יום שני, מאי 30, 2016

סקירת מטח יומית 30/05/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת העלייה עם צפי להמשך דינאמיקה זו כל עוד קריאות המדד אינן שוברות את רמת השפל מיום 06/05/2016. כמו כן, אנו מזכירים כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית ועדיף לעשות זאת לאחר תחילתו של תיקון טכני יורד כלשהו שביכולתו לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג הקנייה על המדד.

נקודות התנגדות:  
10300.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בעלייה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה שוורית, לפיה:
הצמד USDILS נסחר במגמת עלייה בעוד גל הירידה האחרון מקוטלג כתיקון טכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה הקיימת כאשר הצפי שלנו הינו לפריצת מחסום 3.9000 שקלים בחזרה.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8220, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בירידה, בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה אולם העליות של ימי רביעי וחמישי מהשבוע החולף סיפקו הזדמנות לשורטיסטים לחזק את פוזיציות השורט במטרה להמר על חידוש הירידות.
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1130, 1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1125, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בירידה ולדידנו במידה והשוק ייכשל בפריצת משוכת ההתנגדות 1.4770$ בכיוון מעלה אזי מדובר באיתות על חלשת הסנטימנט השוורי ומעבר "שרביט השליטה" לדובי השוק, תרחיש אשר יפיל את שער החליפין אל מתחת למחסום 1.4500$.

נקודות התנגדות:
1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4670, 1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, בהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה ואנו עדיין צופים כי, שער הדולר ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים כולל ניסיון פריצת מחסום 1.0000 פרנק.  
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9950, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בעלייה וניפתח לפנות הבוקר בפער מחירים חיובי במהלכו נפרצה משוכת ההתנגדות 110.66 ין בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על יציאת השוק מתבנית הדשדוש בה שהה במהלך הימים האחרונים וכעת הדולר צפוי להצפין את כיוונו אל מעבר למחסום 112.00 ין וכולל ניסיון נגיעה במחסום 114.00 ין.

נקודות התנגדות:
111.90, 112.20, 112.70, 113.80
נקודות תמיכה:
110.60, 109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בעלייה ואנו מותירים אותה הנחת עבודה לפיה:
ככל שהתיקון טכני היורד הנוכחי במחירי הנפט יימשך אזי הצמד USDCAD צפוי לטפס בכיוון מעלה כולל ניסיון נגיעה ביעד 1.3185 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.3015, 1.2955, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה ואנו עדיין בדעה כי, כך עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6970$ אזי תנאי השוק השוורי יישמרו והסיכוי לחידוש העליות הינו בר-קיימא. אחרת, במקרה שבירה מטה לאותה רמת שפל 0.69704 אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת העלייה הנוכחית ארוכת הטווח ותחילתה אחת חדשה בכיוון ירידה.

נקודות התנגדות:
0.7260, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה ולדידנו מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת עלולה להגביר את הירידות שלה במהלך התקופה הקרובה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני ארעי בלבד ללא שינוי מגמת הירידה הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בירידה אולם המסחר לשבוע הנוכחי ניפתח בשבירת רמת השפל 1207.70$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונו של השוק מעלייה לירידה והופכת את היעד 1180.00$ ליעד ריאלי עבור הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי ללא שינוי כמעט עם נטייה לירידות ובהיעדר נעילה יומית מעל למחסום 50.00$אזי מחיר חבית הנפט עלול לחוות מימושים משמעותיים – ירידות אל מתחת למחסום 48.00$.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בירידה קטנה ואנו עדיין מאמתים אותה אסטרטגיית מסחר לפיה:
אנו ננצל כל ירידה במהלך התקופה הקרובה לצורך איסוף הדרגתי של חוזי קנייה על הכסף במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל מחסום 17.00$.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: