יום חמישי, יוני 02, 2016

סקירת מטח יומית 02/06/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה, שנייה ברציפות, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירת אותו היום, לפיו:
"...הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי" תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, דינאמיקה המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הקרובים..."
נזכיר כי, כל עוד המדד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 9737.00 נקודות אשר נשרם בתאריך 06/05/2016 אזי אסטרטגיית המסחר שלנו הינה איסוף חוזי קנייה במהלך הירידות והימור על חידוש העליות.

נקודות התנגדות:  
10365.00, 10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה מינורית ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו הפרו דולר, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הדולר/שקל הינה מגמת עלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.7450 שקלים, מה שמוביל אותנו לאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג LONG במסגרתה אנו אוספים חוזים על הדולר במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר למחסום 3.9000 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8620, 3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8160, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה וכעת יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא היומי 1.12174 במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הירידה קצרת הטווח לעלייה וישיא את שער החליפין אל מעבר למחסום 1.1300$. אולם, בהיעדר פריצה לרמת השיא 1.1616$ אזי במקרה דנן ניתן לנצל את השיפור במחירי האירו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על סיומה של מגמת העלייה קצרת הטווח הצפויה מחד, והימור על תחילתו של גל ירידות בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית מגיסא.
לסיכום, מגמת הטווח הארוך של האירו דולר הינה מגמת ירידה וכל עלייה הינה לצורך ירידה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1217, 1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1145, 1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

תחזית מתוקנת לזו שפורסמה בבוקר (ראה טקסט מטה) המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה נוספת כולל שבירת רמת השפל 1.4439$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר השוורית שהחלה במחצית לחודש מאי 2016 ועברה כעת להיות מגמת ירידה.
יחד עם זאת, מגמת הטווח הארוך עדין מקיימת את תנאי השוק השוורי, מכאן ותחת תנאי שוק אלה אנו ננצל כל ירידה קרובה לצורך הגדלתה חשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4332$.

הסקירה המבוטלת: המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה נוספת כולל שבירת רמת השפל 1.4332$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הארוך השוורית שהחלה מסוף חודש פברואר ועברה כעת להיות מגמת ירידה.
תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הצמד GBPUSD ייסחר במהלך התקופה הקרובה בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה, כאשר תוקף הנחה זו מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4732$.

נקודות התנגדות:
1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4380, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה במהלכה נשברה רמת השפל 0.9872 פרנק בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מעלייה לירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לצפות להמשך הירידות בדולר מול השוויצרי במהלך הימים הבאים אותן ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG כלומר קנייה של הדולר בירידות, זאת במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת והיעד 1.0000 פרנק עדיין בר קיימא.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG USDCHF מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9850, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה כולל שבירת רמת השפל היומי 109.40 ין בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר השוורית למגמת ירידה וכעת שתי מגמות השוק, הן הטווח הקצר וגם הארוך, נעות בכיוון זהה – ירידה.
תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המסחר בצמד USDJPY יתנהל במגמת ירידה וכל עלייה הינה לצורך ירידה כלומר תיקון טכני בר חלוף ולדידנו בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 111.81 ין בכיוון מעלה אזי אסטרטגיית המסחר שלנו הינה איסוף חוזים מכירה במהלך עליות השוק והימור על חידוש הירידות.

נקודות התנגדות:
110.60, 111.45, 111.90, 112.20, 112.70, 113.80
נקודות תמיכה:
108.70, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול ללא שינוי, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה דובית עבור מגמת הטווח הארוך על כנה, לפיה:
אנו ננצל את העליות בשער הדולר לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של מהלך ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת אולם הטריגר להגברת הירידות הינו שבירת הנמוך 1.2910 קנדי בכיוון מטה.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2910, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול קטנה ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה פרו אוסטרלית לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה ופריצת רמת ההתנגדות 0.7260$ שלשום הובילה לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית וכעת שתי המגמות נעות בכיוון זהה – עלייה. תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לצורך הימור על המשך העליות אל מעבר למחסום 0.7400$ כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7300, 0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7170, 0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה כולל שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית, ראייה התומכת בהמשך העליות בקיווי במהלך הימים הקרובים. אולם, בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.7053$ בכיוון מעלה אזי כל השיפור הנוכחי ינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של מהלך ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6805, 0.6715, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה קטנה והסיכוי לתחילתו של תיקון טכני עולה עדיין קיים אולם מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד בעוד מגמת השוק הינה מגמת ירידה מה שהופך כל שיפור במחיר האונקיה להזדמנות איסוף חוזי מכירה במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT  שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1306.00$.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט התאפיין אתמול בירידות ובהתאם להנחת העבודה המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים ואנו מותירים אותה הנחה, לפיה:

"...הקרב על פריצת מחסום 50.00$ נמצא בשיאו כאשר הסיכוי לשינוי הקידומת הינו בר קיימא הודות למבנה השוורי של מגמת הטווח הארוך הקיימת. אולם, לא מן הנמנע שנחווה "ניעור שחקנים" על ידי "הכסף החכם" כלומר גל ירידות חד יזום על ידי הסוחרים בעלי הכיסים העמוקים שתפקידו לנער את אלה בעלי הכיסים הקטנים בטרם "היד הנעלמה" תחזיר את מחיר החבית לשיווי המשקל והמשך העליות כולל נעילה יומית מעל למחסום 50.00$. לסיכום, מחיר החבית עדיין בדרך לטפס מעל ל-50.00$ וכל ירידה גם אם תהיה חדה הינה לצורך עלייה."

נקודות התנגדות:
50.20, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה נוספת אולם מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מוביל אותנו להותיר אותה אסטרטגיית מסחר על כנה, מסוג LONG לפיה מחיר האונקיה צפוי לטפס אל מחסום 17.00$ וכל ירידה במהלך הימים הבאים, רק תשפר את מחירי הקנייה ותספק לנו הזדמנות לאיסוף נוסף של חוזים זאת במטרה להמר על אותו גל עליות כאמור.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: