יום שישי, יוני 17, 2016

סקירת מטח יומית 17 יוני 2016


תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה ולפיו:
"... חרף מבנהו הטכני היורד של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ביצוע עסקאות חדשות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני עולה במהלך הימים הקרובים.."  ולדידנו במידה והמדד יפרוץ את רמת השיא היומי 9667.45 אירו בכיוון מעלה אזי מגמת הטווח הקצר תהפוך את כיוונה הדובי הנוכחי לכיוון עלייה, בכך הדאקס צפוי לבחון את מחסום 10,000 אירו במהלך הימים הקרובים.
נציין כי, גל העליות הנוכחי ביכולתו לשפר את מחירי מכירת החוזים זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
9735.00, 9758.00, 10040.00, 10110.00, 10315.00, 10375.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9430.00, 9330.00, 9255.00, 9130.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה אם כי, לא הצליח לפרוץ את משוכת ההתנגדות 3.8880 שקלים בכיוון מעלה, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה על כנה, וליה:
"...בהיעדר פריצה שוורית לרמת ההתנגדות 3.8880 שקלים בכיוון מעלה אזי עולים הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד והתכנסות המסחר לתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8000 ולבין אותה משוכת התנגדות 3.8880 שקלים."

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה מינורית לאחר שהתאפיין בירידה חדה במהלך היום במיוחד במהלך המערכה האירופית (London Session).
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לפיה:
מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה אולם קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה, תרחיש אשר ינוצל על ידנו לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגית המסחר שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1350, 1.1415, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1130, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה חדה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה, לפיו:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה מעלה את הסיכויים לאפשרות של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים. כלומר, חרף מבנהו הטכני הדובי של הצמד  GBPUSD לא כדאי להיכנס ברמות הנוכחיות לעסקאות מסוג SHORT אלא להמתין עד לאותו תיקון טכני עולה העשוי לשפר את מחירי מכירת הליש"ט במטרה להמר על גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת. "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג SHORT כאשר תוקף אותה הנחה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4740$.

נקודות התנגדות:
1.4330, 1.4440, 1.4580, 1.4670, 1.4740, 1.4770, 1.4800
נקודות תמיכה:
1.4080, 1.4000, 1.3835, 1.3780

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה כולל פריצת רמת השיא היומי 0.9678 פרנק, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מדובית לשוורית, תרחיש עליו דיברנו בסקירה אתמול ומזכירים את יעדי השוק לתקופה הקרובה:
יעד ראשון 0.9760, יעד שני 0.9830, יעד שלישי 0.9870 פרנק.
נציין כי, השיפור הצפוי הינו עבור מגמת הטווח הקצר בלבד בעוד זו של הטווח הארוך מקיימת עדיין את תנאי השוק הדובי, לכן בהיעדר פריצה שוורית לרמת השיא 0.9956 פרנק מוקדם לאמץ אסטרטגיית LONG אלא לנצל את העליות הבאות לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.9680, 0.9760, 0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960
נקודות תמיכה:
0.9570, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה כולל נעילה יומית מתחת לרמת השפל 105.55 ין ראייה המצביעה על בריאותו של הסנטימנט הדובי למגמת הירידה הקיימת ומאותת על המשך הירידות.
יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור כניסת שחקנים חדשים ועדיף לעשות זאת לאחר תחילתו של תיקון טכני עולה כלשהו (תרחיש ריאלי לימים הבאים) שביכולתו לשפר את מחירי מכירת החוזים מסוג SHORT ולהמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT בדולר/ין שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
107.25, 107.90, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
103.50, 103.10, 102.80, 102.25, 101.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי התאפיין אתמול בעלייה אולם ננעל ללא שינוי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, הגורסת כי:
"... טרם נוצר התקדים לשינוי כיוון במגמת הטווח הארוך הדובית השומרת על מבנה ירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוגSHORT  במטרה להמר על סיומו של גל העליות הנוכחי ותחילתו של אחד חדש יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. אחרת, במקרה פריצה מעלה של אותו שיא 1.3188 אזי הצמד עשוי לטפס מהר אל מעבר למחסום 1.3400 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3085, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2845, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי מהותי במבנה הטכני של מגמת הטווח הארוך המקיימת את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו להותיר אותה הנחת עבודה שוורית על כנה, לפיה:
כל עוד הצמד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$ אזי אנו ננקוט באסטרטגיית LONG וננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.

נקודות התנגדות:
0.7445, 0.7510, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7330, 0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105, 0.7070

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום פנימי – Inside Day" מה שהופך את הגבוהה יומי 0.7093$ והנמוך היומי 0.6961$ לטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הקיווי ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה יומי 0.7093$ תצביע על חידוש מגמת העלייה הקיימת בעוד שבירת הנמוך היומי 0.6961$ תצביע על תחילתו של תיקון טכני יורד, תרחיש אותו ננצל לצורך הגדלה של כמות חוזי הקנייה על הניוזלנדי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7095, 0.7150, 0.7200, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.6950, 0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675, 0.6565

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה חדה כולל פריצת רמת השיא 1308.00$ המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה, דינאמיקה המובילה אותנו להניח כי, מחיר האונקיה צפוי להיחסר בעליות אולם מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק אתמול כולל מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות קנייה ברמות הנוכחיות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים, תרחיש שבהתממשותו ישפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להמר על גל עליות דש במחירים זולים.
לסיום נציין כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1320.00, 1340.00, 1350.00
נקודות תמיכה:
1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה נוספת יחד עם זאת אנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה שוורית לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה לכן כל ירידה במחיר החבית כולל זו של הימים האחרונים נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה מינורית המלווה בתנודתיות גבוהה על כן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
חרף הצפי להמשך העליות אנו מעדיפים להיכנס רק לאחר תחילתו של תיקון טכני יורד, כלומר במחירים נמוכים יותר בהשוואה לרמה הנוכחית.

נקודות התנגדות:
17.90, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
17.00, 16.80, 16.50, 16.00, 15.80, 15.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.
אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: