יום שני, יוני 20, 2016

סקירת מטח יומית 20 יוני 2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בעלייה, כולל פריצת רמת השיא היומי 9667.45 אירו, ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, מה שמוביל אותנו לצפות כי, המדד ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים כולל ניסיון נגיעה במחסום 10,000 אירו.
יחד עם זאת, בהיעדר פריצת שוורית לרמת השיא 10373.55 אירו אזי אנו מקטלגים את השינוי החיובי במגמת הטווח הקצר תחת סעיף התיקון הטכני עבור מגמת הטווח הארוך וינוצל על ידנו לצורך בניית פוזיציית SHORT במחירי מכירה אטרקטיביים זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
לסיכום, הדאקס צפוי לטפס בימים הקרובים אולם טרם מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך היורדת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
9735.00, 9758.00, 10040.00, 10110.00, 10315.00, 10375.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9430.00, 9330.00, 9255.00, 9130.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בירידה וממשיך להתכנס בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.8800 שקלים, בדיוק לפי הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים.
נציין כי, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת העבודה השוורית וננצל את גל הירידות הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG על הירוק במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי ללא שינוי וניפתח השבוע בפער מחירים חיובי המאשש את הנחת העבודה שלנו בסקירת יום שישי לפיה:
"...מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה אולם קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה"
כעת אנו מזכירים כי, מדובר בשיפור עבור מגמת הטווח הקצר בלבד בעוד מגמת הטווח הארוך עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי לכן בהיעדר פריצה שוורית של רמת השיא 1.1616$ אזי אנו ננצל את העלייה הנוכחית לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.1415, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1300, 1.1130, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בעלייה נוספת וניפתח השבוע בפער מחירים חיובי לאור תוצאות הסקר המקדים ל-Brexit מיום ראשון המצביע על 45% תמיכה ב-"להישאר" לעומת 42% "לעזוב". 
טכנית, הדינאמיקה הנוכחית תומכת בצפי שלנו לתחילתו של תיקון טכני עולה:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין בתקופה האחרונה מעלה את הסיכויים לאפשרות של תיקון טכני עולה במהלך הימים הבאים. כלומר, חרף מבנהו הטכני הדובי של הצמד  GBPUSD לא כדאי להיכנס ברמות הנוכחיות לעסקאות מסוג SHORT"
כעת, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא 1.4740$ במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת למגמת עלייה ומעלה את הסיכויים לנגיעה במחסום 1.5000$. אחרת, בהיעדר פריצת אותו שיא 1.4740$ אזי הליש"ט צפויה לחדש את הירידות.

נקודות התנגדות:
1.4650, 1.4670, 1.4740, 1.4770, 1.4800
נקודות תמיכה:
1.4530, 1.4440, 1.4380, 1.4330, 1.4280, 1.4080, 1.4000, 1.3835

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בירידה ולדידנו כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9441 פרנק אזי כל ירידה בשער החליפין תנוצל על ידנו לצורך הגדלה של כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אשר יוביל את השוק אל היעדים בהם נקבנו:
יעד ראשון 0.9760, יעד שני 0.9830, יעד שלישי 0.9870 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9680, 0.9760, 0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960
נקודות תמיכה:
0.9570, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום פנימי – Inside Day" מה שהופך את הגבוהה היומי 105.89 ין והנמוך היומי 103.50 ין לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו הבא של הדולר ין ובאופן שלהלן:
פריצת הגבוהה היומי תוליד גל עלייה חדש והמקוטלג כתיקון טכני בעוד שבירת הנמוך היומי 103.50 אזי מדובר באיתות לחידוש מגמת הירידה הקיימת.
לסיום נזכיר כי, כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 111.45 ין בכיוון מעלה אזי אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובית – מגמת ירידה.

נקודות התנגדות:
107.25, 107.90, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
103.50, 103.10, 102.80, 102.25, 101.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי התאפיין ביום שישי בירידה והמסחר מתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, לפיה:
"... טרם נוצר התקדים לשינוי כיוון במגמת הטווח הארוך הדובית השומרת על מבנה ירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוגSHORT  במטרה להמר על סיומו של גל העליות הנוכחי ותחילתו של אחד חדש יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. אחרת, במקרה פריצה מעלה של אותו שיא 1.3188 אזי הצמד עשוי לטפס מהר אל מעבר למחסום 1.3400 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3085, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2825, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה אולם ניפתח השבוע בפער מחירים חיובי, דינאמיקה המאששת את הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... כל עוד הצמד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$ אזי אנו ננקוט באסטרטגיית LONG וננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת. "
תחת תנאי שוק אלה אנו נוסיף כי, האוסטרלי בדרך לגעת במחסום 0.7600$ במהלך הימים הקרובים.

נקודות התנגדות:
0.7510, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7405, 0.7330, 0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל ביום שישי בירידה וניפתח השבוע בפער מחירים חיובי במסגרתו נפרץ הגבוהה 0.7093$ מה שמצביע על חידוש מגמת העלייה הקיימת, תרחיש עליו דיברנו בסקירת יום שישי,  לפיו:
"...פריצת הגבוהה יומי 0.7093$ תצביע על חידוש מגמת העלייה הקיימת "
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו קיווי כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7150, 0.7200, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7090, 0.7050, 0.6950, 0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי ללא שינוי ואנחנו עדיין בדעה כי:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק ביום שישי מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות קנייה ברמות הנוכחיות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים..."

נציין כי, מדובר בתרחיש שביכולתו לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הזהב ויספק לנו הזדמנות לקנות אותם חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1320.00, 1340.00, 1350.00
נקודות תמיכה:
1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בעלייה המאששת את הנחת העבודה השוורית והמלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה לכן כל ירידה במחיר החבית כולל זו של הימים האחרונים נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת."
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים את מחיר חבית הנפט מטפס שוב מעל למחסום 50.00$ במהלך הימים הקרובים וכל ירידה הינה לצורך עלייה כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלהלן מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בירידה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו, לפיה:
"...חרף הצפי להמשך העליות אנו מעדיפים להיכנס רק לאחר תחילתו של תיקון טכני יורד, כלומר במחירים נמוכים יותר בהשוואה לרמה הנוכחית. "

נקודות התנגדות:
17.90, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
17.00, 16.80, 16.50, 16.00, 15.80, 15.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: