יום שלישי, יולי 05, 2016

סקירת מטח יומית 05 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה ואנו רואים כי, טריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 9700.00 – 9800.00 אירו מתפקדת כמשוכת התנגדות, מה שתומך בהנחת העבודה הדובית שלנו, לפיה:
מבנהו הטכני של השוק עדיין מקיים את תנאי מגמת הירידה בעוד גל העלייה של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי מכירת החוזים על הדאקס במטרה להמר על חידוש הירידות.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיה המסחר בדאקס שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 10373.55 אירו.

נקודות התנגדות:  
9805.00, 9850.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9615.00, 9430.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול ללא שינוי לכן אנו מותירים את הנחת העבודה הפרו דולרית על כנה, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הצמד דולר/שקל הינה מגמת עלייה בעוד גל הירידה של הימים האחרונים מקוטלג כתיקון טכני בלבד אותו ננצל לצורך הגדלה הדרגתית של כמות החוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל BUY USDILS שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.8800, 3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בעלייה ומתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו, לפיה:
"... כשל השבירה לרמת התמיכה 4.2400 שקלים בכיוון מטה במהלך הימים האחרונים מוביל אותנו למסקנה כי, הצמד אירו/שקל צפוי לחוות גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת בשוק תרחיש ביכולתו להחזיר את שער החליפין שוב מעל למחסום 4.3000 שקלים."
נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה השוורית שלעיל – מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות שער החליפין של האירו מעל לרמת השפל 4.2170 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3000, 4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה ובצורת "יום פנימי" תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה והגורסת כי:
הצמד EURILS מקיים עדיין את תנאי מגמת הירידה לכן אנו ננצל את גל העלייה האחרון לצורך הגדלת כמות חוזי המכירה על האירו במטרה להמר על חידוש מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל – מגמת ירידה, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1170, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בעלייה מינורית והססנית ללא שינוי במבנהו הטכני של הצמד, לכן אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה:
"...הצמד GBPUSD נסחר במגמת ירידה חרף העליות מאמצע השבוע החולף אותן קטלגנו תחת סעיף התיקון הטכני – עלייה לצורך ירידה ואנו מזכירים כי, הצמד השלים במהלך הימים האחרונים תבנית שיא יומי ברמה 1.3533$ לכן במידה ורמה זו (1.3533) תיפרץ בכיוון מעלה אזי מדובר בשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר מירידה (מצב נוכחי) למגמת עלייה, תרחיש בהתממשותו הופך את רמת 1.3970$ ליעד ריאלי ואזור אטרקטיבי לאיסוף אגרסיבי של חוזי מכירה על הפאונד במטרה להמר על חידוש הירידות כאמור בפסקה הקודמת. במילים האחרות, קיים צפי לשינוי מגמת הטווח הקצר מירידה לעלייה, תרחיש אשר יטיב עם שחקני מגמת הטווח הארוך הדובית אשר ינצלו את העליות לבניית פוזיציית SHORT חדשה במרת מחירים אטרקטיבית בהשוואה לרמה הנוכחית כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג SHORT עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$. "

נקודות התנגדות:
1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530, 1.4850
נקודות תמיכה:
1.3170, 1.3100, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו לקטלג את גל הירידה של הימים האחרונים תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ללא שינוי מגמה, דינאמיקה אשר תספק לנו הזדמנות לאיסוף חוזי קנייה על הדולר במחירים אטרקטיביים במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USDCHF שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי כמעט לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
"... הצמד נסחר במגמת ירידה חרף העליות האחרונות והמקוטלגות כתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הירידה הקיימת הנועדה לשפר את מחירי המכירה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג SHORT במטרה להמר על סיומו של התיקון הטכני הנוכחי (עליות) ותחילתו של גל ירידות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין. "

נקודות התנגדות:
103.50, 105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
101.00, 100.00, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי ובהתאם לתחזית שלנו. אולם, בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בשבירת רמת השפל 1.2653 קנדי בכיוון מטה על מנת להעיד על בריאותו של הסנטימנט הדובי הנחוץ להמשך הירידות. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור, אזי אנו רואים סיכוי לתחילתו של גל עליות העשוי להשיא את שער הדולר אל מעבר למחסום 1.3000 קנדי, תרחיש אותו נקטלג כתיקון טכני בלבד זאת בהנחה כי, הצמד לא יצליח לפרוץ את רמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה וממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה שלנו, לפיה:
"... כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 0.7144$ אזי כל ירידה הינה לצורך עלייה והאוסטרלי צפוי להמשיך ולטפס במסחר מול המטבע הירוק. "
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים סיכוי כי, האוזי צפוי להמשיך לטפס אל מעבר לרמת ההתנגדות 0.7650$ אם כי, צפי לחוות תיקון טכני יורד בטרם ימשיך לטפס.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי אם כי, אנו עדיין בדעה לפיה חרף מבנהו העולה של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הקיימת ואנו נעדיף לעשות זאת רק לאחר תיקון טכני יורד כלשהו שתפקידו לשפר את מחירי הקנייה של הקיווי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר השוורית שלעיל מותנה עדיין בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7240, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7130, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ממשיך להתנהל בדיוק על פי הנחת העבודה השוורית שלנו לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הזהב הינה מגמת עלייה עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך התקופה הקרובה כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$. "

נקודות התנגדות:
1362.00, 1380.00, 1400.00, 1420.00
נקודות תמיכה:
1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ניפתח היום בירידה בדיוק על פי התחזית שלנו לטווח הקצר, ליה:
"... מגמת הטווח הקצר טרם שינתה את כיוונה היורד מה שמותיר סיכוי לירידות נוספות.."
נזכיר כי, גל הירידה הנוכחי ינוצל לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות אל מעבר למחסום 50.00$ כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
47.80, 45.80, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ניפתח היום בעלייה חדה ומחיר האונקיה נסק אל מעבר למחסום 21.00$. יחד עם זאת, אנו מזכירים כי, מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מפחית את אטרקטיביות עסקאות LONG ברמה הנוכחית ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני כתוצאה ממימוש רווחים לגל העליות האחרון כאשר מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת, כלומר ירידה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 15.85$.

נקודות התנגדות:
21.20, 21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: