יום שישי, מאי 27, 2016

סקירת מטח יומית 27/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה שלישית ברצפיות, בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד המדד אינו שובר את רמת השפל אשר נרשמה ב-06/05/2016.
עוד נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עוד עבור הצטרפותם של שחקני מגמות חדשים שטרם נכנסו ברמות נמוכות יותר, ועדיף לעשות זאת רק לאחר תיקון טכני יורד כלשהו.

נקודות התנגדות:  
10295.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ובהתאם לתחזית שלנו, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה החווה בימים האחרונים תיקון טכני יורד, דינאמיקה הנועדה לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח השוורית הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8600, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8220, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית אם כי, טרם נוצר תקדים למבנה מינימאלי של מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לקטלג את השיפור הארעי הנוכחי כתיקון טכני בר חלוף, אותו ננצל לבנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465, 1.1620, 1.1650
נקודות תמיכה: 
1.1125, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג אותה ירידה כולל הירידות הבאות – אם תבואנה, תחת סעיף התיקון הטכני בלבד וננצלן לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת היעד 1.4800$ עדיין בר-קיימא.

נקודות התנגדות:
1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4670, 1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה נוספת והמקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי כיוונה של מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת, מה שמוביל אותנו לנצל את הירידה הנוכחית לצורך איסוף חוזי קנייה נוספים על הדולר במטרה להמר על תחילתו שלגל עליות אל רמת ה-1.0000 פרנק במהלך הימים הקרובים.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9940, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה אולם השוק עדיין תחום בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין רמת השפל 109.08 ולבין רמת השיא 110.66 ין, לכן בהיעדר פריצה לאחד מהטריגרים שציינו המסחר צפוי להמשיך ולהתנהל בתוכה של התעלה האופקית הנוכחית בעוד כיוונו שלאחר מכן מותנה בפריצת אחת מאותן רמות ובאופן שלהלן:
פריצת רמת השיא תאותת על המשך העליות אל מעבר למחסום 112.00 ין. מנגד, במקרה שבירת רמת השפל 109.08 ין בכיוון מטה אזי השוק עלול לבחון את רמת התמיכה 107.60 ין.

נקודות התנגדות:
110.65, 111.90, 112.20, 113.80
נקודות תמיכה:
109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30, 104.90

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה שלישית ברציפות ולדידנו גל המימושים במחירי הנפט יוליד גל עלייה העשוי לבחון את רמת השיא 1.3185 קנדי.
חשוב לציין כי, מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי, מה שמותיר את הסיכוי לחידוש הירידות על כנו.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730, 1.2585

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה, ראייה המאששת את הנחת העבודה שלנו,לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק מקיימת את תנאי מגמת העלייה הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.69704, מה שהופך את רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית לאיסוף חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה משמעותי בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה, ראיה התומכת את הנחת העבודה האחרונה שלנו, לפיה:
"...ניסיון שבירת רמת השפל 0.6714$ בכיוון מטה הינו שבירת שווא – False Breakout, מה שעשוי להוליד גל עלייה חדש אשר יחזיר את שער הדולר ניוזלנדי לתוך התעלה האופקית אשר נוצרה במהלך השבועיים האחרונים. "

נקודות התנגדות:
0.6795, 0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6690, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינוי ואנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך מותנה בהתנהגות השוק סביב רמת השפל 1207.70$ ובאופן שלהלן:
הצלחה בלהתייצב מעל לרמת השפל 1207.70$ תתמוך בחידוש העליות בעוד שבירתה מטה של רמה זו תצביע על שינוי מגמת השוק מעלייה לירידה והופכת את היעד 1180.00$ ליעד ריאלי.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1210.00, 1207.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה מינורית כולל ניסיון פריצת מחסום 50.00$, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה.
כעת, לדידנו השוק יחווה מימושים לאור הפעלת פקודות המכירה הממוקמות סביב משוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 50.00$, מה שעלול להוליד גל ירידה המקוטלג כתיקון טכני נורמאלי והמיועד לשפר את מחירי איסוף החוזי מסוג קנייה על השחור במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש מעבר למחסום 50.00$.
נציין כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.00, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול ללא בעלייה, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
מגמת הירידה קצרת הטווח צפויה לקבל תמיכה סביב טריטוריית התמיכה 16.00$ מה שהופך אותה לאזור איסוף חוזי קנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש עם כיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת והיעד 17.00$ עדיין ריאלי לתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: