יום שני, יולי 04, 2016

סקירת מטח יומית 04 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בעלייה מינורית אם כי, מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה, לכן אנו מותירים את הנחת העבודה הדובית על כנה לפי, גל העלייה הנוכחי מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי מכירת החוזים על הדאקס במטרה להמר על חידוש הירידות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
9805.00, 9850.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9615.00, 9430.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בירידה תוך שמירה על מבנה שוורי, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את הירידה הנוכחית בשוק כתיקון טכני בלבד וננצלה לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר הפרו דולר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי ללא שינוי תוך שמירה על מבנה דובי – מגמת ירידה, על הגרף היומי, אולם כשל השבירה לרמת התמיכה 4.2400 שקלים במהלך הימים האחרונים מוביל אותנו למסקנה כי, הצמד אירו/שקל צפוי לחוות גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת בשוק תרחיש ביכולתו להחזיר את שער החליפין שוב מעל למחסום 4.3000 שקלים.
לסיכום, מגמת הטווח הארוך של האירו עדיין מקיימת את תנאי מגמת העלייה עם צפי לחידוש העליות כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 4.2170 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3000, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בעלייה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד המקיים עדיין את תנאי מגמת הירידה,לכן אנו מותירים את הנחת העבודה הפרו דולר על כנה לפיה: אנו ננצל את גל העלייה האחרון לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה במטרה להמר על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל – מגמת ירידה, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1170, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בירידה ואנו עדיין מאמצים אותה הנחת עבודה דובית לפיה:
הצמד GBPUSD נסחר במגמת ירידה חרף העליות מאמצע השבוע החולף אותן קטלגנו תחת סעיף התיקון הטכני – עלייה לצורך ירידה ואנו מזכירים כי, הצמד השלים במהלך הימים האחרונים תבנית שיא יומי ברמה 1.3533$ לכן במידה ורמה זו (1.3533) תיפרץ בכיוון מעלה אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה (מצב נוכחי) למגמת עלייה, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 1.3970$ ליעד ריאלי ואזור אטרקטיבי לאיסוף אגרסיבי של חוזי מכירה על הפאונד במטרה להמר על חידוש הירידות כאמור בפסקה הקודמת.
במילים האחרות, קיים צפי לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, תרחיש אשר יטיב עם שחקני מגמת הטווח הארוך הדובית אשר ינצלו את העליות לבניית פוזיציית SHORT חדשה במרת מחירים אטרקטיבית בהשוואה לרמה הנוכחית כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530, 1.4850
נקודות תמיכה:
1.3170, 1.3100, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בירידה ואנו עדיין בדעה כי, כל ירידה בשער הדולר מקוטלגת כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמה ונועדה לשפר את מחירי הקנייה כלומר מדובר בירידה לצורך עלייה כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בירידה ללא שינוי ניכר במבנהו הטכני של השוק השומר על מבנה מגמתי דובי חרף העליות אשר אפיינו את המסחר בימים האחרונים, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה דובית לפיה:
הצמד נסחר במגמת ירידה חרף העליות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הירידה הקיימת הנועדה לשפר את מחירי המכירה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על סיומו של התיקון הטכני הנוכחי (עליות) ותחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
103.50, 105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
101.00, 100.00, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בירידה ומתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך הימים האחרונים, לפיה:
כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.3188 קנדית אזי אנו נאמץ את הנחת העבודה הדובית – מגמת ירידה, וכל עלייה נועדה לשפר את מחירי המכירה לצורך הימור על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2840, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה וממשיך להתנהל על פי הנחת העבודה השוורית שלנו הגורסת כי:
"... כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$ אזי כל ירידה הינה לצורך עלייה והאוסטרלי צפוי להמשיך ולטפס במסחר מול המטבע הירוק. "

נקודות התנגדות:
0.7505, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה נוספת בדיוק לפי הנחת העבודה השוורית שלנו. יחד עם זאת רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הקיימת ואנו נעדיף לעשות זאת רק לאחר תיקון טכני יורד כלשהו שתפקידו לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר השוורית שלעיל מותנה עדיין בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7200, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7130, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בעלייה ניכרת התואמת את הנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הזהב הינה מגמת עלייה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך התקופה הקרובה כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1362.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בעלייה אם כי, מגמת הטווח הקצר טרם שינתה את כיוונה היורד מה שמותיר סיכוי לירידות נוספות אותן ננצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר למחסום 50.00$ כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
47.80, 45.80, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בעלייה ונגע במחסום 20.00$ אולם מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מפחית את אטרקטיביות עסקאות LONG ברמה הנוכחית ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני כתוצאה ממימוש רווחים לגל העליות האחרון.
נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת כלומר ירידה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 15.85$.

נקודות התנגדות:
20.00, 21.20, 21.50, 22.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: