יום שלישי, יוני 21, 2016

סקירת מטח יומית 21 יוני 2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בעלייה חדה במהלכה כמעט נגע במחסום 10,000 אירו , בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בסקירה אתמול, לפיו:
"...פריצת רמת השיא היומי 9667.45 אירו מיום שישי מהווה ראייה המצביעה על שינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, מה שמוביל אותנו לצפות כי, המדד ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים כולל ניסיון נגיעה במחסום 10,000 אירו. "
יחד עם זאת, אנו מזכירים כי, בהיעדר פריצת שוורית לרמת השיא 10373.55 אירו אזי אנו מקטלגים את השינוי החיובי במגמת הטווח הקצר תחת סעיף התיקון הטכני עבור מגמת הטווח הארוך וינוצל על ידנו לצורך בניית פוזיציית SHORT במחירי מכירה אטרקטיביים זאת במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. במילים אחרות, מדד הדאקס צפוי לטפס בימים הקרובים אולם טרם מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך היורדת אלא רק במגמת הטווח הקצר בלבד כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
10000.00, 10040.00, 10110.00, 10315.00, 10375.00, 10485.00
נקודות תמיכה:
9800.00, 9765.00, 9730.00, 9430.00, 9330.00, 9255.00, 9130.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה אולם לא חל שינוי מבחינה טכנית והמסחר ממשיך להתנהל בהתאם להנחת העבודה לפיה:
מגמת הטווח הקצר מתכנסת בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 3.8000 ולבין משוכת ההתנגדות 3.8800 שקלים בעוד זו של הטווח הארוך מקיימת עדיין את תנאי השוק השוורי – מגמת עלייה, מה שהופך את הירידות של התקופה הנוכחית להזדמנות איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה אותה אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית, דינאמיקה אשר תנוצל על ידנו לצורך הגדלת כמות החוזים מסוג SHORT זאת במטרה להמר על סיומו של התיקון הטכני הנוכחי ותחילתו של מהלך חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת השומרת עדיין על מבנה יורד.
לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$ וכל עלייה במהלך הימים הבאים רק תשפר את מחירי המכירה של האירו כאמור.

נקודות התנגדות:
1.1415, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1300, 1.1130, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה חדה המיוחסת לתוצאות המדגם המקדים ל-Brexit מיום ראשון והמצביע על 45% תמיכה ב-"להישאר" לעומת 42% "לעזוב". יחד עם זאת חשוב לזכור כי, בהיעדר פריצה לרמת השיא 1.4740$ בכיוון מעלה אזי כל מהלך העליות האחרון יטיב עם השורטיסטים הרואים ברמת המחירים הנוכחית כהזדמנות לבנות פוזיציית SHORT במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.4760$ כאמור.
נציין כי, במקרה של פריצת אותו שיא 1.4760$ בכיוון מעלה אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הארוך מירידה לעלייה ומעלה את הסיכויים לנגיעה במחסום 1.5000$.

נקודות התנגדות:
1.4725, 1.4740, 1.4770, 1.4800
נקודות תמיכה:
1.4580, 1.4530, 1.4440, 1.4380, 1.4330, 1.4280, 1.4080, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה ואנו רואים כי, המסחר בימים האחרונים מקבל צורת דשדוש, דינאמיקה התומכת בהנחת העבודה שלנו לפיה:
"... כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.9441 פרנק אזי כל ירידה בשער החליפין תנוצל על ידנו לצורך הגדלה של כמות חוזי הקנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אשר יוביל את השוק אל היעדים בהם נקבנו:
יעד ראשון 0.9760, יעד שני 0.9830, יעד שלישי 0.9870 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9680, 0.9760, 0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960
נקודות תמיכה:
0.9570, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה אולם הצמד מתקשה לשבור את הנמוך השבועי 103.50 ין לכן בהיעדר השבירה כאמור ובמקביל למצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין במהלך התקופה האחרונה, אזי אנו מניחים כי, הצמד USDJPY "בשל" כעת לתחילתו של תיקון טכני עולה העשוי לבחון את משוכת ההתנגדות 105.55 ין.
נזכיר כי, מגמת הטווח הארוך של השוק עדיין מקיימת את תנאי השוק הדובי – מגמת ירידה, לכן כל מהלך העליות הצפוי מקוטלג כתיקון טכני בלבד ללא שינוי בכיוונה של מגמת הטווח הארוך, כלומר עלייה לצורך ירידה, עליות אשר תנוצלנה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלהלן מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
107.25, 107.90, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20
נקודות תמיכה:
103.50, 103.10, 102.80, 102.25, 101.70

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה והצמד ממשיך להתנהג בהתאם לתחזית שלנו, לפיה
"... טרם נוצר התקדים לשינוי כיוון במגמת הטווח הארוך הדובית השומרת על מבנה ירידה, דינאמיקה המובילה אותנו לנצל את גל העליות הנוכחי לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוגSHORT  במטרה להמר על סיומו של גל העליות הנוכחי ותחילתו של אחד חדש יורד בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת הדובית. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי. אחרת, במקרה פריצה מעלה של אותו שיא 1.3188 אזי הצמד עשוי לטפס מהר אל מעבר למחסום 1.3400 קנדי. "

נקודות התנגדות:
1.3085, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2825, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ואנו מותירים את הנחת העבודה הפרו אוסטרלית שלנו, לפיה:
"... כל עוד הצמד מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$ אזי אנו ננקוט באסטרטגיית LONG וננצל כל ירידה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות חוזי ה-LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת ולדידנו, האוסטרלי בדרך לגעת במחסום 0.7600$ במהלך הימים הקרובים."

נקודות התנגדות:
0.7510, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7405, 0.7330, 0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בעלייה והצמד מפגין ביצועים בהתאם לתחזית שלנו השוורית – מגמת עלייה ואנו מותירים אותה הנחה על כנה כל עוד שער הדולר הניוזלנדי מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7150, 0.7200, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7090, 0.7050, 0.6950, 0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול ללא שינויף זה היום השני ברציפות, על כן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, הגורסת כי:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק אתמול מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות קנייה ברמות הנוכחיות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים...נציין כי, מדובר בתרחיש שביכולתו לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG על הזהב ויספק לנו הזדמנות לקנות אותם חוזי קנייה במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$. "

נקודות התנגדות:
1320.00, 1340.00, 1350.00
נקודות תמיכה:
1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה, בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו השוורית, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה לכן כל ירידה במחיר החבית כולל זו של הימים האחרונים נועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. אנו מזכירים כי, מחיר חבית הנפט צפוי לטפס שוב מעל למחסום 50.00$ במהלך הימים הקרובים וכל ירידה הינה לצורך עלייה כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלהלן מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$. "

נקודות התנגדות:
50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
48.00, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה ומתכנס בין הגבוהה היומי 17.90$ ולבין הנמוך היומי 17.15$ מה שהופך אותם לשני הטריגרים אשר בהפעלת אחד מהם ייקבע כיוונו בא של השוק בכיוון הפריצה.

נקודות התנגדות:
17.90, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
17.00, 16.80, 16.50, 16.00, 15.80, 15.60

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: