עלייה במהלך הימים הקרובים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT על האירו במטרה להמר על חידוש גל הירידה הנוכחי אל מתחת למחסום 1.1100$.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SELL EUR BUY USD שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1170, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי האחרון בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג את הירידה האחרונה תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, כלומר ירידה לצורך עלייה וננצל כל ירידה נוספת במהלך הימים הקרובים לאיסוף הדרגתי של חוזים מסוג קנייה על הלירה במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$.

נקודות התנגדות:
1.4665, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4530, 1.4460, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי האחרון  בירידה מינורית ולדידנו, מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה במקביל לקרבה ממשוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 1.0000 פרנק, יחדיו ראיות המעלות את הסיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד.
במילים אחרות, חרף מבנהו הטכני העולה של הצמד USDCHF, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית ועדיף לעשות זאת רק לאחר ירידה כלשהי העשויה לשפר את מחירי הקנייה של הדולר מול השוויצרי.
לסיכום, תוקף הנחת השוק השוורית מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9930, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי האחרון בירידה ולדידנו גם אם הצמד יחווה ירידות במהלך הימים הבאים, הן תתייצבנה מעל לרמת השפל 105.50 ין ותספקנה הזדמנות לאיסוף חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר לשיא 110.66 ין.

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי האחרון בעלייה מינורית והשוק מאותת על תחילתו של תיקון טכני בטרם ימשך לטפס מעלה.

נקודות התנגדות:
1.3165, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון בירידה מינורית ואנו עדיין בדעה כי:
"... הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי" במקביל למצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של הדולר האוסטרלי, יחדיו ראיות המובילות אותנו להניח כי, התיקון הטכני היורד הנוכחי הגיע לקצו וכעת השוק צפוי לחדש את עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת."

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7170, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל ביום שישי האחרון בעלייה מינורית ללא שינוי בהנחת העבודה המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה, לפיה:
"...המסחר צפוי להתכנס בתוך תבנית דשדוש אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 0.6714$ ולבין משוכת ההתנגדות 0.6848$ מה שהופך שתי רמות אלה לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הקיווי ובאופן שלהלן:
פריצת משוכת ההתנגדות 0.68484 בכיוון מעלה תצביע על תחילתו של גל עליות שביכולתו להשיא את שער הדולר מעל רמת 0.6950$. מנגד, במקרה שבירה מטה של משוכת התמיכה 0.6848$ בכיוון מטה אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130, 0.7200
נקודות תמיכה:
0.6715, 0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי האחרון ללא שינוי כמעט ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך מקיימת עדיין את תנאי השוק השוורי, מה שהופך את הירידות האחרונות להזדמנות איסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת. יחד עם זאת, במטרה שבירה מטה לרמת השפל 1207.70$ אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך והיעד 1180.00$ הופך להיות ריאלי לתרחיש הדובי האמור.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי האחרון בירידה מינורית ולדידנו הקושי בפריצת רמת השיא 49.55$ עלולה להוליד מימוש רווחים חד במחיר החבית במיוחד לאור ממצב קניות היתר אליו מחיר החבית על הגרף השבועי.
חשוב לציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך השוורית, כלומר ירידה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי האחרון ללא שינוי ואנחנו עדיין בדעה כי, כל ירידה המחיר האונקיה נועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי הקנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש מעבר למחסום 17.00$ ובכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: