יום שני, יולי 11, 2016

סקירת מטח יומית 11 יולי 2016

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל ביום שישי בעלייה, בהתאם לתרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים, לפיו:
"... במקרה כשל שבירת רמת השפל 9161.35 אירו בכיוון מטה אזי אנו רואים סיכוי לתחילתו של גל עליות חדש והמאופיין כתיקון טכני למגמת הירידה הדובית ארוכת הטווח הקיימת..נוסיף כי, הטריגר לתחילתו של התיקון הטכני שלעיל מותנה בפריצת הגבוהה היומי 9532.65 אירו."
תחת תנאי שוק אלה אנו רואים סיכוי לכך שהמדד ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים כולל ניסיון פריצת רמת השיא 9811.05 אירו, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הטווח הקצר הדובית הקיימת למגמת עלייה ואת היעד 10,000 אירו כיעד ריאלי לתרחיש האמור.

נקודות התנגדות:  
9730.00, 9805.00, 9850.00, 10082.00, 10110.00, 10316.00
נקודות תמיכה:
9430.00, 9300.00, 9160.00, 8994.00, 8695.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל ביום שישי בעלייה תוך שמירה על מבנה שוורי ובהתאם להנחת העבודה הפרו דולר אשר מלווה אותנו בתקופה האחרונה, לפיה:
"...מבנהו הטכני של השוק מקיים עדיין את תנאי מגמת העלייה עבור הטווח הארוך, לכן אנו צופים המשך העליות במהלך התקופה הקרובה וכל ירידה תנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות מסוג LONG במטרה להמר על תחילתו של גל עליות נוסף בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת."
כעת, אנו חייבים לראות פריצה לרמת השיא 3.9120 שקלים בכיוון מעלה כתנאי לבריאותה של מגמת העלייה הקיימת. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור אזי עולים הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד.
נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מסוג LONG מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.8040 שקלים.

נקודות התנגדות:
3.9120, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8300, 3.8200, 3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250

תחזית שער האירו שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו שקל ננעל ביום שישי בירידה חדה אולם אנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה למשוכת התמיכה 4.2400 שקלים אזי שער החליפין של האירו צפוי להמשיך ולטפס אל היעד 4.3500 שקלים לכן הירידה האחרונה מיום שישי תספק לנו הזדמנות להגדיל את כמות חוזי הקנייה על המטבע האירופי במטרה להמר על תחילתו של גל עליות חדש אל היעד שצוין – 4.3500 שקלים.  

נקודות התנגדות:
4.3260, 4.3600, 4.3880
נקודות תמיכה:
4.2600, 4.2400, 4.2000, 4.1800

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל ביום שישי בירידה מינורית ואנחנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה הגורסת כי:
"... לא משנה מה תהיה התוצאה הפונדמנטלית אנו עדיין בדעה כי, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 1.0906$ אזי האירו צפוי לטפס אל מעבר למחסום 1.1200$, גל המקוטלג כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך הדובית כאשר תוקף הנחת השוק שלהלן (מגמת ירידה עבור מגמת הטווח הארוך) עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$."

נקודות התנגדות:
1.1185, 1.1215, 1.1280, 1.1380, 1.1415, 1.1445, 1.1465
נקודות תמיכה: 
1.0995, 1.0905, 1.0820, 1.0770, 1.0705, 1.0615
           
תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל ביום שישי בעלייה מינורית מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה, לפיה:
"... מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות שורט חדשות ומעלה את סיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה, תרחיש שביכולתו לשפר את מחירי המכירה של הליש"ט ויספק לנו הזדמנות להמר פעם נוספת על גל ירידה חדש כאשר תוקף אסטרטגיה זו (Short) מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.5240$. "

נקודות התנגדות:
1.3110, 1.3540, 1.3835, 1.4010, 1.4090, 1.4330, 1.4530
נקודות תמיכה:
1.2770, 1.2680, 1.3080, 1.3000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל ביום שישי בעלייה, בדיוק על פי התחזית שלנו השוורית לפיה:
"מגמת הטווח הארוך של הדולר הינה מגמת עלייה לכן, לכן אסטרטגיית המסחר שלנו לתקופה הקרובה הינה איסוף חוזים במהלך הירידות במטרה להמר על גל עלייה חדש בכיוון מגמת העלייה ארכות הטווח הקיימת. כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק."

נקודות התנגדות:
0.9870, 0.9960, 1.0000, 1.0090
נקודות תמיכה:
0.9760, 0.9725, 0.9685, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל ביום שישי בירידה קטנה אולם לא חל שינוי מהותי במבנהו הטכני של הצמד, לכן אנו עדיין מאמצים אותה דעה, לפיה:
"... חרף מבנהו הטכני הדובי של הצמד USDJPY, בהיעדר שבירה מטה לרמת השפל 98.95 ין כתנאי הכרחי לבריאותו של הסנטימנוט הדובי הנחוץ להמשך מגמת הירידה אזי אנו צופים תחילתו של גל עליות חדש והמקוטלג כתיקון טכני והעשוי להשיא את שער הדולר מעל למחסום 102.00 ין. נזכיר כי, מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני למגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת ולא לשינוי אותה מגמה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 111.45 ין."

נקודות התנגדות:
103.50, 105.55, 106.35, 107.90, 109.10, 110.60
נקודות תמיכה:
98.95, 98.10, 97.70, 96.50

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל ביום שישי בעלייה ואנו מזכירים כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא 1.3188 קנדי במיוחד האם תיפרץ בכיוון מעלה, תרחיש בהתממשותו יוביל לשינוי כיוונה של מגמת הירידה ארוכת הטווח הקיימת למגמת עלייה והופכת את היעד 1.3470 ליעד ריאלי לתרחיש האמור.

נקודות התנגדות:
1.3095, 1.3120, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2820, 1.2770, 1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה ומתנהל בדיוק על פי התחזית השוורית המלווה אותנו לאורך כל התקופה האחרונה לכן, אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG וננצל כל ירידה מהלך התקופה הקרובה לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות קנייה והימור על המשך העליות אל מעבר לרמת השיא 0.7640$.
לסיום נציין כי, תוקף אסטרטגית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7575, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7505, 0.7400, 0.7300, 0.7285, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול האמריקאי ננעל ביום שישי בעלייה ומתנהל בדיוק על פי התחזית שלנו, לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של השוק הינה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו לאמץ את אסטרטגיית המסחר מסוג LONG לפיה ניתן לאסוף חוזים בירידות במטרה להמר על המשך העליות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$. "

נקודות התנגדות:
0.7320, 0.7400, 0.7480
נקודות תמיכה:
0.7240, 0.7145, 0.7050, 0.6940, 0.6850, 0.6805, 0.6715

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל ביום שישי בירידה קטנה שקדם לה מימוש (ירידה חדה) מעל 20$ אשר הפילה את מחיר האונקיה מתחת לרמת 1340.00$, מה שהגביר את הביקוש על הזהב ולאחר מכן השוק מחק אותן ירידות וננעל בכמעט ללא שינוי, ביצוע התואם בדיוק את התרחיש עליו דיברנו בסקירה האחרונה לפיו:
"... חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, מצב קניות היתר אליו הגיע מחיר אונקיית הזהב בעת האחרונה, מעלה את הסיכויים לתחילתו של מימוש – תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים, תרחיש הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג קנייה במטרה להמר על המשך העליות וכל ירידה ו/או תנודה חדה בכיוון מטה על רקע פרסום נתוני ה-NFP מהיום, רק תשפר את מחירי הקנייה."
תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ אותה אסטרטגיית מסחר מסוג LONG כאשר תוקף אותה הנחה מותנה בהתייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת השפל 1201.50$.

נקודות התנגדות:
1380.00, 1400.00, 1420.00, 1450.00
נקודות תמיכה:
1320.00, 1305.00, 1285.00, 1260.00, 1250.00, 1230.00, 1200.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל ביום שישי בעלייה מינורית ואנו מותירים את הנחת העבודה על כנה לפיה:
מגמת הטווח הארוך של הנפט הינה מגמת עלייה לכן מחיר חבית הנפט צפוי לטפס אל מחסום 50.00$ ואנו ננצל את הדינאמיקה הנוכחית – ירידות, לצורך איסוף חוזים מסוג LONG במטרה להמר על חידוש העליות אל היעד 50.00$ כאמור.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
48.00, 50.20, 51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל ביום שישי בעלייה המצביעה על סיומו של התיקון הטכני היורד ותחילתו של גל עליות בכיוון מגמת הטווח הארוך של השוק השוורית הקיימת, ביצוע התואם את הנחת העבודה המלווה אותנו בימים האחרונים, לפיה:
"... גל הירידה הנוכחי נועד לשפר את מחירי איסוף חוזי הקנייה על הכסף וינוצל על ידנו לצורך הימור על גל עליות חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת. "

נקודות התנגדות:
21.50, 22.00, 22.30, 22.70, 23.00
נקודות תמיכה: 
18.50, 18.00, 17.00, 16.80, 16.50, 16.00

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: