יום שישי, יולי 08, 2016

סקירת מטח יומית 08 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה כולל הופעת תבנית מסוג "יום פנימי – Inside day" מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
חרף מבנהו הטכני היורד של הדאקס, המבחן לבריאותו של הסנטימנט הדובי מותנה כעת  בשבירת רמת השפל 9161.35 אירו בכיוון מטה, כתנאי להמשך מגמת הירידה הקיימת. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור אזי אנו רואים סיכוי לתחילתו של גל עליות חדש והמאופיין כתיקון טכני למגמת הירידה הדובית ארוכת הטווח הקיימת.
נוסיף כי, הטריגר לתחילתו של התיקון הטכני שלעיל מותנה בפריצת הגבוהה היומי 9532.65 אירו.

נקודות התנגדות:  
9730.00, 9805.00, 9850.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9300.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בירידה ללא שינוי כמעט לכן אנו מותירים אותה הנחת עבודה על כנה, לפיה:
מבנהו הטכני של השוק מקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה עבור הטווח הארוך, לכן אנו צופים המשך העליות במהלך התקופה הקרובה וכל ירידה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות נוסף בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל אתמול בירידה מינורית ומתנהל בהססנות יחסית עם זאת אנו עדיין בדעה כי, האירו צפוי להמשיך ולטפס מעלה במהלך הימים הקרובים אל מעבר למחסום 4.3500 שקלים וכל ירידה במהלך הימים הבאים רק תשפר את מחירי הקנייה של המטבע האירופי ותספק לנו הזדמנות קנייה במטרה להמר על גל עליות חדש אל היעד שציינו 4.3500 שקלים כאשר תוקף אסטרטגיית המסחר שלהלן מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 4.2400 שקלים.

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בצורת "יום פנימי – Inside Day" והשוק דרוך לנתוני ה-NFP ולדידנו לא משנה מה תהיה התוצאה הפונדמנטלית אנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו צפוי לטפס אל מעבר למחסום 1.1200$, גל המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית כאשר תוקף הנחת השוק שלהלן (מגמת ירידה עבור מגמת הטווח הארוך) עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$.

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.1020, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול ללא שינוי ואנו עדיין בדעה כי,
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות שורט חדשות ומעלה את סיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה, תרחיש שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של הליש"ט ויספק לנו הזדמנות להמר פעם נוספת על גל ירידה חדש כאשר תוקף אסטרטגיה זו (Short) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$. "

נקודות התנגדות:
1.3110, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה תוך שמירת מגמת הטווח הארוך על מבנה שוורי – מגמת עלייה, לכן אסטרטגיית המסחר שלנו לתקופה הקרובה הינה איסוף חוזים במהלך הירידות במטרה להמר על גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארכות הטווח הקיימת. כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק.

נקודות התנגדות:
0.9850, 0.9870, 0.9960, 1.0000
נקודות תמיכה:
0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בירידה קטנה ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
חרף מבנהו הטכני הדובי של הצמד USDJPY, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 98.95 ין כתנאי הכרחי לבריאותו של הסנטימנוט הדובי הנחוץ להמשך מגמת הירידה אזי אנו צופים תחילתו של גל עליות חדש והמקוטלג כתיקון טכני והעשוי להשיא את שער הדולר מעל למחסום 102.00 ין. נזכיר כי, מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני למגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת ולא לשינוי אותה מגמה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין.

נקודות התנגדות:
103.50, 105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה ועל סוחרי השוק לעקוב כעת אחר ביצועי הצמד סביב רמת השיא 1.3188 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת למגמת עלייה והופכת היעד 1.3470 ליעד ריאלי לתרחיש האמור.

נקודות התנגדות:
1.3055, 1.3120, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה קטנה ואנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, הגורסת כי:
"... מגמת הטווח הארוך מקיימת את תנאי השוק השוורי בעוד הירידה מלפני יומיים מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה ויספק לנו הזדמנות  להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר מסוג LONG שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל רת השפל 0.7144$. "

נקודות התנגדות:
0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל אתמול בעלייה ובהתאם להנחת העבודה הפרו ניוזלנדי שלנו, לפיה:
מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לפיה ניתן לאסוף חוזים בירידות במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7280, 0.7320, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7145, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בירידה קטנה תוך שמירה על מבנה שוורי לכן אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה, לפיה:
חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר אונקיית הזהב בעת האחרונה, מעלה את הסיכויים לתחילתו של מימוש – תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים, תרחיש הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג קנייה במטרה להמר על המשך העליות וכל ירידה ו/או תנודה חדה בכיוון מטה על רקע פרסום נתוני ה-NFP מהיום, רק תשפר את מחירי הקנייה.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה חדה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של השוק המקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה, דינאמיקה המובילה אותנו לקטלג את הירידות בעת האחרונה תחת סעיף התיקו הטכני הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG – קנייה, במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת ולדידנו פריצת מחסום 50.00$ במהלך השבועות הבאים הינה תרחיש ריאלי.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בירידה כולל שבירת מחסום 20.00$ בכיוון מטה, בדיוק על פי התחזית שלנו מהיומיים האחרונים והגורסת כי:
"... מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה מפחית את אטרקטיביות עסקאות LONG ברמה הנוכחית ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני כתוצאה ממימוש רווחים לגל העליות האחרון כאשר מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ללא שינוי מגמת, כלומר ירידה לצורך עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 15.85$. לסיכום, אנו רואים סיכוי לכך שהתיקון הטכני יחזיר את מחיר האונקיה מתחת למחסום 20.00$..."
נזכיר כי, גל הירידה הנוכחי נועד לשפר את מחירי איסוף חזוי הקנייה על כסף וינוצל על ידנו לצורך הימור על גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: