יום רביעי, מאי 25, 2016

סקירת מטח יומית 25/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה ומתנהל על פי התחזית המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הקצר ממשיכה לדשדש בתוך תבנית אופקית במקביל לכך מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר השוורית הגורסת כי, כל עוד הדאקס מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9484.75 נקודות אזי כיוונו של השוק הינו למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה. "

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה נוספת ומתנהל לפי התחזית שלנו הגורסת כי:
"... קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 3.9000 שקלים במקביל למצב קניות היתר אליו הגיע שער הדולר בתקופה האחרונה, יחדיו ראיות המובילות אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים על ידי השחקנים."
נזכיר כי, גל הירידה הנוכחי מקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וצפוי לקבל תמיכה מעל משוכת התמיכה 3.8000 – 3.8250 שקלים ולאחר מכן הדולר צפוי לחדש את מגמת העלייה הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התחזית שלנו, לפיה:
"... שתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת הירידה, ראייה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT במסגרתה אנו ננצל כל עלייה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש הירידות. לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. "

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1130, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה נאה, בהתאם לתחזית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה חרף הירידות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ואנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך ניצול הירידות לצורך שיפור במחירי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$. "

נקודות התנגדות:
1.4665, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה ואנחנו עדיין בדעה כי, הצמד ימשיך להיסחר במגמת העלייה הקיימת כולל נגיעה בנקודת האיזון 1.0000 פרנק במהלך הימים הבאים וכל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף החוזי הקניה על הדולר במטרה להמר על המשך העליות לאחר מכן.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9940, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירות קודמות, לפיו:
"....גם אם הצמד יחווה ירידות במהלך הימים הבאים, הן תתייצבנה מעל לרמת השפל 105.50 ין ותספקנה הזדמנות לאיסוף חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר לשיא 110.66 ין. "

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי התאפיין אתמול בעלייה במחצית היום אולם ננעל אתמול בירידה, ראייה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... השיפור האחרון חל בלבד על מגמת הטווח הקצר בעוד זו של הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה לעלייה, לכן בהיעדר מבנה מינימאלי דובי למגמת הטווח הארוך אזי מוקדם להניח כי, הדולר שינה את כיוונו מול הקנדי."
במילים אחרות, מגמת הטווח הארוך של הצמד USDCAD עדיין מקיימת את תנאי מגמת הירידה.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה יחד עם זאת, מבנהו הטכני של השוק עבור הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי מגמת העלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.6970$, מה שהופך את מגמת הירידה קצרת הטווח להזדמנות איסוף חוזי קנייה במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח ותחילתה של מגמת עלייה חדשה.

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה כולל שבירת רמת השפל 0.6714$ ולדידנו מדובר בשבירת שווא – False Breakout, מה שעשוי להוליד גל עלייה חדש אשר יחזיר את שער הדולר ניוזלנדי לתוך התעלה האופקית אשר נוצרה במהלך השבועיים האחרונים.

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"...המסחר בטווח הקצר יטה לירידות אולם הצלחת השוק בלהתייצב מעל משוכת התמיכה 1207.70$ תשמור על כבוד "הצהוב" העשוי לחדש את העליות. אחרת, במטרה שבירה מטה של אותה רמת השפל 1207.704 אזי היעד 1180.00$ הופך לריאלי. "

נקודות התנגדות:
1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00, 1320.00
נקודות תמיכה:
1210.00, 1207.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנדנד בתוך התבנית האופקית עליה דיברנו אתמול והתחומה בין משוכת התמיכה 47.25 ולבין משוכת ההתנגדות 49.55$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו עד לפריצת אחד משני הטריגרים שציינו, מה שייקבע את כיוונו הבא של מחיר החבית ובאופן שלהלן:
שבירת רמת התמיכה 47.25$ תוליד גל ירידות אל אזור 45.00$ בעוד פריצת רמת השיא 49.55$ תצביע על חידוש מגמת העלייה ותשיא את מחיר החבית מעל למחסום 50.00$ אל אזור 52.00 לערך.
טכנית, מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת העלייה, לכן אנו עדיין רואים בתרחיש שינוי קידומת ל-50.00$ כתרחיש ריאלי לתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התחזית שלנו ואנו מזכירים כי, הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) צפויה לקבל תמיכה סביב טריטוריית 16.00$ ונועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון המגמה השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: