יום שלישי, מאי 24, 2016

סקירת מטח יומית 24/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי במבנהו הטכני של השוק, כלומר מגמת הטווח הקצר ממשיכה לדשדש בתוך תבנית אופקית במקביל לכך מגמת הטווח הארוך מצליחה לקיים את תנאי השוק השוורי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה השוורית על כנה ולפיה:
כל עוד הדאקס מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9484.75 נקודות אזי כיוונו של השוק הינו למעלה וכל ירידה הינה לצורך עלייה.

נקודות התנגדות:  
10107.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום, לפיו:
"... קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 3.9000 שקלים במקביל למצב קניות היתר אליו הגיע שער הדולר בתקופה האחרונה, יחדיו ראיות המובילות אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני יורד כתוצאה ממימוש רווחים על ידי השחקנים."
נציין כי, מדובר בתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיווה של מגמת העלייה החדשה שנוצרה.

נקודות התנגדות:
3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8600, 3.8250, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה ושתי מגמות השוק מקיימות את תנאי מגמת הירידה, ראייה המובילה אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT במסגרתה אנו ננצל כל עלייה במהלך הימים הבאים לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מכירה במטרה להמר על חידוש הירידות.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר באירו שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1170, 1.1150, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה מינורית והשוק מצליח לקבל תמיכה מעקומת הממוצע הנע 50 ימים, ראייה התומכת בהנחת העבודה שלנו, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה חרף הירידות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ואנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG תוך ניצול הירידות לצורך שיפור במחירי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4000$.

נקודות התנגדות:
1.4665, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה מינורית אותה ניתן לייחס למצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין במקביל לקרבתו ממשוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 1.0000 פרנק.
יחד עם זאת, השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת העלייה לכן כל ירידה במהלך התקופה הקרובה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות אל היעד 1.0000 פרנק כאמור.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9930, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495, 0.9440

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
"....גם אם הצמד יחווה ירידות במהלך הימים הבאים, הן תתייצבנה מעל לרמת השפל 105.50 ין ותספקנה הזדמנות לאיסוף חוזי קנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר לשיא 110.66 ין. "

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90, 104.75

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה מינורית נוספת מגמת הטווח הקצר מצליחה לצבור מומנטום שוורי, מה שתומך בחידוש העליות.
נזכיר כי, השיפור האחרון חל בלבד על מגמת הטווח הקצר בעוד זו של הטווח הארוך טרם שינתה את כיוונה לעלייה, לכן בהיעדר מבנה מינימאלי דובי למגמת הטווח הארוך אזי מוקדם להניח כי, הדולר שינה את כיוונו מול הקנדי.

נקודות התנגדות:
1.3175, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה והשוק מאותת על המשך הירידות בימים הקרובים אולם בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 0.6970$ אזי מדובר בהזדמנות לאיסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG במטרה להמר על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח ותחילת אחת חדשה עולה.

נקודות התנגדות:
0.7250, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7170, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה וכעת יש לעקוב אחרי ביצועי השוק סביב משוכת התמיכה 0.6714$ במיוחד האם תישבר בכיוון מטה, תרחיש בהתממשותו יוביל לגל ירידות בגובהה 130 נקודות, כלומר ירידה אל היעד 0.6585$ לערך. בינתיים, בהיעדר השבירה מטה כאמור אזי המסחר צפוי להמשיך להתנהל בתוך תבנית הדשדוש הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6710, 0.6705, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה קטנה ולדידנו המסחר בטווח הקצר יטה לירידות אולם הצלחת השוק בלהתייצב מעל משוכת התמיכה 1207.70$ תשמור על כבוד "הצהוב" העשוי לחדש את העליות. אחרת, במטרה שבירה מטה של אותה רמת השפל 1207.704 אזי היעד 1180.00$ הופך לריאלי.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1290.50, 1300.00, 1306.00, 1320.00, 1340.00
נקודות תמיכה:
1240.00, 1225.00, 1210.00, 1207.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה והתיקון הטכני מקבל צורת התכנסות אופקית של מחיר החבית בין משוכת התמיכה 47.25 ולבין משוכת ההתנגדות 49.55$, מה שהופך אותן רמות לטריגרים שבהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו של הנפט בימים לאחר מכן באופן שלהלן:
שבירת רמת התמיכה 47.25$ תוליד גל ירידות אל אזור 45.00$ בעוד פריצת רמת השיא 49.55$ תצביע על חידוש מגמת העלייה ותשיא את מחיר החבית מעל למחסום 50.00$ אל אזור 52.00 לערך.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה עם צפי להמשך ירידות אלה בימים הבאים, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי הקנייה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון המגמה השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.15, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: