יום חמישי, יולי 07, 2016

סקירת מטח יומית 07 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה נוספת, השלישית ברציפות תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי – מגמת ירידה, בהאם להנחת העבודה המלווה אותנו בתקופה אחרונה.
יחד עם זאת, המבחן לבריאותו של הסנטימנט הדובי מותנה בשמירת רמת השפל 9161.35 אירו בכיוון מטה, כתנאי להמשך מגמת הירידה הקיימת. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור אזי אנו רואים סיכוי לתחילתו של גל עליות חדש והמאופיין כתיקון טכני למגמת הירידה הדובית ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:  
9730.00, 9805.00, 9850.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9300.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה מינורית תוך ללא שינוי במבנהו הטכני של השוק המקיים את תנאי מגמת העלייה עבור הטווח הארוך, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולצפות להמשך העליות במהלך הימים הבאים וכל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG לצורך הימור על המשך העליות.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה קטנה כולל הופעת תבנית מסוג "יום פנימי" דינאמיקה המובילה אותנו להותיר את התחזית להמשך העליות על כנה ולדידנו שער האירו ימשיך לטפס אל מעבר לשער 4.3500 שקלים במהלך הימים הבאים וכל ירידה אמורה להתייצב מעל למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים טתספק לנו הזדמנות להגדיל את החשיפה לעסקאות סוג LONG במטרה להמר על גל עליות נוסף אל היעד 4.3500 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בעלייה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך שוורי – Bullish Reversal Day" ראייה המצביעה על האפשרות לתחילתו של גל עליות העשוי לפרוץ את רמת השיא 1.1186$ כולל ניסיון לשינוי הקידומת 1.1200$ במהלך הימים הבאיםן.
נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת כאדשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1020, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה מינורית ואנחנו עדיין בדעה כי, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות שורט חדשות ומעלה את סיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה, תרחיש שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של הליש"ט ויספק לנו הזדמנות להמר פעם נוספת על גל ירידה חדש כאשר תוקף אסטרטגיה זו (Short) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$.

נקודות התנגדות:
1.3110, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי  - Bearish reversal day" המצביעה על האפשרות לתחילתו של גל ירידות במהלך הימים הקרובים, תרחיש הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה וינוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG והימור על חידוש העליות בכיוון מגמת הטווח הארוך הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג BUY USDCHF מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול ללא שינוי כמעט תוך שמירה על מבנה דובי, אולם ללא שבירה מטה לרמת השפל 98.95 ין כתנאי הכרחי לבריאותו של הסנטימנוט הדובי הנחוץ להמשך מגמת הירידה אזי אנו צופים תחילתו של גל עליות חדש והמקוטלג כתיקון טכני והעשוי להשיא את שער הדולר מעל למחסום 102.00 ין.
נציין כי, מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני למגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת ולא לשינוי אותה מגמה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
103.50, 105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
100.00, 98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בירידה תוך שמירה על מבנה גמתי יורד ואנו נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה דובית כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.3120, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ומתנהל בדיוק על פי התחזית המלווה אותנו במהלך הימים האחרונים, לפיה:
מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד הירידה מלפני יומיים מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה ויספק לנו הזדמנות  להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול ללא שינוי תוך שמירה על מבנה מגמתי שוורי, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אותה אסטרטגיית מסחר לפיה ניתן לאסוף חוזים בירידות במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7240, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה שוורי אולם מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר אונקיית הזהב בעת האחרונה, מעלה את הסיכויים לתחילתו של מימוש – תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים.
נציין כי מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת כלומר אנו ננצל את הירידות הבאות לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל (מגמת עליייה) מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בעלייה ואנחנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך הקיימת הינה מגמת עלייה, דינאמיקה המובילה אותנו לאסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של מהלך עליות חדש בכיוון אותה מגמת עלייה ארוכת טווח הקיימת.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
47.80, 45.80, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה מינורית, דינאמיקה התואמת את הנחת העבודה שלנו מהימים האחרונים, לפיה:
"... מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מפחית את אטרקטיביות עסקאות LONG ברמה הנוכחית ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני כתוצאה ממימוש רווחים לגל העליות האחרון כאשר מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת, כלומר ירידה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 15.85$. "
לסיכום, אנו רואים סיכוי לכך שהתיקון הטכני יחזיר את מחיר האונקיה מתחת למחסום 20.00$, מה שישפר את מחירי הקנייה ויספק לנו הזדמנות להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: