יום רביעי, יוני 01, 2016

סקירת מטח יומית 01/06/2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי" תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, דינאמיקה המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הקרובים, בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו מאתמול לפיה:
"... חשוב לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא אשר נרשמה ב-22/04/2016 והאם יצליח לפרוץ אותה בכיוון מעלה כתנאי לבריאותה של מגמת העלייה הנוכחית. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי אנו צופים כי, המסחר יחווה מימושים (ירידות) והמדד יבחן את מחסום 10,200 נקודות בחזרה."
נציין כי, תרחיש הירידות הצפוי נועד לספק לנו הזדמנות איסוף חוזי קנייה על המדד במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדאקס מותנה בהתייצבות המדד מעל למשוכת התמיכה 9737.00 נקודות השפל מיום 06/05/2016.

נקודות התנגדות:  
10475.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10100.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה אם כי, ניסיון שבירת רמת השפל היומי 3.8210 שקלים בכיוון מטה, עלולה להוליד גל ירידות במהלך הימים הקרובים. כאן, חשוב לציין כי, מדובר בירידות לטווח הקצר, תרחיש ביכולתו לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הדולר ויספק לנו הזדמנות לבניית פוזיציית LONG (באופן הדרגתי) במטרה להמר על המשך העליות אל מחסום 3.9000 שקלים.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר שקל לעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.7450 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8620, 3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8220, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית שלנו אודות האירו, לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה וכל עלייה נועדה לשפר את מחירי המכירה ומקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד – עלייה לצורך ירידה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1180, 1.1245, 1.1280, 1.1355, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1070, 1.0945, 1.0945, 1.0825

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה חדה, בדיוק על פי התרחיש ממנו הזהרנו במהלך הימים האחרונים, לפיו:
"... במידה והשוק ייכשל בפריצת משוכת ההתנגדות 1.4770$ בכיוון מעלה אזי מדובר באיתות על חלשת הסנטימנט השוורי ומעבר שרביט השליטה לדובי השוק, תרחיש אשר יפיל את שער החליפין אל מתחת למחסום 1.4500$. "
נציין כי, מבנה מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק השוורי הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.4332$ לכן אנו מקטלגים את הדינאמיקה הנוכחית – ירידות, תחת סעיף התיקון הטכני אולם במידה ורמת השפל 1.4332$ תישבר בכיוון מטה אזי מדובר בתקדים לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מעלייה לירידה.

נקודות התנגדות:
1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה עם נטייה לירידות המיוחסות להופעת התבנית מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" בתום המסחר שלשום.
כעת, המסחר מתכנס בין משוכת התמיכה 0.9872 ולבין משוכת ההתנגדות 0.9955 פרנק תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שהופך שתי הרמות כאמור לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הדולר ובאופן שלהלן:
שבירת רמת השפל 0.9872 פרנק בכיוון מטה, תצביע על שינוי כיוונה של מגמת העלייה קצרת הטווח למגמת ירידה חדשה. מנגד, במקרה פריצת רמת השיא 0.9955 פרנק אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת העלייה קצרת הטווח אשר תנוע יחד עם זו של הטווח הארוך בכיוון מעלה, תרחיש אשר מעלה את הסיכויים לשינוי קידומת 1.0000 פרנק.
לסיום נזכיר, תוקף הנחת השוק השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9960, 1.0040, 1.0097
נקודות תמיכה:
0.9875, 0.9795, 0.9685, 0.9620, 0.9580, 0.9495

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה לפיה:
"... פריצת הטריגר 110.66 ין בכיוון מעלה הולידה גל עליות העשוי להשיא את שער הדולר אל מעבר למחסום 112.00 ין במהלך הימים הבאים כולל ניסיון נגיעה במחסום 114.00 ין."

נקודות התנגדות:
111.45, 111.90, 112.20, 112.70, 113.80
נקודות תמיכה:
110.60, 109.05, 107.85, 107.45, 105.55, 105.30

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה אולם מבנהו הטכני של הצמד USDCAD עבור מגמת הטווח הארוך עדיין מקיים את תנאי השוק הדובי, לכן מסוכן לסמוך על השיפור הנוכחי לצורך בניית פוזיציית LONG לעומת זאת אנו מעדיפים לנצלו לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת ואנו מזכירים כי,הטריגר להגברת קצת הירידות מותנה כעת בשבירת הנמוך 1.2910 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2955, 1.2910, 1.2855, 1.2990, 1.2760, 1.2730

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה כולל פריצת ההתנגדות 0.7260$ מה שהוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול, לפיו:
"...כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6970$ אזי תנאי השוק השוורי יישמרו והסיכוי לחידוש העליות הינו בר-קיימא... עוד נציין כי, הטריגר כעת לסיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח הנוכחית ותחילתה של אחת חדשה בכיוון עלייה – כיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת, הינו פריצת רמת ההתנגדות 0.7260$ בכיוון מעלה. "
תחת תנאי שוק אלה אנו מאמצים את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG וממשיכים להמר על המשך העליות אל מעבר למחסום 0.74004 וכל ירידה במהלך הימים הקרובים תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על המשך העליות.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6972$.

נקודות התנגדות:
0.7360, 0.7410, 0.7480, 0.7545, 0.7620
נקודות תמיכה:
0.7260, 0.7140, 0.7105, 0.7070, 0.6970

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה חדה, בדיוק לפי התחזית שלנו מאותו יום, לפיה: הקיווי צפי להמשיך לטפס לאור השיפור בצמד AUDUSD.
נציין כי, ניסיון פריצת רמת השיא 0.6807$ בכיוון מעלה במהלך המסחר לפנות הבוקר היום – שלישי 01/06/2016, מצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, ראייה המובילה אותנו להניח כי, הדולר הניוזלנדי צפוי להמשיך לטפס במהלך התקופה הקרובה אל מעבר למשוכת ההתנגדות 0.6850$.

נקודות התנגדות:
0.6850, 0.6950, 0.7055, 0.7080, 0.7130
נקודות תמיכה:
0.6715, 0.6675, 0.6565, 0.6540

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה מינורית כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי – Bullish Reversal Day" המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים.
חשוב לציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך הדובית החדשה הקיימת, לכן אנו ננצל את השיפור הארעי במחירי האונקיה לצורך בנייה הדרגתית של פוזיציית SHORT חדשה במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בזהב מסוג SHORT  שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1306.00$.

נקודות התנגדות:
1240.00, 1260.00, 1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בנפט לפיה:
"...הקרב על פריצת מחסום 50.00$ נמצא בשיאו כאשר הסיכוי לשינוי הקידומת הינו בר קיימא הודות למבנה השוורי של מגמת הטווח הארוך הקיימת. אולם, לא מן הנמנע שנחווה "ניעור שחקנים" על ידי "הכסף החכם" כלומר גל ירידות חד יזום על ידי הסוחרים בעלי הכיסים העמוקים שתפקידו לנער את אלה בעלי הכיסים הקטנים בטרם "היד הנעלמה" תחזיר את מחיר החבית לשיווי המשקל והמשך העליות כולל נעילה יומית מעל למחסום 50.00$. לסיכום, מחיר החבית עדיין בדרך לטפס מעל ל-50.00$ וכל ירידה גם אם תהיה חדה הינה לצורך עלייה."

נקודות התנגדות:
50.20, 51.00, 52.20
נקודות תמיכה:            
47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אנחנו עדיין מאמצים אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG לפיה מחיר האונקיה צפוי לטפס אל מחסום 17.00$ וכל ירידה רק תשפר את מחירי הקנייה ותספק לנו הזדמנות לאיסוף חוזים במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על אותו גל עליות כאמור.

נקודות התנגדות:
16.80, 17.00, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: